TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü 11. başvuru çağrı döneminde "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri çerçevesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 536 milyon lira olan 179 adet proje başvurusu kabul etti.

Kuruldukları günden bu zamana kadar Elazığ olarak IPARD desteklerinden maksimum faydalanmayı hedeflediklerini belirten TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, "Mesai arkadaşlarımın ve paydaş kurumların üstün gayretleri, ayrıca çiftçi ve sanayicilerimizin yatırım yapma konusunda kararlı davranmaları neticesinde TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü olarak şimdiye kadar aldığımız en fazla yatırım tutarına sahip proje kabulü gerçekleştirdik. TKDK’nın faaliyette bulunduğu illere ayrılan bütçenin çok üzerinde proje kabulü gerçekleştiğinden dolayı kabul edilen projeleri sıralama kriteri puanlarına göre yüksek olan projelerden incelemeye başlayacağız. Ancak çağrı döneminde Halk Eğitim Merkezi’ne açtırdığımız kurslar ile projelerimizin büyük kısmının yüksek puan almasını sağladık. Bu çerçevede amacımız çok fazla projeye destek verebilmek olacak" dedi.

Destek verdikleri her sektörün Elazığ ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu bildiklerini ifade eden Yılmaz, kabul edilen 179 adet projenin sektörlere göre dağılımını ise 1 adet tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 7 adet arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 7 adet zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, 3 adet kırsal turizm faaliyetleri, 14 adet su ürünleri yetiştiriciliği ve 147 adet yenilenebilir enerji sektörlerinden olduğunu sözlerine ekledi.