İLAN

SINIRLI SORUMLU  ELAZIĞ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

                                       YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

  

        Kooperatifimizin 2022 Faaliyet yılına ait 69.Olağan Genel Kurul Toplantısının 11.06.2023 Pazar günü saat 09:00 ‘da Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay  Cadddesi Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Sentetik Sahası No:70 Elazığ Adresinde yapılacağı nisap temin edilmediği takdirde İkinci toplantının 03.07.2023 Pazartesi günü saat 09:00 da Aynı adreste ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

 Sayın Ortaklarımızın Kimlik Kartı, Nüfüs Cüzdanı veya Pasaportları ile Teşrifleri rica olunur

 

                                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                          BAŞKAN

                                                                                                                                    Ferudun ERGİN

                                                     GÜNDEM

 

1.       Açılış,

2.       Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3.       Saygı Duruşu,

4.       Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5.       Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6.       Kooperatifimizin 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7.       Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8.       1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2023 – 29.02.2024 özel hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9.       1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55. ve 65. Maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin asil ve yedek üyelerinin alması gereken Kooperatifçilik Eğitimine ilişkin eğitim ücretinin Kooperatifimiz tarafından karşılanmasının görüşülmesi ve karar alınması,

10.    2022 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

11.    Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

12.    2023 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13.    Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

14.    Dilek ve temenniler,

15.    Kapanış.

1.       Toplantı Tarihi: 11 HAZİRAN 2023 PAZAR

2.       Toplantı Tarihi: 03 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

#ilangovtr Basın No: ILNO1831777