Okubay, “Hastalarımız,  çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşıyor”

23.Bölge Elazığ Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Doruk Ziya Okubay, eczacıların yaşadığı sorunları aktararak vatandaşların da eczacılardan farksız olmadıklarını aktardı. İlaçların alıcısının da satıcısının da sıkıntı çektiğini belirten 23.Bölge Elazığ Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Doruk Ziya Okubay; “Eczacı iyileştirmek istiyor, vatandaş iyileşmek istiyor ne yazık ki tablo bu yönde ilerlemiyor. İlaçların temin edilmesi sıkıntı yaşatırken aynı şekilde vatandaş mevcut olan ilaçları dâhi almakta güçlük çekiyor. Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini bekliyor. Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde ekonomik anlamda da bir zorunluluktur. Çünkü eczanelerimizin mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş ve vatandaş ile eczacıları karşı karşıya getirmiştir. İlaca kolaylıkla erişim, halk sağlığının en önemli önceliklerinden biridir. Hastalarımız, çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşamakta, hastalarımızın yaşadığı bu mağduriyet eczanelere de ciddi anlamda yansımaktadır. Yılda sadece bir kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir. Vatandaşımıza sağlık hizmeti vermek için önce kendimizin ayakta kalması gerekiyor. Bu ortamda eczacıların, mevcut ilaç fiyat kararnamesi ile maalesef eczanelerini ayakta tutabilmesi çok olası gözükmüyor” dedi.

SAĞLIK 17.08.2022, 16:56 18.08.2022, 16:26
Okubay, “Hastalarımız,  çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşıyor”

Özel Haber: Remziye KÖKBURİ

23.Bölge Elazığ Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Doruk Ziya Okubay, ekonomik sürecin vatandaşa ve eczacılara olan etkisine değinerek; “Bu şekilde ayakta kalmamız mümkün değil. Biz ayakta kalamazsak sağlık soruları git gide artacaktır. Vatandaş, kolay ve rahat bir şekilde ilaç temininde bulunmak isterken ne yazık ki bu süreçte bu mümkün olmuyor.  Biz vatandaşın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Vatandaş ise bir an önce sağlığına kavuşmak için 7/24 hizmet veren kuruluşlarımızda çareyi arıyor. İnsan sağlığı her şeyden önce geldiği için bu hususta eczacılık alanında maksimum iyileştirmelerin yapılması gerekiyor” ifadelerini aktararak, eczacılık sektörünün ve vatandaşı sıkıntılarını bir bir haberimizin içeriğine sığdırdı. İşte haberin detayları…

“13 YILDIR GÜNCELLENMEYEN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ GÜNCELLENMELİ”

Yeni düzenlemeyle kamuda görev yapan diğer sağlık çalışanları gibi canla başla çalışan, görevlerini layıkıyla yerine getiren kamu görevi gören eczacılarımıza reva görülen oranlar, sağlık personeli arasında katsayı adaletsizliğini artırdığı gibi hakkaniyetli olmadığı ifadelerini aktaran 23.Bölge Elazığ Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Doruk Ziya Okubay; Beş yıllık eğitim alan, görev ve sorumlukları açısından kamu adına önemli ve ikame edilemez hizmetler sunan aynı zamanda stratejik personel statüsü taşıyan meslektaşlarımıza hak ettikleri değer ne yazık ki verilmemiştir. Meslektaşlarımız; hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları iş, eğitim süreleri ve aldıkları risk itibariyle bu yönetmelikle belirlenen oranlardan çok daha iyisini hak etmektedir. Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir. Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur. Bir kez daha vurguluyoruz ki 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir. Çünkü eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir” dedi.

“İLAÇ YOKLUĞU ÇEKİYORUZ”

Okubay; “Yine hem eczacılar olarak bizleri hem de hastalarımızı yakından etkileyen bir diğer sorun, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuru güncellemesi öncesinde yaşanan ilaca erişim sorunudur. Halk sağlığını önceleyen bir meslek grubunun temsilcileri olarak altını özellikle çizmek istiyoruz ki; bu sorunun çözüme kavuşması bizim için büyük önem taşımaktadır. İlaca kolaylıkla erişim, halk sağlığının en önemli önceliklerinden biridir. Bu sorunun çözümüne yönelik önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir. İlaç yokluğu çekiliyor. Özellikle güncellemenin yapıldığı Şubat ayının öncesine hastalarımız çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşamakta, hastalarımızın yaşadığı bu mağduriyet eczanelere de ciddi anlamda yansımaktadır. Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece bir kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir” ifadelerini kullandı.

“KAMUDA ÇALIŞAN ECZACILARIMIZIN ÖZLÜK HAKLARI GÖRÜLMELİ”

Bir diğer önemli nokta, kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamış olmadığı ifadelerini aktaran Okubay; “Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir” dedi.

“SGK’NİN ÖDEME POLİTİKASI, BAZI İLAÇLARDA HASTALARIN FİYAT FARKI ÖDEMESİNE SEBEP OLUYOR”

Bazı ilaç firmalarının SGK’nin belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçtiklerini söyleyen Okubay; “Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalarımıza çıkmaktadır. Bu durum özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın cebinden yüksek tutarlarda fiyat farkı çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan vatandaşlarımız, fark çıkarmayan ilaç talep etse dâhi SGK’nin ödeme politikası, bazı ilaçlarda hastaların her koşulda fiyat farkı ödemesine sebep olmaktadır. Kuşkusuz bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir. Konunun tarafları SGK ile ilaç firmaları olmasına rağmen, yaşanan sorun eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir” ifadelerini aktardı.

“İŞSİZ ECZACI GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Sözlerine devam eden Okubay; “Eczacılık mesleğinin geleceği açısından karşı karşıya kaldığımız bir diğer sorun, açılan eczacılık fakülteleri sorunudur.1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Yeni mezunlar için artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmelidir. Kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde eczacı sayısı artırılmalıdır. İlaç sanayinde, ilacın gerçek uzmanı olan eczacıların daha fazla görev almasını sağlayacak kapsamlı istihdam politikaları hayata geçirilmelidir. Biz eczacı meslek odası olarak,  işsiz eczacı görmek istemiyoruz. Biz ilacın ulaşılabilir olmasını istiyoruz” dedi.

 “DÜNYADAKİ İLAÇ FİYATLARI İLE KIYASLANDIĞINDA TÜRKİYE’DE İLAÇ FİYATLARI HÂLÂ ÇOK UCUZ”

İlacın fiyatını Sağlık Bakanlığı belirliyor. Her sene Euro kuru temel alınarak ilaç fiyatlarında belirli oranda güncelleme yapılmaktadır. Üretici firmaların talepleri bu anlamda karşılanmış oluyor. Bizim ilaç fiyatları artsın diye bir talebimiz hiçbir zaman olmamıştır. Fakat vatandaşımızın alım gücü düşmüşse artan ilaç fiyatlarını veya reçete ile alınan ilaçların yüzde ve fiyat farklarını karşılamak noktasında vatandaş sıkıntı yaşıyorsa bu durumdan doğal olarak bizler doğrudan etkileniyoruz. Dünya ile kıyaslandığında ülkemizde ilaç fiyatları hâlâ çok ucuzdur. Aynı firmanın aynı isimli ilacı Almanya’da 73,45 Euro iken aynı ilaç ülkemizde 106 TL’ye satılmaktadır. Bir paket sigaranın 30 TL olduğu ülkemizde o fiyatın dâhi altında hastanın 1 aylık tedavisini sağlayan birçok ilaç mevcuttur” dedi.

“İLAÇ FİYATI YÜKSELDİKÇE ECZACININ KÂRI DÜŞMEKTEDİR”

Okubay; “İlaç zam aldıkça, ilacın fiyatı yükseldikçe eczacının kârı düşmektedir. Düşünebiliyor musunuz? Ülkemizdeki enflasyon nedeniyle ilaca zam yapılıyor, tüm gider kalemlerimiz fazlasıyla artış gösteriyor ama bizim kârlılığımız düşüyor. Şimdi soruyorum eczacı nasıl ayakta kalacak? Her eczanede en az 2 veya 3 personel çalışmakta, SSK giderleri, kira giderleri, BAĞKUR giderleri, ulaşım, yemek, muhasebe gibi her eczanenin her ay ödediği 40 civarında gider kalemi mevcut. Bunun karşısında tek gelirimiz var o da her ay aşağı düşmektedir. Eczacılık vazgeçilebilir bir meslek değildir. İnsanlık tarihi ile beraber var olan mesleğimiz var olmaya devam edecektir. Bu nedenle bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılıp eczacılarımızın 1. Basamak Sağlık Merkezi olarak verdikleri hizmete devam edebilmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VERMEK İÇİN ÖNCE KENDİMİZİN AYAKTA KALMASI GEREKİYOR”

“Türkiye’nin dört bir tarafında 28 bin 700 eczane,  birçok ücra köşede hizmet veriyor.  Eczaneler, yedi gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor bu hizmetlerin aksamaması gerekmektedir” diyen Okubay; “Aslında özetlersek eczacının istediği bu; halkımıza sağlık hizmeti vermek için önce kendimizin ayakta kalması gerekiyor. Bu ortamda eczacıların, mevcut ilaç fiyat kararnamesi ile maalesef eczanelerini ayakta tutabilmesi çok olası gözükmüyor” dedi Geçen hafta içerisinde Türk Eczacıları Birliği eylem kararı ile ilgili takvimi yayınlandı. Bu takvim doğrultusunda 53 eczacı odası ile birlikte gereken reaksiyonu göstereceğiz. Bu takvimin içerisinde eczane kapatma da mevcut, tabii ki kapatma aşamasına gelmeden taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.

banner3
Yorumlar (0)
20
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
İmsak 04:51
Güneş 06:13
Öğle 12:18
İkindi 15:36
Akşam 18:13
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Galatasaray 8 17
4. Trabzonspor 8 16
5. Beşiktaş 7 14
6. Konyaspor 7 14
7. Fenerbahçe 6 13
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 14
2. Sakaryaspor 7 12
3. Pendikspor 7 12
4. Bodrumspor 7 11
5. Keçiörengücü 6 11
6. Boluspor 5 10
7. Bandırmaspor 5 10
8. Rizespor 6 9
9. Samsunspor 6 9
10. Manisa FK 5 8
11. Tuzlaspor 6 8
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 6 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 7 17
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 6 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Bournemouth 8 9
13. Leeds United 6 8
14. Aston Villa 7 7
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 6 18
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Villarreal 7 12
7. Osasuna 6 12
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 7 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Sevilla 7 5
17. Espanyol 6 4
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1