Orman Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ dahil 8 ili kapsadığını ve bu illerde yapılan ağaçlandırma, erozyon önleme, toprak muhafaza, mera ıslah çalışmaları ve fidan yetiştiriciliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yetiştirdikleri fidan türlerinin ekim yapılacak bölgelere özel olarak belirlendiğini ve bu şekilde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarının altını çizdi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 8 ili kapsıyor

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner “Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 8 ili kapsıyor. Bizim bölge müdürlüğümüz 1951 yılında Elazığ’da kuruldu. Bize toplamda Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari 8 ili kapsıyor. Bu iller de ağırlıklı olarak bizler ağaçlandırma, toprak muhafaza ve mera ıslah çalışmalarıyla ön plana çıkmış bir bölge müdürlüğüyüz.” Dedi.

Şubat, Mart ayında ihalelerimizi yaptık

Bölge Müdürü Çetiner “Elazığ özelinde de ağaçlandırma ve toprak muhafaza dediğimiz erozyon kontrol çalışmalarını bu yıl Şubat, Mart ayında ihalelerimizi yaptık Nisan, Mayıs aylarında da tam toprak tavdayken toprak işlemelerini mini ekskavatörlerle üç buçuk, dört tonluk ekskavatörlerle işlemeler dediğimiz teras ve çukur işlemlerini bitirdik. Tabi bu toprak işlemesi daha önceden geçmişte malum işçiyle yapılıyordu. İşçilerin yapmış olduğu teraslar ağırlıklı 30, 40 santim derinlikli ancak işlenebilirdi. Şimdi bu yaptığımız daha doğrusu iş makineleri piyasaya çıkıp üretilince toprak derinliği en az 60,80 santim arasında bir derinlik oluşturuyor. Buda bizim başarımızı artırmış oldu haliyle.” İfadelerini kullandı.

Elâzığ’da bize 50 hektar program vermişlerken biz 100 hektar ağaçlandırma yaptık

Bölge Müdürü Çetiner “Bizler de genel müdürlüğümüzün orman bakanlığımızın bize her yıl vermiş olduğu programlarımızın çok üstünde gerçekleşmeler yaptık. Bugün Elâzığ ilinde bize 50 hektar program vermişlerken biz 100 hektar ağaçlandırma yaptık. Toprak muhafaza da bize bin hektar program verilmişken, biz iki bin üç yüz elli hektar erozyon kontrol çalışması programını gerçekleştirdik yani programımızın çok çok üstünde. Yine mera ıslah projelerimiz var. Bu bölgede ciddi manada hayvancılık sektörü de yoğun insanların geçim kaynağı yine onlar için de mera ıslah çalışmalarımız var. Hayvanlar için gölgelik sıvat, yalak, kaşınma kazığı gibi birtakım tesisler de sunuyoruz. Köylülerin bu anlamda bize çok yoğun talepleri var.” Şeklinde konuştu.

Fidanların yaklaşık 6 milyonunu Elâzığ’da üretiyoruz

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner “Ağaçlandırma yaparken de bizim fidanlıklarımızdan da bahsetmek zorundayım çünkü fidanlıklar 30 tane orman bölge müdürlüğü var bu 30 tane bölge müdürlüğü içerisinde en fazla fidan üreten bir bölge müdürlüğümüz. 13 milyon gibi bir programımız 9 milyon 800 bin biz 13 milyon fidan ürettik. Tabi bu ürettiğimiz fidanların yaklaşık 6 milyonunu Elâzığ’da üretiyoruz. 5 milyonunu Malatya’da 1.5 milyonunu Tunceli ve diğer kısmını da Bingöl fidanlığında üretiyoruz. Tabi bizim doğuda en son Bingöl’de fidanlığımız vardı. Biz şu an Muş ve Van’da da yeni fidanlıklar kurduk orda da ayrıca fidanlar üretiyoruz. Mesela Van fidanlığında geçen yıl bir milyon ayrıca fidan ürettik. Fidanlıklarımızda biz 86 tür çeşit fidan üretiyoruz. Ağırlıklı ağaçlandırmada kullandığımız bizim etüt proje baş mühendislerimizin dikte ettikleri projede hangi fidanı toprak tahlilleri yapılıyor ondan sonra yetişme muhitine uygun türler belirleniyor ve onlar dikte ediliyor. Uygulayıcı olarak şeflerimiz de bu alanlara etüt proje baş mühendislerimizin dikte ettiği fidanları dikmek zorundalar. Tür değişikliğine giderken de kendi kafalarına göre tür değişikliğine gidilmiyor. Bu biraz teknik bir konu ancak bizim asli ağaç türümüz ardıç ve meşe. Bunları hazırladığımız, toprak işlemesini yaptığımız, ilk baharda hazırlığını yaptığımız alanlara asli ağaç türümüz olan meşe ve ardıca ağırlık veriyoruz. Dikimlerimizin da ağırlığını son baharda yapıyoruz. Sebebine gelince son baharda bizim diktiğimiz fidanlarda malum vejetasyon dönemi son bulmuş yani fidanlar uyumaya geçmiştir ve suya ihtiyacı yoktur. Önümüzdeki Nisan ayına kadar fidanların su ihtiyaçları yoktur.” Dedi.

Dikeceğimiz fidanların yüzde doksanını son bahar da dikiyoruz

Bölge Müdürü Çetiner “Birde biz il olarak bölge olarak kurak ve yarı kurak bir bölgede yaşıyoruz. Dikmiş olduğumuz fidanları eğer ilk baharda dikmiş olsak özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz kuraklığını atlatamıyorlar fidanlar hayatını kaybediyor ve burada başarısız olmuş oluyoruz. Biz bunu teknik olarak bu yıl dikeceğimiz fidanların yüzde doksanını son bahar da dikiyoruz ki başarı oranımız artmış olsun. Bazen vatandaşların STK’ların 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası münasebetiyle fidan dikim etkinlikleri talepleri oluyor onları da kırmamak adına az bir katılım olduğu için onların taleplerini bu vesileyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz.” İfadelerine yer verdi.

86 çeşit fidan üretiyoruz

Bölge Müdürü Çetiner “86 çeşit fidan üretiyoruz asli ağaç türümüz Meşe ve Ardıcın yanında Karaçam, Sedir, Sarıçam, Akasya, Badem. Badem özellikle gelir getirici bir tür olması nedeniyle özellikle köylere yakın yerlerde badem ekiyoruz ki köylüler toplayarak gelir kapısı elde ediyorlar. Yine süs bitkilerinden Aylantus, Lavanta, Biberiye Taflan, Ateş Dikenine kadar peyzajda kullanılacak türler var.” Dedi.

Elazığ’da orman varlığımız 170 bin hektar

Bölge Müdürü Çetiner “Elazığ’da orman varlığımız 170 bin hektar, amenajman plan verilerine göre 170 bin hektar orman varlığımız var. Ancak son 20 yılda hükümetimizin ağaçlandırma seferberliği ile son olarak da 2019 yılında sayın cumhurbaşkanımızın Milli Ağaçlandırma Gününü 11 Kasım ilan etmesinden bu tarafa sürekli bu ağaçlandırma seferberliği ile programlarımız arttı ve bizler birçok yeri ağaçlandırdık.” İfadelerini kullandı.

Elazığ’ın beklediği dev eseri TOKİ inşa edecek Elazığ’ın beklediği dev eseri TOKİ inşa edecek

Orman varlığımız Ağın ilçesi büyüklüğünde

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner “Yaklaşık 28 bin hektar ilimizin orman varlığı artmış durumda. Dolayısıyla plan verilerimize göre 170 bin hektar ilimizin genel alanının %19’una tekamül ediyor. Boş alanlara, boş alan derken orman olamayan yerlere iskan alanları var, su alanları var, mesela Hazar da ilimizin genel alanı içerisinde. Yine ilimizin mera alanları ve ziraat alanları, tarım arazileri bunların hepsinin toplamının %19’u orman. Ama bizim dediğim gibi son 22 yılda yaptığımız ağaçlandırma ve kadastro çalışmaları neticesinde orman varlığımız Ağın ilçesi büyüklüğünde bir büyüklükte orman varlığımız arttı.” Şeklinde konuştu.

Orman varlığımız il genel alanının %23’üne tekabül edecek

Bölge Müdürü Çetiner “Şuan orman varlığımız 198 bin hektar 12 bin hektar daha kadastro neticesinde orman maliki orman hazine olan parsellerimi var, onların da tescil beyannamelerini hazırladık onları da tapuda kayıtlarını oluşturursak orman varlığımız il genel alanının %23’üne tekabül edecek. Türkiye ortalamasına baktığın zaman altındayız şuan. Yani şuan bölge müdürlüğümüzün hinterlandında bulunan iller arasında Tunceli ve Bingöl’ün haricin de çünkü onlardaki orman varlığımız %33’lerde burada da %22leri yakaladık dolayısıyla her yıl ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmalarıyla bu orman varlığımız üstüne koyarak artacaktır.” Dedi.

3 milyon fidanı Elâzığ’da toprakla buluşturduk

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner “Bu yıl toprakla buluşturduğumuz fidan olarak 6 milyon Elâzığ’da ürettik 13 milyon da bölgede ürettik ürettiğimiz fidanların 3 milyonu bakım sahalarımızla beraber 3 milyon fidanı burada Elâzığ’da toprakla buluşturduk.” İfadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Editör: İrem Ancil