En değerli taşlardan yapılan süs eşyalarına mücevher denilirken sorarım size yalnız pahalı taşlar mıdır mücevher?

İnsanın en değerli varlıklarını yüreğinde saklaması değil midir mücevher? En kıymet verdiklerini ömrüne katıp yol alması değil midir mücevher?

Yalnız parayla ölçülen değerler midir mücevher? Elbet değildir! Bir insanın yaşadığı topluma ait kelamları kendinde büyütmesidir. Bir kutsal emanet gibi hazinesine işlemesidir.

Yalnız parayla ölçülen kıymetli taşlar mıdır bizleri değerli gösteren? Yalnız kendimize biçtiğimiz o fiyat mıdır bizi var eden? Benim nezdimde değildir asla değildir! İnsanı insan eden, yüreğidir. İnsanı insan eden, manevi değer biçtiklerinin ne olduğudur. Yaşam mı gelecek mi toplum mu yoksa kişisel çıkarlar mı?

Ömrüne ne kattığın nasıl bir ömür yaşadığındır önemli olan! Biriktirdiğin dostlarındır, gönül hazinende büyüttüğün sevgindir, umudundur.

Geride bıraktığın ismindir, hayata karşı kimliğindir mücevher. Yetiştirdiğindir ve yetiştirmeye devam ettiğindir. Bir tohumu toprağa bırakarak nefes almasını sağlamaktır. Ruhuna kattıklarındır mücevher. Hani bir çocuk doğar da büyür gibi hani gitmişsin emek vermişsin, alın teri dökmüşsün ve sonunda bir binayı kurmuşsun gibi! İnsanın zamana bıraktıklarıdır mücevher. Kelamlara bir açıdan değil başka gözlerden de bakmaktır mücevher. Bir insanın kendine yapacağı en güzel yatırım da bu olsa gerek. Dünyaya başka gözlerden bakabilmektir. Dünyayı bambaşka algılamaktır. Kelimelerin ötesinde var olanı görebilmektir mücevher. Aslolanı işitmektir mücevher! İnsanların acılarına saygı duyabilmektir. Garibanın halinden anlayabilmektir. Hakir görmemektir mücevher.

Sahiplenmektir. Ait olmaktır. Yaratılışa saygı duymaktır mücevher.

Çıktığın yolda yürümektir mücevher. Gönül kırmadan yol alabilmektir. İnsanın var oluşuna ve var olduğu kültüre sahip çıkmasıdır mücevher. Asıl değerlerinden utanmamasıdır.

Öz benliğini yitirmemesidir. Kendini büyütmesidir asıl mücevher. Sevgiyle umutla donatmasıdır. Etrafına yaydığı ışıktır. Ve etrafındakilerle kurduğu bağdır. Ve mücevher, insanın içinde gizledikleridir. Yalnız ve yalnız sevdiklerine açtığı gönlüdür. İnsanın kendini bilmesidir mücevher.

İnsanın kendini unutmamasıdır.

Sözlerimi bitirmeden evvel kelimelere bambaşka anlamlar yükleyen tüm canları sevgiyle kucaklıyor; bir mücevher gibi gönlünde iyiliği taşıyanları saygıyla selamlıyorum!

Kalın sağlıcakla!