Kimileri hayatı sevgilisi terk ettiğinde anlar...

Kimileri en sevdiği oyuncağı kaybolduğunda...

Kimileriyse hasta yatağında olan annesiyle son bakışmada anlar her şeyi...

Ve ölmüş bir babayı uğurlamadan önce,

Son kez öperek elini...

Kimileri çocuğu ile sınavdadır. 

Kimileri hep ben diyerek hırsları için kırar.

Kimileri üstünlüğünü ispatlamak için dalar etrafının hatasını yanlışını aramaya,

Ve kaybettiklerini görmez aslında bilse hepimizin hatası vardır. 

Hayatı anlamak ya da anladığını sanmak "kayıplarla" sarılı...

Ve bence hayata,

Birilerini "kaybetmeden" sarılmalı!

Hayat bize çok şey öğretir...

Korkmadığımızı sanırız mesela, derinde bir yerde kaçacak yer aradığımızı gösterir.

Dayanacak gücümüz kalmadığını sanırız, cesur olmayı öğretir.

Çok merhametli olduğumuzu zannederiz, bencilliğimizi gözümüze sokar.

Kalbimiz yokmuş gibi davranırız ve bir bakarız nice ''duygusal'' insandan daha duyarlı olduğumuz bir an gelir.

Kendimize koyduğumuz sınırlar içinde korunaklı ve güçlü olduğumuzu düşünürüz.

An gelir o sınırlar anlamını yitirir.

Hayat bize sandığımız şey olmadığımızı,

Hiç düşünmediğimiz kadar çok şeyi yapabileceğimiz öğretir.

Ve bunun için bir sürü vesileler çıkar karşımıza...

Hayat sahip olduklarımız değildir.

Peşinde olduklarımız da değildir.

Sadece ve basitçe yürürken başımıza gelenlerdir.

Hiç bir şeyimiz olmasa da YOL BİZİMDİR!

Mevlana Celaleddin Rumi' nin Türbesinin girişinde, Onun şu beyiti yazar;

Lâ TAHZEN / ÜZÜLME...

Çünkü hüzün, düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür.

Lâ tahzen / Üzülme

Çünkü hüzün, kaybolanı geri getirmez, öleni diriltmez, kaderi değiştirmez, hiçbir fayda getirmez.

Lâ tahzen / Üzülme

Çünkü hüzün sinirleri yıpratır, kalbini yorar, gecelerini mahveder.

Lâ tahzen / Üzülme

Eğer günah işlediysen tövbe et, istiğfarda bulun, yanlış yaptıysan düzelt, O'nun rahmeti sonsuz, kapısı hep açıktır.

Lâ tahzen / Üzülme

Şunu unutma yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygıların artacak demektir. Biraz daha açarsak; sabaha çıktıktan sonra artık akşamı bekleme, akşama kavuşunca da sabahı bekleme... Ne maziye takıl kal, ne de gelecek kaygısı içinde ol.

Yani anı yaşa.

Lâ tahzen / Üzülme

Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Yani kolaylık zorluğun içinde saklıdır.

Bir başka ifade ile kolaylık, zorluk zannettiğimiz şeyin taa kendisidir!

Lâ TAHZEN / ÜZÜLME…