DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal mesajında; “Ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşmasında ve her alanda gelişmesinde önemli sorumluluklar taşıyan, hayatımıza yön verip  kişiliklerimizi etkileyen ve çoğu zaman anne babamız gibi yanımızda durup bize hayat yolculuğumuzda rehberlik eden saygıdeğer öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü ”nü tebrik ediyoruz.

DEVA Partisi olarak eğitimin ve eğitimin temel unsuru öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceği açısından en üst sıralarda öneme sahip olduğunun farkındayız. Bize göre, eğitimde dönüştürme kapasitesinin öznesi öğretmenlerimizdir. Eğitimde reformu öğretmenlerimizle başlatacak ve öğretmenlerimizi değişim ile dönüşümün ana merkezi yapmak için her imkânı seferber edeceğiz.

Bu kapsamda;

-Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini arttıracağız.

-Öğretmenlerimize öğretim sürecinde kullanacakları içerik, yöntem, materyalleri seçme gibi konularda daha fazla inisiyatif vereceğiz.

-Öğretmenlerimizin öğrencinin gelişim düzeyini de dikkate alarak, öğrenme sürecinde onu destekleyen, bağımsız hareket ederek risk alabilme becerilerini geliştiren bir rol üstlenmelerini sağlayacağız.

-Öğretmenlerimizi, eğitimle ilgili politika oluşturma ve kanun yapma süreçlerine etkin bir biçimde dahil edeceğiz.

-Sadece kamu kurumlarında değil özel okullarda da çalışan öğretmenlerimizin kariyer basamakları ve uzmanlık uygulamalarının adil bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız.

-Öğretmene yapılan fiziksel ve sözlü şiddet gibi alanlardaki yasal boşlukları gidereceğiz.

-Öğretmenlerin kariyer gelişimi için,  kişiye özel eğitim ile kariyer planlaması sistemi kuracak ve bu sistemin işlerliğini sağlayacağız.

-Öğretmenlerimize kişisel hedefleriyle örtüşen hizmet öncesi ve düzenli hizmet içi eğitimlerle destek sağlayacağız.

-Öğretmen kadınların yönetimde daha fazla yer almasını sağlayacağız.

-Her okula eğitim teknolojileri uzmanı atayarak öğretmenlerin eğitim teknolojileri alanında okul ortamında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacağız.

-Pedagojik formasyonu içerecek şekilde öğretmenlik eğitimini 5 senelik bir program olarak yeniden düzenleyeceğiz.

Bu temel unsurlar ve kısa bir süre sonra duyuracağımız eğitim ile ilgili eylem planımızda,  çok daha detaylı ve çözüm odaklı politikaları kamuoyunun bilgisine sunacağız.” Dedi.