“İlimizde anız yakılmasına müsaade edilmeyecek” « Elazığ Haber | Elazığ Fırat Gazetesi

“İlimizde anız yakılmasına müsaade edilmeyecek”

Bu haber 06 Temmuz 2020 - 18:55 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Elazığ Valiliği, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak amacıyla hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle çiftçilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için bir tebliğ yayımladı.

 

 

Yayınlanan tebliğde anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar ele alındı.

 

“İLİMİZDE ANIZ YAKILMASINA KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEK”

Çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet ile birlikte anız yakılmasının da yasak olduğunu bildiren 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince, “Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” açıklamasına ek olarak Elazığ Valiliği, “Valilik Makamının izni ile Kontrollü anız yakılabilir hükmü İlimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dâhil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir” denildi.

 

Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayınlanan tebliğin tamamında şu ifadelere yer verildi;

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. Hükmü uygulanacaktır açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları

Madde 4-

1-Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2-Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3-Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

4-Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

5-Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklara halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

6-Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dâhil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

7-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir.

8-Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

9-6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi köy muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

10-Kontrol görevlileri, halkın ve köy muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları

Madde 5- İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlığı:

-Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır.

-Yapılacak eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacak, yapılan çalışmalara ilişkin aylık Uygulama raporları Mayıs-Ekim ayları itibariyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 6- Karayolları Suhe Müdürlüğü:

-Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube

Müdürlüğünce, yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak. Yol kenarlarında, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.

Madde 7- İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü:

-Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması İçin araç ve personel yardımında bulunacaktır.

-Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Madde 8- Milli Eğitim Müdürlüğü;

-Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Mayıs-Ekim ayları itibariyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 9 – Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri:

-Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Köy toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır.

Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdıırlüğü’ne gönderilecektir.

Madde 10- Belediye Başkanlıkları:

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu Tebliği Mahalli Çevre Kurulu kararlarını kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.

Madde 11- Köy Muhtarlıkları:

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu Tebliği/ Mahalli Çevre Kurulu kararlarını kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Madde 12- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü:

-Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.

-Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.

-2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2020 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 Aralık 2019 tarih ve330995 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2020/1 no’lu tebliğ nin (L) bendine göre belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde “2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun, Ek 1 Maddesinin (Ek:26/4/2006 -5491/23 Md.) (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara ve ikinci ürün ekilen yörelerde Valilikçe hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakılmasına izin verilebilir ” hükmü ilimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Bu duruma binaen 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20 Maddesinin (L) bendinde ” anız yakanlara2020 yılında her dekar için 73,68 TL. İdari para cezası verilir” Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır” hükmü uygulanacaktır.

13- İl imiz sınırları içerisinde, ikinci ürün ekilişi yapıldığından 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun,Ek -1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006-5491/23 rnd) c bendinde ” İkinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakılmasına izin verilebilir “hükmü ilimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dâhil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca Valilikçe yayımlanan bu tebliğe aykırı hareket edenler hakkında adına tahakkuk eden cezalarla beraber, Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre 2020 yılı için 392 (Üçytizdoksaniki TL) para cezası verilecektir. (Haber Merkezi)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.