Sosyolog İlhan; araştırma merkezlerinin araştırmanın içerisinde olmasını talep etti

Gazetemiz yazarlarından Gökhan İlhan, Haziran ayında Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile iletişime geçerek; Fırat Üniversitesi’nde yeni kurulan İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün Maden ilçesinde hafriyata bağlı yaşanan olumsuz sürece dair bir araştırma ortaya koymasını ve buradaki sorunların çözüme kavuşturulmasına dair bilgileri ilgili kurumlarla paylaşmasını istedi. Bu sürecin ardından yaşanan gelişmeleri de aktaran İlhan; “CİMER’e de konuyu aktardım. Sonrasında Fırat Üniversitesi’nden konuya ilişkin açıklama geldi.  Açıklamada; ‘İlhan’ın iletmiş olduğu mağduriyetinin kurumumuz tarafından Maden Belediye Başkanlığı'na iletildiği belirlenmiştir’ bilgileri yer aldı. Şu an Maden’in geleceği için akademisyenlerin de aktif bir rol alması gerekiyor. Akademisyen gözüyle Maden’e bakılmasını ve  Maden’e dair akademik çözümler ortaya konulmasını istiyorum” diyerek amacının felâket tellallığı olmadığını belirtti.

İLÇELER 26.08.2022, 17:19 05.09.2022, 14:01
Sosyolog İlhan; araştırma merkezlerinin araştırmanın içerisinde olmasını talep etti

Haber: Kübra TÜRKAN / ÖZEL

Gazetemiz köşe yazarlarından Gökhan İlhan, Fırat Üniversitesi’nde yeni kurulan İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün Maden ilçesinde hafriyata bağlı yaşanan olumsuz sürece dair bir araştırma ortaya koymasını da buradaki sorunların çözümü kavuşturulmasına dair bilgileri de ilgili kurumlarla paylaşmasını istedi Ancak bundan sonraki sürecin pek istediği gibi olmadığının notunu düşen İlhan, sürece dair gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

İLHAN; ÖNCE ÜNİVERSİTEYE ARDINDAN KONUYU CİMER’E ULAŞTIRDI

Bu sürecin ardından yaşanan gelişmeleri de aktaran İlhan öncelikle Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile iletişime geçtiğinin notunu düşerek; “ Öncelikle, üniversitenizde yeni kurulan İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünüzün ilimize, ilçelerimize çalışmalarıyla hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlimiz Elazığ ve ilçelerinde iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda teorik ve uygulamalı multidisipliner bir anlayış ile araştırma ve incelemeler yapmak, çevresel sorunları incelemek ve bunlara çözüm bulmak, akademik bilimsel çalışmalar yapmak amaçlı, kurumlar ile Üniversite arasındaki işbirliği ağını geliştirmek amaçlı kurulan müdürlüğünüzün yetki ve sorumluluklarıyla; ‘Maden ilçesi hafriyatlı utanç tepesi beş yaşında’ başlıklı Fırat gazetesi yazılarımızda  burada bir çevre felaketi olduğuna dikkat çektik. Bu alanda bir milyon ton hafriyatın çevremizi ve doğamızı tehdit etmekte olduğunu da belirttik.  Maden ilçemizde siz değerli akademisyen hocalarımızla Maden ilçesi tepesinde bulunan hafriyatlı çevre kirliliği alanın çözüme kavuşturulması ve çevre rehabilitasyon düzenlenmesi ve ıslahının yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çözüm bulunulması hususunda araştırma çalışmalarınızın yapılmasını talep ederiz” minvalinde bir açıklamaya imza attığını sonrasında ise CİMER’e de konuyu aktardığını ve CİMER’e konuyu ilettikten sonra Fırat Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldığını iddia etti.

İLHAN, ÜNİVERSİTEDEN GELEN AÇIKLAMADA; KONUNUN MADEN BELEDİYESİ’NE İLETİLDİĞİNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

İlhan, üniversiteden gelen açıklamada; “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, CİMER’e yapmış olduğunuz 07.06.2022 tarih ve 2202601651 sayılı başvurunuz incelenmiş olup, Üniversitemiz Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderilmiştir. Birimimizin konuya ilişkin cevabi yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Yapılan inceleme neticesinde; ilgilinin konu hakkında daha önce Kurumumuz sosyal medya hesabından ulaştığı, iletmiş olduğu mağduriyetinin Kurumumuz tarafından Maden Belediye Başkanlığı'na iletildiği belirlenmiştir.  İlgili bilgilendirme, başvuru sahibi Gökhan İlhan'a iletilmiş olup, kendisi teşekkürlerini sunmuştur" denilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz” şeklinde bilgilerin yer aldığını kaydetti.

“MERKEZ, MADEN’DEKİ HAFRİYAT KAYNAKLI UTANÇ TEPESİ KONUSUNDA SESİMİZİ DUYMALI!”

Bu cevabı aydınlatıcı bulmadığını aktaran İlhan; “Merkezin teorik ve uygulamalı tüm faaliyetlerinde multidisipliner bir anlayışı benimseyerek iklim değişikliği, çevre sorunları ve yeşil kalkınma konusuna yönelik sorunları belirlemek, belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak proje çalışmaları yürütmek gibi bir amacı olmalı!  Fırat Üniversitesi; İklim, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünüze çağrımızdır. Maden ilçemizdeki hafriyat kaynaklı utanç tepesinden sesimizi duyunuz lütfen! Maden ilçemizde ilgili özel işletmenin maden arama çıkarma yaptığı alanda deformasyona uğrayan sahanın rehabilitasyonunu yapmasını, hafriyat yığınının kaldırılmasını, bozulan doğa ve toprak yapısını, sahanın tekrar ıslah edilerek doğa ile uyumlu hale getirilmesi yasalarca bekleniliyor” dedi.

MADEN İLÇESİNE DAİR AKADEMİK ÇÖZÜMLER ORTAYA KONULMALI!”

Akademik çözümlerin sağlanması gerektiğini aktaran İlhan; “Bozulan alanın ağaçlandırılmasının, doğaya ve insana geri kazanımı hakkında çalışmaların başlatılmasını, çevre temizliği uyum kurallarının müdürlüğünüzce Maden ilçemiz hafriyat alanında başlatılmasını diliyor ve akademik çözümlerin sunulmasını müdürlüğünüzce bekliyoruz. İlgili işletme sahasının (Maden Bakır İşletmesinin) yasalar ve mevzuatlarda belirtilen ‘’1993 öncesi kurulmuş bir işletme tesisi olduğundan ÇED’ raporundan yasa gereği muaf tutulmuştur’’ Bu muafiyet demek değildir ki; Maden ilçesinin bu denli hunharca, doğasına çevresine, insanına can ve mal güvenliğine, kamu malına zarar vermeye bir haklarının olmadığı ortaya konulmalıdır” şeklinde görüş bildirdi.

AKADEMİSYEN, GÖZÜYLE MADEN’E BAKILSIN İSTEĞİ

İlçenin gelişimi için akademisyenlerin bakışlarının önemli olduğunu aktaran İlhan; “Fırat Üniversitesi İklim, Çevre ve Yeşil Kalkınma Merkezi Müdürlüğünüzce;  Maden ilçesi çevre sorununa bilimsel ve duyarlı yaklaşım çözümü ile sürdürülebilir yaşamın inşası için, gelecek nesillerin sağlıklı nefes alması adına faydalı olacağını ve ilçenin kalkınması ve gelişimi adına ve ilçenin istihdama yönelik yatırımlarında gelişmesine katkı sunacağı bir gerçektir. Üniversitenizce Maden ilçesinin kalkınmasına ve gelişimine yapılacak bir akademik araştırma çalışmasının ilçe kent sosyolojisi boyutunda, ilçe geleceğine dair yapıcı toplumsal faydalı kararların alınmasında etkili olacağının yüksek kanaatini ve umudunu taşıyoruz” dedi.

İLHAN, MADEN’İN TARİHİ ZENGİNLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Maden’in birçok tarihi miras zenginliğini barındırdığına da dikkat çeken İlhan; “İlleri, kentleri, köyleri anlamak içerisinde, yaşadığımız toplumu ve onun temel sorunlarını anlamak bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir kenti biçimlendiren, planlayan dalında uzmanlar olsa da, kentlerde insanların yaşam sorunları, toplumların gelişimini, geleceğini şekillendirmektedir. Türkiye, kültürel miras turizmi açısından çok zengindir. Tarihi yapılar, saraylar, antik kentler, hanlar, ören yerleri gibi birçok kültürel varlıklar turizm açısından çekicilik unsuru oluşturmaktadır. Bu tarihi miras zenginlikleriyle bilinenlerden biri de Elazığ-Maden ilçesidir” dedi.

İLHAN, SOSYAL PLANLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU KAYDETTİ

“İlçenin geleceğine yönelik iyileştirici bir perspektif oluşturulmasına; Fırat üniversitenizin akademik kadrolarınca disiplinler arası plan-proje destek sağlanmasına ihtiyaç vardır” diyerek akademisyenlere seslenen İlhan; “Üniversitenizce Maden ilçesinin kalkınmasına ve gelişimine yapılacak bir akademik çalışmanın ilçe kent sosyolojisi boyutunda faydalı olacaktır. İlçe geleceğine dair de yapıcı kararların alınmasına siz değerli akademisyenlerimizin ön ayak olacağı bir gerçektir. Bu araştırmalarınızla ilçe kültürel turizminin, yaşanılabilir sosyal yaşamla sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemli adımlar olacaktır. Maden ilçesinin içerisinde bulunduğu temel sorunların çözümüyle,  toplumsal faydaya ve ilçenin kalkınmamasına gelişimine yönelik sosyal dokusuna dâhil olan herkesi kapsayacak bir planlama yapmak ve sonrasında ise uygulamalar ortaya koymak gereklidir. Kentteki mevcut durumu, sosyal sorunları ve yeni eğilimleri tespit ederek bütünsel, sürekliliği ve iç tutarlılığı olan sosyal planlara ihtiyaç olduğu söylenebilir” dedi.

İLHAN, MADEN İLÇESİNE DAİR KAPSAMLI BİLGİLER VERDİ

“Maden ilçesi kültürel turizme de tanıtılmalı” diyen İlhan; “Maden ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna bakacak olursak, hafriyat sorunu ile ilçede yatırımlar belli zaman diliminde daha bir duraksamış ve ilçenin kültürel kimliğinde yaşam şeklinde yalnızlık duygusu, ekonomide iç kazanç hacminde zayıflamalar görülmüştür. Maden ilçesinin tarihsel özgünlüğünü, kültürel mirasını korumak, nüfus yoğunluğunu artırıcı, istihdam alanların yaratılması ile ilçe ekonomisi canlılığı bir an önce sağlanmalıdır. Sosyal yaşamın ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamın ilçe de geçen yıllarda kuraları çekilen hak sahiplerine TOKİ konutlarının yapımına başlanılmalı konut sorunu acilen ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“MADEN GÜVENLİ BİR İLÇE OLMALI”

Çıkarsız ve semimi şekilde Maden’e katkı sunulması gerektiğinin notunu düşen İlhan; “Sosyal yaşam ve tarihi yapıları ile kültürel turizmi geliştirilerek ilçenin kalkınması ve tanıtımı yönünde planlı programlı çalışmaların yerel yönetimce, kurum ve kuruluşlarla, STK’lerin işlevliği ile ilçe menfaatine çıkarsız ve samimi şekilde katkı sunulmalıdır. Sanat kültürü ve estetik bakışla ilçe kültür mirasları ve ekonomik refah seviyesinin üstlere yükselmesi adına, daha yaşanabilir sağlıklı ve güvenli bir ilçe adına üniversitemizin analiz ve programlamalarına gereksinim duyulmaktadır” dedi.

“HAFRİYAT KONUSUNDA BİLİMSEL VE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞILMALI”

Maden’deki hafriyat konusunda bilimsel ve de çözüm odaklı çalışılması gerektiğinin de notunu düşen İlhan; “Maden ilçemizin içerisinde bulunduğu çevresel hafriyat sorununa bilimsel ve çözüm odaklı yaklaşılması hususunda çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, bozulan alanın acil eylem planları ile ağaçlandırma vb. her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi veya kirlenerek bozulan çevresel sistemlerin tekrar sağlıklı hale getirilmesi için; gereken yaptırımların uygulanmasını paydaş kurum ve kuruluşlarla, Fırat Üniversitesi İklim Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Müdürlüğünüz öncülüğünde sorumluluk ve yetkilerinizle istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTENİN ÇEVREYE OLAN DUYARLILIĞINA GÜVENİMİZ TAM!”

“Ülkemizin güzide üniversitelerinden, başarılı çalışmaları ile bilim yuvası olan, gururla iftihar ettiğimiz Fırat Üniversitesinin çalışmalarına ve çevre ve doğa duyarlılığına güvenimiz tamdır” diyen İlhan; “Dünya ve ülkemiz üniversiteleri arasında çıtasını her geçen gün daha da yükseklere çıkaracağından da şüphemiz yoktur. Fırat üniversitesi bünyesinde yeni kurulan İklim, Çevre Ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün çalışmalarında başarılar diler, ülkemiz, ilimiz Elazığ ve tüm ilçelerimiz adına çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dualarımız, başarılarınızla” dedi.

“AMACIMIZ FELÂKET TELLALIĞI DEĞİL!”

Son olarak ise İlhan; “Gerek dışarı da yaşayan biz gurbetçi Madenliler, gerekse Maden ilçesinde yaşayan toprağına, çevresine duyarlı bir birinden değerli hemşehrilerimizce haklı olarak, dile getirilen bu utanç ve hüzün çevre sorunumuza duyarlı kalmak asla bir felâket tellallığı değildir. Sadece yurttaşlık bilincimizdir. Atasına, geçmişine, gelecek nesillere olan tarihi sorumluluğumuzdur. Topraklarımıza, anayurdumuza olan sevgimizdir ve görevimizdir” diyerek açıklamasını tamamladı.

banner3
Yorumlar (0)
20
kapalı
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
İmsak 04:51
Güneş 06:13
Öğle 12:18
İkindi 15:36
Akşam 18:13
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Erzurumspor 5 3
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Real Sociedad 7 13
7. Villarreal 7 12
8. Osasuna 7 13
9. Valencia 7 10
10. Celta Vigo 7 10
11. Mallorca 7 8
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1