Fikir Günlüğü

Kozlu'da heykeltraş Metin Yurdakul 1991'de ilçe girişine madenci heykeli yaptı.

Dar bir alanda, maden dehlizinin karanlık duvarlarına karşı, başlığı fenerli.

Kazmasını güçlü vuran, kömürü toprağın bağrından söken bir madenci.

Yüzündeki keskin ifade, yılgınlık yok, diyor.

Gücün, iradenin ve emeğin anıtlaşmış sembolü.

Çarşaflı genç kız ise hançeresini yırtarcasına haykırıyor: Atanız ne yaptı? Almanya makine yaparken Atanız heykel yaptı, heykel!

İki farklı zihniyet, iki farklı dünya görüşü. Biri emeği, kalkınmayı ve azmi, simgeleştiriyor. Diğeri yapılan her tasviri put görüyor, tapınma aracı sanıyor.

Cehaletin ve yobazlığın canlı heykeli, kinini kusuyor.

Madenciyi tekmeleyenle emeğe saygı gösteren iki farklı zihniyet.

Almanya'ya giden bilir her meydanda heykel, anıt, tasvir.

Anıtlar, heykeller tarihi canlandırır, önemli insanları ve olayları hatırlatır.

Bulunduğu yerin göstergesi, adresin görseli gibidir.

Eli oraklı yobaz, tunçtan heykeli yıkmaya çalışsa da heykeller uygarlık sembolüdür, uygarlığı yıkamazsınız.

Üç boyutlu düşünmeyi, yaşama çok boyutlu bakabilmeyi, engelleyemezsiniz.

İlkçağ insanı, ilah tanıdığı şeyi taş, maden üzerine işledi. Karşısına geçip ibadet etti.

Yobazın örümcek kafası, ilk çağ insanını geçmez.

Ulu önderimiz Atatürk, Ankara Fişek Fabrikası'nı, Gölcük'te gemi yapım tersanesini açtı. Eskişehir Hava Tamirhanesi, Alpullu Şeker, Uşak Şeker, Kırıkkale silah ve mühimmat fabrikası ardı sıra geldi. İstanbul'da 1929 yılında Otomobil montaj, Kırıkkale'de çelik fabrikası açıldı.

Liste uzun.

Ebediyete intikal ettiği 1938 yılında bile Divriği Demir Ocakları, İzmir Klor Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikaları açıldı.

Bu eserleri satıp savuranların konuşmaya hakları bile yok, suçludurlar.

Hiçbir liderin aklına gelmeyen Çocuk Bayramı Atatürk'ün eseridir. Minik kalplere geleceğimizi emanet eden koca yürekli insanın eserlerini, çocukları tecavüze uğratanlar görmez, göremez.

Türk adından bile rahatsızlık duyanlarla ittifak edenler, "Türk Milleti, Türk malı alın; Türk parası Türk ülkesinde kalsın" diyen Mustafa Kemal'i anlayabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş uygarlığa ulaşmak hatta geçmek amacını taşıyor. T.C. 'nin fabrika ayarı budur.

Heykel, resim, atölye, fabrika, bilgisayar...

Sanat ve endüstri.

Hepsi beraber.

Almanya gibi, gelişmiş ülkeler gibi.