Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinden

55 KALEM TÜP BEBEK TIBBİ SARF MALZEME ALIMI ŞEHİR HASTANESİ-ELAZIĞ FETHİ SEKİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 55 Kalem Tüp Bebek Tıbbi Sarf Ma...

55 KALEM TÜP BEBEK TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
ŞEHİR HASTANESİ-ELAZIĞ FETHİ SEKİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


55 Kalem Tüp Bebek Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/519242

 

1-İdarenin
a) Adı:ŞEHİR HASTANESİ-ELAZIĞ FETHİ SEKİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:DOĞUKENT MH ULUKENT DEPO MEVKİİ 99 23100 DOĞUKENT ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası:04246066000 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:55 Kalem Tüp Bebek Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:55 Kalem Tüp Bebek Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Ayniyat Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP, 31/12/2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. YÜKLENİCİ, HASTANEMİZİN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME IMZALANMASINI MÜTEAKIBEN IŞE BAŞLANACAKTIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 

Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİİhale BazındaT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ?NÜN 2021/1 SAYILI GENELGESİNİN 2. MADDESİ GEREĞİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR. ÜTS KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İLE İLGİLİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ BEYANINA GEREK YOKTUR.Tek ortağın sunması yeterlidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
ÜTS KAYITİhale BazındaTEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER İÇİN ÜTS NUMARASI İLE ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİTek ortağın sunması yeterlidir.
KAPSAM DIŞI BEYANIİhale BazındaTIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANTek ortağın sunması yeterlidir.
YETKİ BELGESİİhale BazındaTIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN ÜRÜNLER İÇİN DİSTRİBİTÖRLÜK BELGESİ VEYA YETKİLİ SATICILIK BELGESİTek ortağın sunması yeterlidir.
YERLİ MALI BELGESİİhale BazındaYERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN DÜZENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ VE BELGEYİ HANGİ KALEM İÇİN SUNDUĞUNU YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİRTek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
 
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalarİhale Bazındaİsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalogİhale BazındaTeklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler birinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir.Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02022492

27 Nis 2024 - 00:00 Elaziğ/ Elaziğ- Resmi İlanlar

Mahreç  Beyza Bişkin


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.