Elazığ İli Mera Komisyonu Başkanlığından

ELAZIĞ İLİ MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN              Elazığ İli İlçeleri ve bunlara bağlı belde ve köylerde bulunan ihtiyaç fazlası Meralar Mevsimli...

ELAZIĞ İLİ MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


             Elazığ İli İlçeleri ve bunlara bağlı belde ve köylerde bulunan ihtiyaç fazlası Meralar Mevsimlik kiralama için 2024 yılını kapsayacak şekilde 90 gün ve 180 gün olmak üzere 2 kategoride Mevsimlik Mera kiralama ihalesi aşağıda belirtilen sıralama doğrultusunda 29/04/2024 tarihine denk gelen Pazartesi günü saat 10:00'dan itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51(g) Maddesi Gereğince Pazarlık Usulü ile; Ayrıca kiralamada boş kalan Mera alanları için ise 06/05/2024 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale edilecek bir nolu Mevsimlik kiralama ihale başlangıç saati 10:00 olup diğer Mevsimlik kiralamada aşağıdaki tabloda belirtilen sıra ve saatte yapılacaktır.
             1- İhale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait toplantı salonunda  (Olgunlar Mahallesi M.Lami KARAAĞAÇ Sokak No:7 Elazığ) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
              2- Göçerlerin kiralamak istedikleri yeri, getirecekleri hayvan sayısını, cinsini ve Meraya çıkacak aile bireylerinin isimlerini belirten dilekçe ile sürü sahibi ve çoban için aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek İhale saatinden 24 saat öncesinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
            a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
           b) Başka göçer aileleri adına kiralama talebinde bulunacak göçerlerin noter tastikli temsil belgesi ile yine noter tasdikli daimi tebligat adresi
             c) Müracaat sahibi kişi veya kişilere (Noter onaylı belgede belirtilen şahıslara) ait hayvan sayısı ve kulak küpe numaralarını gösteren belgeler.
             d) İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden almış olduğu sürü sahibi olduğuna ilişkin belge
             3- Yapılacak olan İhalede her istekli ancak 1 (bir) Mevsimlik kiralama hakkına sahip olacaktır. Ancak hayvan sayısı kiralanan Mevsimlik kapasitesinden fazla ise 2 (iki) nci Mevsimlik Meraya teklif verebilir.
             4- Teklif sahipleri İhale ilanında belirtilen Mevsimlik Mera kapasitelerinin en çok %10 fazlası ile teklif verebilirler.
             5- İsteklilerin kiralamak istedikleri Mevsimlik kiralama için belirtilen gün ve ihale saatine kadar % 3 geçici teminatı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü TR42 0001 0001 8600 0010 0053 69 Ibana yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu ile birlikte İhale Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez.
            6 - İhale Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilecektir.
           7- Mevsimlik (4342 Sayılı Mera Kanunu ilgili yönetmeliğinde belirtildiği üzere İhalede kiralanacak Mevsimlik Meralar öncelikle bulundukları yerin yakınındaki köy veya belediyeye, o köy veya belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı kurulan kuruluşlara öncelik verilecektir.
             8- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlan olunur.

SIRA NOİLÇEKÖYADAPARSELİHALE EDİLECEK TOPLAM MERA ALAN(dekar)KİRALAMA SÜRESİ(AY)MERANIN KAPASİTESİKÖY KÜÇÜKBAŞ HAYV. SAYISIMERA DA KİRALAMASI YAPILACAK HAY.KAPASİTESİHAYVAN BAŞINA ALINAN (TL)MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT(%3)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1AĞINBALKAYASI107 /107
132/132/107
1/245/550/526/2973.6056721072130,0021.636,00649,0829.04.202410:00
2AĞINALTUNAYVA1051185066025653730,001.104,0033,1229.04.202410:05
3ALACAKAYAHALKALI1046114.53061.9931.42956430,0016.914,00507,4229.04.202410:10
4ALACAKAYAÇANAKÇA108-1101-16.98662.5491.1571.39230,0041.760,001.252,8029.04.202410:15
5BASKİLHABİBUŞAĞI0337/347/348/351/376/482/629/513/631/53451416.70563.34103.34130,00100.230,003.006,9029.04.202410:25
6BASKİLAŞAĞIKULUŞAĞI121/121/121/138/138/138/139/139/146/148/148/149/150/151/152/161/164/281/168/171/172/173/1752/25/47/23/65/9/124/2/2/13/16/2/2/1/12/4/3/1/37/19/1/15/93.881677614563130,0018.930,00567,9029.04.202410:35
7BASKİLPINARLI102/106/107/107/107/108/141/142/143/146/01/36/20/4/7/10/2/1/1/1/2316.53061.30601.30630,0039.180,001.175,4029.04.202410:40
8BASKİLTOPALUŞAĞI104-123-124-125-113108-2-12-75-14418.04363.6092983.31130,0099.318,002.979,5429.04.202410:45
9BASKİLAKUŞAĞI107-108-121-166-168-170-207-2331-1-1-19-6-1-24-286.26663.7332.5081.22530,0036.738,001.102,1429.04.202410:50
10KARAKOÇANKAVALCIK111-1121-111.56362.31302.31330,0069.378,002.081,3429.04.202411:05
11KARAKOÇANORMANCIK112-1131-15426109010930,003.270,0098,1029.04.202411:10
12KARAKOÇANSARIHAN0810/811/731/8121.1276225022530,006.750,00202,5029.04.202411:15
13KARAKOÇANKIRGIL03/5/15/21/22/24/27/29/32/36/50/59/71/80/94/101/102/107/133/135/138/142/147/151/230/255/257/281/2/85/291/293/308/310/315/320/327/334/340/3836.08961.21701.21730,0036.510,001.095,3029.04.202411:20
14KARAKOÇANGÜMÜŞAKAR108/109/110/112/124/125/128/12931/6/7/17/19/10/58/452.4986500050030,0015.000,00450,0029.04.202411:25
15KARAKOÇANKUŞBAYIR014/60/61/62/66/70/110/112/198/221/222/241/254/278/283/385/440/468/530/532/606/607/624/672/688/690/721/799/469/7771.4206284028430,008.520,00255,6029.04.202411:35
16KARAKOÇANBAZLAMA15915.42061.2261421.08430,0032.526,00975,7829.04.202411:40
17KARAKOÇANKEKLİK06924.37361.02529772830,0021.840,00655,2029.04.202411:45
18KARAKOÇANALAYAĞMUR123-1203-72.81465945753730,0016.098,00482,9429.04.202411:50
19KARAKOÇANHAMURKESEN104-104-104-118-1198-29-41-1-12.4616433043330,0012.990,00389,7029.04.202411:55
20KARAKOÇANHAMZALI0267-2803.81661.25668057630,0017.280,00518,4029.04.202413:00
21KARAKOÇANSARIBAŞAK119235-3921.548643012031030,009.294,00278,8229.04.202413:05
22KEBANTOPKIRAN103-14589-1066.46862.8831.5751.30830,0039.234,001.177,0229.04.202413:10
23KEBANDENİZLİ242-13130-578.24963.6712.0211.65030,0049.500,001.485,0029.04.202413:15
24KEBANASLANKAŞI101-101-109-109-109-111-11124-25-9-91-94-1-5113.05963.3917782.61330,0078.390,002.351,7029.04.202413:20
25KEBANÇEVREKAYA131-121203-13811.40062.5414072.13430,0064.020,001.920,6029.04.202413:25
26KEBANÖRENYAKA114-1331-12.91662.0671.57249530,0014.856,00445,6829.04.202413:30
27KEBANBEYDEĞİRMENİ141-150-151-153-162-163-164-165-175102-46-3-40-30-5-14-11-207.73661.587501.53730,0046.122,001.383,6629.04.202413:35
28MADENKOÇKONAĞI115/120/121/122/123/123/124/125/127/128/129/145/146/147/148/149/150/151/152/154/155/162/165/169/183/184/1851-1-1-1-1-2-1-1-1-77-99-1-1-1-1-1-1-1-116.49363.3312493.08230,0092.460,002.773,8029.04.202413:40
29MADENKARTALDERE103/104/105/106/107/108/110/111/112/113/114/115/116/119/129/132/134/224/226/227/228/2291-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-113.83262.776612.70530,0081.150,002.434,5029.04.202413:45
30MADENKAŞLICA127/194/104/105/106/110/112/115/1955/1/7/14/7/29/20/17/211.12662.22502.22530,0066.756,002.002,6829.04.202413:50
31MADENKAYALAR118/110/13150/121/13210.39762.116372.07930,0062.382,001.871,4629.04.202413:55
32MADENTOPALUŞAĞI101/102/106/109/109/109/114/123143/10/2/229/295/296/54/110.53562.10702.10730,0063.210,001.896,3029.04.202414:00
33MADENEĞRİKAVAK103/109/118/12162/4/108/110.19562.03902.03930,0061.170,001.835,1029.04.202414:05
34MADENKARATOP106/108/109/118/120/2071-1-16-1-1-18.65261.8501201.73030,0051.912,001.557,3629.04.202414:10
35MADENÇAYIRKÖY105/11971/137.72361.5455391.00630,0030.168,00905,0429.04.202414:20
36MADENASLANTAŞI1081046.62861.4631371.32630,0039.768,001.193,0429.04.202414:25
37MADENYENİBAHÇE1014637.16961.43401.43430,0043.014,001.290,4229.04.202414:30
38MADENAĞADİBEK110/125/129/133/139/142/143/144/145/146/148/149/157/160/165/174/1751-1-2-1-1-1-1-1-1-54-5-6-16-36.15961.249261.22330,0036.690,001.100,7029.04.202414:35
39MADENYEŞİLOVA104/105/106/107/115/121/129/129/1291/1/1/1/1/1/1/1/79/105.06661.00101.00130,0030.036,00901,0829.04.202414:40
40MADENÇALKAYA10611.80861.00066433630,0010.092,00302,7629.04.202414:45
41MADENBAHÇEDERE104446831629816813030,003.900,00117,0029.04.202414:50
42MERKEZCEVİZDERE101/154783/10017.17963.3186032.71530,0081.462,002.443,8629.04.202414:55
43MERKEZGÖLARDI101/102/103//103/104/104/128/128/128/128/128/128/128/128/128/1289/111/338/337/3/42/442/446/447/450/451/452/454/455/456/45715.21363.04303.04330,0091.278,002.738,3429.04.202415:05
44MERKEZÜÇAĞAÇ105/105/105/105/105/105/105/105/105/105/105/106/106/107/107/107/107/129/129/129115/116/127/15/154/170/173/276/47/58/97/101/5/214/227/264/56/148/149/5213.84362.7681.6771.09130,0032.730,00981,9029.04.202415:10
45MERKEZDEREBOĞAZI101/101/103/101/101/101/101/101143/602/78/606/607/605/603/60410.97162.19402.19430,0065.826,001.974,7829.04.202415:15
46MERKEZBALIBEY0232/233/234/2402.911658212046230,0013.866,00415,9829.04.202415:20
47MERKEZPİRİNÇCİ083/1067/702/146/274.17861.45061383730,0025.110,00753,3029.04.202415:25
48MERKEZBALPINARI0344/555/358/444/445/346/5021.6276325032530,009.750,00292,5029.04.202415:30
49PALUGÜLLÜCE106/181/185/186/182/187/110/1111/16/34/1//1/1/1/137.48067.6271.0796.54830,00196.440,005.893,2029.04.202415:35
50PALUTARHANA22215.22062.2321.1881.04430,0031.320,00939,6029.04.202415:40
51PALUGEMTEPE103217.96462.1655911.57430,0047.214,001.416,4229.04.202415:45
52PALUKÖKLÜCE102/101/19113/17/724.98061.70772098730,0029.610,00888,3029.04.202415:50
53SİVRİCEBAŞKAYNAK02020/202122.22664.5075353.97230,00119.148,003.574,4429.04.202415:55
54SİVRİCEALAADDİN103/101/130/109/133/110/137/136/132/104/1111/1/1/1/1/11/6/1/1/115.86163.1421063.03630,0091.074,002.732,2229.04.202416:00
55SİVRİCEKAVALLI0698/700/751/783/785/9416.89562.0877161.37130,0041.130,001.233,9029.04.202416:05
56SİVRİCEYUKARIÇANAKÇI103/125170/667.74161.8503021.54830,0046.446,001.393,3829.04.202416:10
57SİVRİCEDOĞANSU108/104/1011/1/14.53561.59669989730,0026.910,00807,3029.04.202416:15
58SİVRİCEUSLU109/112/110/114/108/113/1021/1/1/1/1/1/237.776.02561.55501.55530,0046.656,001.399,6829.04.202416:20
59SİVRİCEAKBUĞDAY1053994.60961.40848692230,0027.654,00829,6229.04.202416:25
60SİVRİCEDEREBOYNU01/28/317/319/325/326/328/329/348/350/353/354/355/356/362/363/364/366/3676.25061.25001.25030,0037.500,001.125,0029.04.202416:30
61SİVRİCEAŞAĞIÇANAKÇI101644.06461.05924681330,0024.384,00731,5229.04.202416:35
62SİVRİCEGÜNEY459/461/4621/1/12.84261.04147356830,0017.052,00511,5629.04.202416:40
63BASKİLDOĞANCIK132-103-124-10742-9-122-525.00339939290120,0018.020,00540,6029.04.202410:20
64BASKİLHACIMUSTAFA114/114/114/135/138/140/144/148/154/155/155/155/156/156/156/156/156/159/161/163/166/16/166/111/112/113 /113 / 166/167/167/167/1675/1/1/26/1/11/20/1/1/1/1/1/1/1/2/31/10/11/12/9/1/2/5/1/2/4/5/1/2/3/410.36232.07202.07220,0041.440,001.243,2029.04.202410:30
65KARAKOÇANSARICAN01003-100417.80433.4321.7791.65320,0033.056,00991,6829.04.202410:55
66KARAKOÇANYENİKAYA102/103/106/119/131/132/133/134/135/136/137/101/135/102/10542/1/1/1/2/1/1/1/5/1/9/1/2/1/5012.71032.582402.54220,0050.840,001.525,2029.04.202411:00
67KARAKOÇANÇITAK0659/660/661/662/502/503/505/5065353107010720,002.140,0064,2029.04.202411:30
68MERKEZKEPEKTAŞ107/113/108/108/11360/5/66/62/31.7513350035020,007.000,00210,0029.04.202415:00
69MADENDUTPINAR161/180/18116/21/167.61631.8052821.52320,0030.464,00913,9229.04.202414:15

#ilangovtr

Basın No ILN02018873

18 Nis 2024 - 00:00 Elaziğ- Resmi İlanlar

Mahreç  Beyza Bişkin


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.