Milletvekili Işıkver, Elazığ’ın ulaşım eksikliklerini TBMM’de dile getirdi

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine konuşma yaptı.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, TBMM genel kurulunda söz aldı.

Milletvekili Işıkver'in TBMM'de yaptığı konuşmanın detayları şöyle;

"Ulaşım insan hayatının ayrılmaz, vazgeçilmez ve ertelenemez temel ihtiyaçlarından, ekonomilerin ve yaşam kalitesinin temel yapı taşlarından birisidir. İyi bir ulaştırma altyapısı iş dünyası için verimliliği artırmakta, ticaretin genişlemesine olanak tanımakta ve toplumları birbirine bağlamaktadır. Kâra yolları, demir yolları, hava yolları ve deniz yolları gibi farklı ulaşım modları güçlü bir ekonominin anahtarı konumundadır.

“Tarihî İpek Yolu’nun yeniden ihya edilmesi projesinin ülkemize birçok faydası olacağı aşikârdır”

Ülkemiz Asya, Avrupa, Orta Doğu ile Kafkasya arasındaki konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahip olmakla beraber Asya ve Avrupa'dan gelen kara yolu bağlantılarının geçişine imkân sağlamaktadır. Ayrıca, yer aldığı coğrafyanın sahip olduğu nüfusun büyüklüğü ülke için önemli bir pazar olarak gösterilmiş bulunmaktadır. Türkiye bölgesel ve bölgeler arası kara yolu bağlantısını sağlamaya yönelik birçok uluslararası kara yolu ulaşımı koridorunun geliştirilmesi projesinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle tarihî İpek Yolu’nun yeniden ihya edilmesi projesinin ülkemize birçok faydası olacağı aşikârdır. Bu proje ticaretin artması, lojistik avantajlar, ekonomik işbirliği enerji güvenliği ve kültürel etkileşim gibi etkilerinin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında da ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesine destek olacaktır. Ayrıca, bu projeyle Türkiye ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki kardeşlik daha da perçinlenecektir. Bu çalışmaların yanı sıra ulaştırma altyapısının aynı zamanda ileri teknolojiyi kullanan, çevreye duyarlı, rekabeti tesis edecek ve sanayiyi iyi yönlendirecek bir yapıda olması da gerekmektedir. Yollar, demir yolları, limanlar ve havaalanları güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmalı, düzenli bakımla kontrol edilmeli toplumun farklı kesimlerine erişilebilir olmalıdır. Ayrıca, nakliye maliyetlerini düşürmek iş dünyasının etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek adına da çok kıymetlidir. Ulaştırma projeleri yerel toplulukların ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır. Toplumsal uzlaşı, projelerin başarıları ve sürdürülebilir olmaları açısından çok kritiktir. Stratejik olarak önemli kara yolları, demir yolları ve deniz yolları bağlantıları gibi kritik koridorlar ve bağlantılar ticaretin artması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından öncelikli olarak ele alınmalıdır.

“Pertek Köprüsü’nün çok önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir”

Ülkemiz düne kadar doğu-batı aksında koridor ülkesi olarak tanımlanırken bugün kuzey-güney akslarında yer aldığı, 3 kıtanın birleştiği dünyanın en kritik kavşağı konumuna gelmiştir. Bu durum, ülkemizin ulaşım altyapısını doğu-batı akslarının yanı sıra kuzey-güney akslarını da kapsayacak şekilde yeniden ele alma gereğini gündeme getirmiştir. Bu çok önemli akslardan biri içerisinde olan Elâzığ-Pertek Yolu Türkiye’nin kuzey-güney istikametindeki en önemli kara yolları bağlantılarından birini teşkil eden Pertek civarındaki Murat Nehri üstünden geçen cumhuriyet dönemi köprülerinden olan bir kemer köprüyle bağlantıyı sağlamaktaydı ancak Keban Baraj Gölü’nün faaliyete geçmesiyle söz konusu köprü sular altında kaldığı için şu an ulaşım feribotla kısıtlı saatlerde ve kısıtlı sayıda yapılabilmektedir. Yoğun trafiği olan bu yolda feribot seferleri maalesef yetersiz kalmaktadır. Mevcut durumda Elâzığ-Tunceli arasındaki trafik, Elâzığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçesinden ayrılarak Tunceli iline bağlantı sağlayan devlet yoluyla yapılabilmektedir. Bu güzergah Pertek ilçesi üzerinden geçen Elâzığ-Pertek-Tunceli yolundan yaklaşık 65 kilometre daha uzundur. Keban Baraj yolunun faaliyete geçmesiyle yıllardır yapılamayan bu köprünün bugünkü sosyal ve ekonomik zaruretler karşısında yapılması kaçınılmaz bir hâle gelmiştir. Elâzığ-Pertek yolu üzerinde yapılması düşünülen Pertek-Çemişgezek Köprüsüyle kuzey-güney güzergâhına en kısa mesafede bağlantı sağlanacağından bu güzergâhın ulaşıma açılması hâlinde bölgemize, ilimize ve ilçelerimize sağlayacağı faydalar ve getireceği ekonomik canlılık düşünüldüğünde, bölgemizin gelişmesine çok önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Pertek Köprüsü’nün Tunceli ili ve Elazığ ilinin terör örgütlerine karşı mukavemetinin sağlanması noktasında da çok önemli bir yer tutacağı Türkiye kamuoyunun malumu üzeredir. Keban Baraj Gölü’nün faaliyete geçmesiyle yıllardır yapılamayan bu köprünün yukarıda açıklanan sosyal ve ekonomik zaruretler karşısında yapılması kaçınılmaz bir hâle gelmiştir. Pertek Köprüsü’nün yapımıyla kuzey illerimizden gelen trafiğin güney illerimize bağlantısının yaklaşık 65 kilometre daha kısa olacağı, bakım hizmetleri yakıt ve zaman açısından bölge ve ülke ekonomimize büyük bir katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.

“Kuzey Çevre Yolu’nun 2’nci kısmın da tamamlanarak şehrimizin hizmetine sunulması gerekmektedir”

İlimiz için çok büyük önem teşkil eden Kuzey Çevre Yolu’nun da tam manasıyla tamamlanmasına ihtiyaç vardır. Kuzey Çevre Yolu’nun 1’inci kısmı tamamlanmıştır. Ancak projenin daha verimli olabilmesi için 2’nci kısmın da tamamlanarak şehrimizin hizmetine sunulması gerekmektedir. Bu çevre yolunun tamamlanması az önce de belirttiğim gibi Türkiye ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki kardeşliği perçinleyeceği gibi aynı zamanda Kafkasya ve Orta Doğu bölgeleri arasındaki mesafeleri de kısaltmış olacaktır. Kuzey Çevre Yolu da bu şekilde tam anlamıyla görevini tamamlamış ve kuzey ve güneyi birbirine bağlamış olacaktır. Bu gibi sebeplerle söz konusu köprü ve çevre yolu çalışmalarının ivedilikle yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

“Elâzığ-Harput yolunu Elâzığ-Malatya yoluna bağlayacak olan güzergâhın tamamlanması büyüyen ve gelişen Elâzığ için elzemdir”

Son yıllarda yapılan yatırımlarla kara yollarındaki eksikler büyük bir ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Yapılan yatırımlarla bölünmüş yol ağlarımızın uzunluğu 29 bin kilometreye ulaşmıştır. Yollardaki akıllı ve otonom teknolojiler artmıştır. Trafik güvenliğini sağlayan hızlı ve emniyetli yol altyapısı kazalardaki ölüm oranının azalmasını da sağlamıştır. Şehirler arası transit trafiğin yerleşim merkezleriyle entegresi o şehrin sosyoekonomik yapısı açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Örneğin Elâzığ ilimizde Hazardağlı Kavşağı Elâzığ-Malatya yolu üzerinde yer almakta olup kuzeyinde Keban yolu, güneyinde ise Güney Çevre Yolu’nun bulunduğu bir kavşak noktasıdır. Yıllık ortalama günlük taşıt sayısı 60 bin adet olan Hazardağlı Kavşağı hemzemin rotary kavşak olarak hizmet vermektedir. Elâzığ-Malatya yolunun Hazardağlı Kavşağı’nın da içinde bulunduğu 7 kilometrelik kısmı Elâzığ Belediyesinin yazılı talepleriyle 29 Ocak 2018 tarihinde Bakan oluruyla kara yolları ağından çıkarılmıştır. Hazardağlı Farklı Seviyeli Kavşağı’nın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının oluruyla tekrardan kara yollarının ağına alınmasıyla ancak mümkün olabilecektir. Elâzığ Belediyesi tarafından hazırlanan projenin yaklaşık yapım maliyeti 750 milyon TL civarındadır. Belediyenin bugünkü bütçesiyle son beş yılda olduğu gibi bunu yapması pek mümkün gözükmemektedir. Elâzığ-Harput yolunu Elâzığ-Malatya yoluna bağlayacak olan güzergâhın tamamlanması büyüyen ve gelişen Elâzığ için elzemdir. Bu güzergâh kullanıcıları şehir içi trafiğini kullanmadan Elâzığ-Malatya devlet yoluna entegre olacak, böylelikle güvenli ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanabilecektir. Bu güzergâhın mevcut imar yollarıyla bağlantısı ulaşım çeşitliğini artırarak konforlu ve ekonomik çeşitlilik de sağlayacaktır. Ayrıca, bahse konu çevre yolunun Elâzığ Şehir Hastanesine bağlantısına yapılmasının seçim bölgem için çok büyük bir yatırım olacağını da bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Editör: Lokman Polat

18 Ara 2023 - 17:20 - Siyaset

Mahreç  Lokman Polat


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.