Düğün Takıları Kimin Hakkı?

Son zamanlarda piyasalar alev alev! Altın fiyatlarının da ateşi bir türlü düşmüyor ve altın kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Ancak buna rağmen evlenen çiftler düğün yapmaktan vazgeçmiyor ve düğünleri için harcadıkları masrafları da düğün takıları ile gidermenin telaşına düşüyor düşmesine ama zaman zaman bu çiftler arasında da tartışmalara neden oluyor. Peki düğünde takılan takılar damadın mı yoksa gelinin mi olmalı?  Bu konuyu gazetemiz köşe yazarlarından Av. Seda Demirtaş Genç, eğilerek düğünde geline takılan takıların tamamının gelinin hakkı olduğunu damada verilen kadına özgü takılarının tamamının da gelinin olduğunu ifade ederek, damatları üzen bir açıklamaya imza attı. İşte takıların hangi doğrultuda kimin hakkı olduğunun detayı da haberimizde saklı…

GÜNDEM 05.11.2021, 17:05 07.11.2021, 10:19
Düğün Takıları Kimin Hakkı?

Haber: Kübra TÜRKAN

Av. Seda Genç Demirtaş,  genelde yeni evli çiftlerin tartışma konusu hâline gelen düğün takıları kime aittir? Sorusunun cevabını gazetemize yazdığı köşe yazısında ayrıntıları ile paylaştı. Biz de altın fiyatları bu denli rekora koşarken bu sorunun cevabını merak eden bir hayli kişi var diyerek bu sorunun cevabını gazetemiz manşetinden yansıtmak istedik.  Peki gelelim düğünde takılan takıların hangi şart ve koşulda kime ait olduğuna…

“KİME VERİLİRSE VERİLSİN; KADINLARA ÖZGÜ TAKILAR, GELİNE AİTTİR!”

Av. Seda Genç Demirtaş; “Yargıtay’ın son içtihadına göre (HGK-K.2020/240), düğün takılarının kime ait olacağına ilişkin kurallar şu şekildedir: İlk olarak geline takılan her türlü ziynet eşyası (çeyrek/yarım/tam altın, bilezik, kolye, bileklik, takı seti vs.) ve para gibi ekonomik değerler kadına aittir. İkinci olarak damada takılan ziynet eşyasından kadına özgü olanlar (örn, bilezik, kolye, küpe vs.) damada takılsa bile bunlar geline ait olacaktır. Damada takılan; çeyrek, yarım, tam altın gibi takılar ve paralar ise ‘kadına özgü’ olmadıklarından damada ait olacaklardır. Kural olarak damada takılan her türlü takıdan kadına özgü nitelikte olmayanlar, damadın kendisine aittir” dedi.

 “YEREL ADETLERE GÖRE TAKILARIN AİTLİK DURUMU DEĞİŞEBİLİR!”

Ancak burada yerel adetlerinde önemine dikkat çeken Av. Seda Demirtaş Genç; “Takılan ziynet eşyaları kadına özgü nitelikte olsa bile (Örneğin, bilezik, kolye, küpe vb.) erkek eş, kadına özgü ziynet eşyalarının kadına ait olduğu konusunda ‘yerel adet olmadığını’ ispatlarsa kadına özgü olan ziynet eşyaları da erkeğe verilir. Yani ‘kadına özgü’ ziynet eşyaları, eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir adet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından ‘hangi eşe takılmış olursa olsun’ ‘kadın eşe’ bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğindedir (Y8HD-K.2020/5388). Takılan ziynet eşyası erkek ve kadın tarafından kullanılabilen bir şey ise bu şey münhasıran kadına ait olmadığından erkeğe ait olacaktır.

“ÇİFTLER ARASINDA PAYLAŞIM ANLAŞMASI VARSA PAYLAŞIM ANLAŞMASINA UYGUN DAVRANILIR!”

Bilindiği üzere son zamanlarda evlilikler öncesi yapılan evlilik sözleşmeleri de pek revaçta. Ancak eşler arasında takılar noktasında paylaşım anlaşması da yapıldığı biliniyor. Peki ortada bir paylaşım anlaşması varken düğün takıları kimin hakkı? Diye merak ediyorsanız. Av. Seda Demirtaş Genç, bu konuda da gerekli açıklamaları yaptı. Av.Seda Demirtaş Genç; “ Eşler arasında ziynet eşyası ile diğer ekonomik değerlerin (para vb.) nasıl paylaşılacağına dair bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşme geçerli kabul edilecektir” dedi.

DÜĞÜN TAKILARINA YÖNELİK DAVA NASIL AÇILABİLİR?

Düğün takılarının kime ait olduğu konusu evlilik kurumundaki birliktelik uyumlu şekilde sürerken şakasına gündemde olsa da evlilik birliğinin bozulması yani boşanma gündeme geldiği takdirde adli mercilere yansıyor. Peki düğün takıları (ziynet eşyası) davası nasıl açılır? Bunun cevabını da yine işin uzmanı yani Av. Seda Demirtaş Genç vermekte. Av. Seda Demirtaş Genç;  “Düğün takıları ile ilgili talepler, boşanma davası ile birlikte ileri sürülebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinde sonra ayrı bir dava açma şeklinde de ileri sürülebilir. Düğün takıları ile ilgili açılan davanın terditli (kademeli) dava şeklinde açılmasında yarar vardır. Yani, mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmaması halinde takıların bedelinin ödenmesine karar verilmesi talep edilmelidir. Örneğin, dava dilekçesinde şunlar yer alabilir; 10 bilezik, 20 tam altın, 30 çeyrek altından ibaret düğünde takılan ziynet eşyasının aynen iadesine, aynen iade mümkün değilse 50 bin TL olan bedelinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesini talep ediyorum. Şeklinde olabilir. Bir de düğün takılarının aynen iadesi veya iadesi mümkün değilse bedelinin ödenmesi talebi, boşanmanın eki niteliğinde olmayan bağımsız bir taleptir. Bu nedenle, boşanma davasında ziynet eşyaları talep edildiğinde, bu taleple ilgili ayrıca nispi harç ödenmelidir.

HUKUKİ MÜCADELEDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

“Davacı; dava dilekçesinde boşanmanın yanı sıra ziynet eşyası alacağı talebinde de bulunmuştur” diyen ve bu konuda da ayrıntılı bilgilere yer veren Av. Seda Demirtaş Genç; “Dava açılırken alınan başvuru harcı, dava dilekçesindeki isteklerin tümünü kapsar. Davacının ziynet alacağı talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp ayrıca nispi harca tabidir. Bu talep sebebiyle davanın açılması esnasında nispi harç alınmadığı gibi bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmemiştir. Nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz. O halde, talep edilen ziynetlerin bedeli üzerinden nispi harcın peşin kısmının yatırılması için davacıya usulüne uygun olarak süre verilmeli, (Harçlar Kanunu madde 30-32) harç noksanlığı giderildiği takdirde, bu talebin esası incelenmeli ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir (Y2HD-K.2015/4638)” diyerek bu konuda hukuki yol izlenirken yapılması gerekenlere de değindi.

“DÜĞÜN TAKILARI KİŞİSEL MAL OLARAK KABUL EDİLDİĞİNDEN BOŞANMA AŞAMASINDA MAL PAYLAŞIMINA DÂHİL EDİLEMEZ!”

Düğün takılarının boşanma halinde mal paylaşımına dâhil edilip edilmeyeceğine de ilişkin de bilgileri paylaşan Av. Seda Demirtaş Genç; “Düğün takıları kişisel mal olarak kabul edildiği için boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına da dahil edilemez. Düğün takılarının evlilik içinde ortak ihtiyaçlara veya düğün masraflarına harcanması, takılarla erkeğin borcunun ödenmesi vb. gibi nedenlerle elden çıkması halinde dahi kadının boşanma halinde düğün takılarını erkek eşten talep hakkı vardır. Kadın, özgür iradesiyle düğün takılarını ‘iade edilememek’ şartıyla erkeğe vermişse, artık takıları geri isteyemez. Ancak erkek, takıların iade edilmemek üzere kadın tarafından kendisine verildiğini ispatlamak zorundadır. Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa kadına ait sayılır. İade edilmeme koşuluyla verildiği kanıtlanmadıkça; bunların koca tarafından borçları için bozdurulup harcanması; onu iade borcundan kurtarmaz. Davacı-davalı koca, kadının takı ve ziynet alacağı taleplerine verdiği cevapta ‘onların hepsinin nişan, düğün ve ev eşyası borçları için kullanıldığını’ beyan ve kabul etmiş;  takı parasının, kadın tarafından iade edilmemek üzere kendisine verildiğini de ispatlayamamıştır. Bu nedenlerle, kadının takı parası talebine ilişkin davasının kabulü gerekir (Y2HD-K.2014/26223)” ifadelerine yer vererek, düğünde takılan takıların aitlik durumuna açıklık getirdi.

“ISLAH YOLUYLA TALEP DEĞİŞİR AMA YENİ TALEP EKLENEMEZ!”

Islah yoluyla ziynet eşyalarının talep edilip edilmeyeceğine ilişkin de bilgiler veren Av. Seda Demirtaş Genç; “Boşanma davası dilekçesi ile talep edilmeyen ziynet eşyaları, ıslah dilekçesi verilmek suretiyle talep edilemez. Bu durumda, ıslah yerine ziynet eşyaları için ek dava açılarak açılan davanın boşanma davası ile birleştirilmesi istenmelidir. Davacı kadın dava dilekçesinde 20 bin TL ziynet bedeli istemiş, düğünde takılan para yönünden talepte bulunmamıştır. Yargılama devam ederken 20.9.2012 tarihinde ziynet talebini ıslah ederken davaya konu yapmadığı düğünde takılan 10 bin TL parayı da istemiş, ıslahla yeni bir talepte bulunmuştur. Islahla talep değiştirilebilir, fakat yeni bir talep eklenemez. Kaldı ki; bu konuda yargılama harcı da alınmamıştır. Davacının düğünde takılan paraya dair talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekirken, yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir (Y2HD - Karar: 2013/21102)” ifadelerine de yer verdi.

DÜĞÜN TAKILARI DAVASINDA ZAMANAŞIMI VAR MI YOK MU?

Düğün takıları (ziynet eşyaları) üzerinden dava açma ve zamanaşımı süresi nedir? Gibi merak edilen bir diğer soruyu da yanıtsız bırakmayan Av. Seda Demirtaş Genç;  “Düğün takıları (ziynet eşyası), davalının zilyetliğinde bulunuyorsa, yani dava sırasında düğün takıları mevcutsa aynen iadesi için açılan davaya ‘istihkak davası’ denilmektedir. Ziynet eşyasının aynen iadesine ilişkin istihkak davası açmak herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir, dava her zaman açılabilir. Düğün takıları, davanın açıldığı sırada mevcut değilse ve davacı tarafından ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün olmadığı için bedeli talep edilmişse, dava açma süresi 10 yıldır (6098 sayılı BK m.146). Çünkü ziynet eşyasının aynen iadesi talebi zamanaşımı süresine tabi olmayan bir istihkak davası iken, bedelinin ödenmesi talebi 10 yıllık zamanaşımına tabi tazminat davası niteliğindedir. Ziynet eşyalarının bedelini talep halinde 10 yıllık zamanaşımı süresi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlar. Eşya davası bu anlamda bir istihkak davası olmakla istem dava konusu eşyaların; aynen iadesi, olmadığı takdirde dava tarihindeki bedelinin verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Dava konusu eşyaların mevcut olduğu tespit edilmiş ise uyuşmazlık mülkiyet hakkına dayandığından olayda zamanaşımı söz konusu olamaz. Dava konusu eşyaların var olduğu tespit edilemez ise istem tazminata ilişkin olduğundan Borçlar Kanununun belirlenen on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması ve karı koca arasındaki davalarda Borçlar Kanunu’nun dikkate alınması gerekir (Y6HD.Karar: 2011/5634)” diyerek son derece önemli bilgiler vererek açıklamasını tamamladı.

banner3
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Metin Akpunar HD Karakoçan FK'da Başarılı Olur Mu?
Metin Akpunar HD Karakoçan FK'da Başarılı Olur Mu?
Namaz Vakti 05 Aralık 2021
İmsak 05:51
Güneş 07:19
Öğle 12:19
İkindi 14:47
Akşam 17:09
Yatsı 18:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 15 26
4. Başakşehir 15 25
5. Fenerbahçe 14 24
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 13 17
14. Manisa FK 15 17
15. Denizlispor 13 15
16. Bursaspor 13 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 16 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7