'Tonlarca pasa-atık neden hala kaldırılmıyor?'

Maden İlçesi Camikebir Mahallesi Muhtarı Mehmet Deniz,  Elazığ Valiliği başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve bakanlıklara bir dilekçe göndererek, ilçede faaliyet gösteren maden işletmesinin döktüğü hafriyattan kaynaklı doğal olmayan heyelana neden olan hafriyatın bir an evvel kaldırılmasını istedi.  Muhtar Deniz,  dilekçesinde ayrıca öncelikle can güvenliğini tehdit eden bu fabrikanın gerekli önlemleri sağlayana dek kapatılması gerektiğini aktardı.

BÖLGE 16.06.2019, 18:17 16.06.2019, 18:17
'Tonlarca pasa-atık neden hala kaldırılmıyor?'
Maden İlçesi Camikebir Mahallesi Muhtarı Mehmet Deniz,  Elazığ Valiliği başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve bakanlıklara bir dilekçe göndererek, ilçede faaliyet gösteren maden işletmesinin döktüğü hafriyattan kaynaklı doğal olmayan heyelana neden olan hafriyatın bir an evvel kaldırılmasını istedi.  Muhtar Deniz,  dilekçesinde ayrıca öncelikle can güvenliğini tehdit eden bu fabrikanın gerekli önlemleri sağlayana dek kapatılması gerektiğini aktardı. Deniz, “Gerekli tedbirler alınmadığından, bu konuda alınacak önlemlerin uygulanmasını geciktirenler ve bu duruma engel olanlar da suça ortak olacaklardır. Konuya ilişkin AFAD raporunda da belirtildiği gibi bu kişiler  haklarında da  suç duyurusunda bulunulacağı gibi ilgili tüm idari yetkililer hakkında ilçe halkımız tarafından da suç duyurusunda bulunulması zorunluluğu doğacaktır” İfadelerini kullanarak, “Maden yalnızlaştırılırsa teröre kucak açılmış olunur” diyerek ciddi  ve korkutucu bir iddiada bulundu. 

 

 

Haber: Songül DURSUN/ÖZEL

Maden İlçemizde faaliyet gösteren, Eti Gümüş A.Ş. ye ait bakır işletme tesisinde ilgili yasa ve mevzuatlara aykırı şekilde yapılan işletme faaliyetleri nedeniyle ilçemiz sınırlarında göçük ve heyelan riski oluştu,  çevre ve halk sağlığı açısından olumsuz etkiler yaşandığı artık tüm ülkemiz nezdinde kamunun takibinde dikkatle izlenmekte. Elazığ’ın Maden İlçesinde, Maden işletmesinin döktüğü hafriyattan kaynaklı doğal olmayan heyelan tehlikesiyle karşı karşıya olan Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mehmet Deniz, ilgili bakanlıklara ve kurumlara yazdığı dilekçelerle başvuruda bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  ile Doğa ve Milli Parkları Koruma Müdürlüğü’ne, DSİ Genel Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne, Aile – Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne, Elazığ Valiliği’ne, Elazığ Valiliği Yatırım İzleme  ve Koordinasyon Başkanlığı’na,  Elazığ İl Afet ve Acil Durum, İl Tarım ve Orman, İl Kültür ve Turizm, İl Sağlık, İl Çevre ve Şehircilik, İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüklerine  yapılan başvuru metninde, “Elazığ İli Maden İlçesinde devletten alınarak faaliyet gösteren Eti Gümüş A.Ş’ye ait bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinde vahşi bir şekilde depolama yapıldığından sahada yıllardan beri oluşan pasalar heyelana yol açmaktadır. Fabrika devletten alındığından beri önleyici tedbirler alınmadığı gibi 18/07/2017 tarihli ÇED olumlu kararı verilen ÇED raporunda da paslarda şev eğimlerinin 1/3 oranında düzeltileceği belirtilmesine rağmen hiçbir düzenleme bugüne dek yapılmamış, insan ve çevre sağlığı tehlikeye atılmıştır” ifadeleri yer aldı.MUHTAR DENİZ, SUÇ DUYURUSUNDA BULANABİLECEKLERİNİ BELİRTİYOR!

“Söz konusu fabrikanın işletme faaliyetleri yüzünden oluşan heyelanlar doğal afet olmayıp fabrikanın yanlış işletilmesi sebebiyle oluşmuştur” denilerek; “Birçok kurum ve kuruluşun verdiği raporlar, yapılan yazışmalardaki ihtarlara üzerine verilen kapatma ve para cezalarına rağmen şirket tarafından işletme faaliyetine devam edildiği belirtiliyor. Ayrıca metinde “Bu konuda alınması gerekli tedbirler alınmadığından, bu konuda alınacak önlemlerin uygulanmasını geciktirenler, engel olanlar doğması muhtemel riskler sonucunda işlenen fiil eylemler sabit olduğundan kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesi nedeniyle suça ortak olacaklarından ilgili AFAD raporunda da belirtildiği gibi haklarında suç duyurusunda bulunulacağı gibi ilgili tüm idari yetkililer hakkında ilçe halkımız tarafından  da suç duyurusunda bulunulması zorunluluğu doğacaktır” ifadeleri de yer alıyor.

“ATIKLAR, BERTARAF EDİLMEDİĞİ GİBİ AÇIKTA RİSK OLUŞTURMAYA DEVAM ETMEKTEDİR”

Muhtar Deniz tarafından gönderilen metinde şu ifadelere de  yer veriliyor:“ Maden Kanunu ve Çevre Kanunu ve iş ve işçi sağlığı mevzuatlarına göre  aykırı olarak işletilen ilgili ÇED mevzuatı ve Maden Atıkları Yönetmeliği uyarınca belirlenen atık depolama yerine değil, işletme sahası içerisinde dökülmüş olan atıklar, bertaraf edilmediği gibi açıkta risk oluşturmaya devam etmektedir. 1.Derece deprem bölgesinde yer alan söz konusu alanda tesisin atıkları tehlikeli olmasına rağmen 1. Sınıf atık depolama kriterleri sağlanması gerekirken gelişigüzel  atılmaktadır. Bugüne kadar atılan atık alanları atık alanı kriterlerini sağlamamaktadır. Atık alanı olarak belirlenen şu anda atıkların atıldığı alanlar pasaların içinde yer almaktadır.  Pasalar zaten kapatılması rehabilite edilmesi gerekirken bir de içinde atık alanları yer almaktadır. Söz konusu alanda yapılan bu  plansız çalışmalar pasa ve atık alanlarının birlikte getireceği ek yükle fazlası ile olumsuz etkilere yol açmaktadır.  Pasa döküm alanının belirlenirken erozyona, heyelana sebep olmayacak meyilde arazi seçileceği. çevredeki dere, baraj gölet sularını kirletmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınacağı,  izne konu olmayan yerlere ve ormanlara döküm işleminin gerçekleştirilmeyeceği bitkisel toprağın erozyona karşı korunacağı  belirtilmesine rağmen alanda bu işlemlerin hiçbiri bugüne dek gerçekleşmemiş hala  da bu plansız çalışma devam etmektedir.”“ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR “

Hem tabiatın hem de tarihin zarar gördüğü belirtilen dilekçede; “Diğer taraftan tehlikeli atık içeren pasaların ve atık sahalarının sızıntı suları Maden çayı akış yönünde ilerleyerek dereye kadar inmekte ve su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Bu kapsamda insanlar, hayvanlar ve bitkiler de tehlike altındadır. Dicle nehri üzerinde yer alan tüm tarımsal alanlar da hayvanlar da sucul yaşam da bu kapsamda etkilenmektedir.  İnsan ve hayvan sağlığı da bu kapsamda tehlikeye düşmektedir. Şirket hiçbir çevresel önlem almadan işletmesini yapmakta çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla can ve mal güvenliği tehdit altındadır.Çevre kirlenmesi had safhadadır.  Ayrıca Maden ilçemizde yer alan kültürel SİT alanı olarak kabul edilen kilise, cami ve köprüler de fabrika yüzünden oluşan bu heyelan yüzünden yıkılma tehlikesi altındadır.”

“İLGİLİ KURULUŞLARCA ÖNLEM ALINARAK ATIKLARIN-PASALARIN KALDIRILMASI ELZEMDİR”***

Pasaların muhakkak kaldırılması gerektiği belirtilen dilekçede; “Gerek Valilikçe ve valiliğin görev alanına giren konularda aynen yetkili olan Maden Kaymakamlığınca gerekse Valiliğin koordinasyonunda bulunan kamu kurum ve kuruluşları nezdinde bugüne kadar tehlike saçan yapacağı etki ilçe sınırlarını aşacak düzeyde tehlikeli olan atıkların - pasaların kaldırılması için maddi olarak alınmış bir önlem verilmiş bir talimat dahi bulunmamaktadır. Suç duyurusunun yapılmasını ve ilgili kurumlarca yapılan ihtarlarda firmaya bu atıkların kaldırılması için süre verilmesi, akabinde kaldırılmadığı takdirde işletmenin ilgili tüm mevzuatlar uyarınca kapatılması ve atıkların–pasaların bulunduğu yerden Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarca ortak bir şekilde kanuna, mevzuata ve ilgili yönetmeliklere göre önlem alınmak suretiyle bizzat kaldırılmasının sağlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde doğması muhtemel riskin ortadan kaldırılabileceği açıktır.”“FAALİYETİN NEDEN DURDURULMADIĞI ANLAŞILAMAMAKTADIR”

Fabrikanın faaliyetinin durdurmasının da eleştirildiği dilekçede; “Zarar verdiği hatta insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı, heyelan ve çatlaklara sebep olduğu bilimsel raporlarla tespit edilen ve Valilik sayfasında da yer alan söz konusu raporlara rağmen faaliyetin neden durdurulmadığı anlaşılamamaktadır. Söz konusu tesise ait yapılan tüm uygunsuz işletme şartları halka mal edilmekte sanki onların can güvenliği risk altında diyerek kamuoyu yaratılmaktadır. Ancak Eti Gümüş A.Ş.  sanki hiçbir olumsuzluk yapmamış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır.”

“FABRİKA GEREKLİ ÖNLEMLERİ SAĞLAYANA DEK KAPATILMALIDIR”***

Fabrikanın kapatılması gerektiği üzerinde durulan dilekçede; “Üniversitelerin, AFAD’ın ve hatta Valiliğin bile fabrika yüzünden bu heyelan ve çatlakların oluşturduğu belirtilmesine rağmen Valiliğin ve Bakanlıkların bu hukuksuzluğa neden dur demediği anlaşılamamaktadır. Elazığ Valiliğince ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ancak başvurunun akıbeti bilinmediği gibi bu hususta kamuya bir açıklamada yapılmamıştır. Hatta AFAD raporunda fabrika hakkında gerekli önlemleri aldırtmayan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmişken sadece para cezası ile önlem almadan öncelikle can güvenliğini tehdit eden bu fabrika gerekli önlemleri sağlayana dek kapatılmalıdır.”“ÇALIŞANLAR AÇISINDAN DA RİSK OLUŞTURUYOR”

Burada çalışanların da can güvenliğinin olmadığının belirtildiği dilekçede; “İşletme faaliyet alanına dökülen bu atık ve pasaların öncelikle şirket faaliyet alanında çalışanlar açısından iş sağlığı ve sosyal güvenlik açısından daha büyük  bir riski oluşturması nedeniyle de faaliyetin acil olarak  durdurulması ve tehlikeli atık oluşturan pasaların kaldırılmasını müteakip tüm ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli önlem ve işlemlerin alınmasından, eski hale gelmesinden sonra faaliyete izin verilmesi gerekirken sadece ilçe halkı açısından böyle bir risk oluşturduğu ile ilgili kamuoyu oluşturulması hukuka aykırıdır. Firmanın bu konudaki İSG raporu veren kuruluşunda bu konuda denetlenmesi ve uyarılarak haklarında gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.”

“MADEN İLÇESİ VE HALKI KADERİNE TERK EDİLMİŞTİR”***

Pasaların bir an önce bölgeden kaldırılmasının gerektiği vurgulanan dilekçede; “Daha fazla çevre, insan sağlığı tehdidi oluşturmadan tesisin ülkemiz açısından önemli bir yere haiz olan Dicle Nehrine yakın olması akış alanlarının yoğun nüfuslu yaşam alanlarından da geçtiği gözetilerek, daha büyük felaketlere yol açmasının önlenmesi için şirket tarafından yerinden kaldırılmayan tehlikeli atıkların- pasaların bertarafının acilen sağlanması gerekmektedir. Aksi halde daha kötü ve sonuçları ağır olaylar doğuracak afetlere davetiye çıkaracaktır. Bu suç oluşturan cezai sorumluluk doğuracak haksız fiil ve eylemlerin durdurulması gerekmektedir. Bu konuda halkın can ve mal güvenliği kamunun dolayısıyla kamu idarelerinin görev ve yetkileri içerisindedir. Bu kadar zamandır ilgili kurumlarca bu işlemler göz ardı edilmiş Maden İlçesi ve halkı kaderine terk edilmiştir.”“TÜM İDARİ YETKİLİLER HAKKINDA İLÇE HALKI TARAFINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK”***

Suç duyurusunda bulunabilecekleri de kaydedilen dilekçede; “İşletme içinde öteden beri biriken ve tahliyesi yapılmayarak risk oluşturan pasalarınçevre mevzuatı uyarınca tehlikeli atık sınıfında yer alan pasaların, maden atıklarının, ilgili mevzuatlar uyarınca mezkur raporlarda adı geçen şirket tarafından bakanlık kuruluşlarına, yapacağını taahhüt ettiği usul ve şekillerde belirlenen yerlerde yapılmadığından alınması gerekli tedbirler alınmadığından, bu konuda alınacak önlemlerin uygulanmasını geciktirenler, engel olanlar doğması muhtemel riskler sonucunda işlenen fiil eylemler sabit olduğundan kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesi nedeniyle suça ortak olacaklarından ilgili AFAD raporunda da belirtildiği gibi haklarında suç duyurusunda bulunulacağı gibi ilgili tüm idari yetkililer hakkında ilçe halkımız tarafından da suç duyurusunda bulunulması zorunluluğu doğacaktır.”

“MADEN YANLIZLAŞTIRILIRSA TERÖRE KUCAK AÇILMIŞ OLACAKTIR”***

Muhtar Mehmet Deniz gazetemize yaptığı açıklamada yazdığı dilekçelerdeki bilgilere ek olarak Maden yalnızlaştırıldığı takdirde teröre de kucak açılacağını aktararak “Daha önce bir terör örgütü elebaşının sözleri vardır. Maden de yaşayan insanlar hepsi bunu bilir. Maden’i düşürebilirsek Türkiye’yi ele geçirebiliriz diye. Maden yalnızlaştırıldığı andan itibaren teröre kucak açılmış olacaktır. En önemli nokta bu…Ayrıca işletmenin pasayı kaldırmadığı müddetçe Maden halkının da devlet yöneticilerinin tarafsız, yansız  bir şekilde çalıştığına inanmayacaktır” İfadelerinde bulundu.

 
banner3
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Kasım 2022
İmsak 05:43
Güneş 07:10
Öğle 12:15
İkindi 14:49
Akşam 17:11
Yatsı 18:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Rizespor 14 25
3. Boluspor 14 25
4. Pendikspor 13 24
5. Keçiörengücü 13 24
6. Samsunspor 13 23
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 15 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4