Fırat Üniversitesini konuşurken tarihin derinliklerine; Harput’a, hatta daha da geriye gitmek lazım. Bu anlamda Fırat dünden bugüne gelen çok yönlü eğitim ve kültürel mirastır.

Fırat Üniversitesinden bahsederken de 1967 yıllarına gitmek gerekir. 11 Nisan 1975 tarihinde ise Elazığ’daki yükseköğretim kurumlarının tek çatı altında tarihi dokuya uygun olarak Fırat Üniversitesi ismi ile Veteriner, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetlerine başlamıştır.

Fırat Üniversitesi her geçen gün Mühendislik ve Tıp Fakültesi ile birlikte değişik fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile sadece Elazığ’da değil; ilçe ve Bingöl, Tunceli, Muş, Erzincan gibi komşu illerimizde de çalışmalarına devam etmektedir.

16 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 9 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü,
24 Araştırma Merkezi bulunmakta ve üniversite 9.523 ön lisans, 30.803 lisans ve 5.339 lisansüstü olmak üzere toplam 45.665 öğrenci 1.862 akademik, 1.511 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu arada başarılı çalışmaları, uluslararası organizasyonları ile dikkat çeken Mühendislik Fakültesine özel bir yer verilmesi gerektiğini de vurgulamak gerekir. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1960 yılında 7475 no’lu kanunla Elazığ Teknik Okulu olarak kurulmuş ve ilk öğrencilerini 1967 yılında alarak eğitim faaliyetlerine başlamış. 1969 yılında yayınlanan 1184 sayılı kanunla ismi Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA) olarak değiştirilmiş.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ise, 1971 yılında EDMMA bünyesinde Elektrik Mühendisliği olarak kurularak, 1972 yılında eğitim-öğretime başlamış ve 1976 yılından itibaren mezunlarını ülke hizmetine sunmuştur. Ayrıca yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarıyla da, özellikle bölgemiz üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin ve öğretim elemanlarının mesleki kariyerlerine önemli katkılar sağlamıştır.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün 2022 yılı itibariyle verdiği toplam mezun sayısı 5333’müş. Bu mühendisler ordusu, ülkenin her tarafında; Önemli bir kısmı ülkemizin çok sayıda ve farklı üniversitelerinde öğretim üyesi / öğretim elemanı olarak Lisans/Lisansüstü eğitim-öğretime katkı sağlamış ve sağlamaktadır. Bir diğer önemli bir kısmı EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ başta olmak üzere kamu kurumlarında üst düzey yönetici / Teknik Müdür / Mühendis olarak görev yapmış ve yapmaktadır.

Yine önemli bir kısmı da özel sektörün bir parçası olarak kendi firmasını kurarak, üretim ve mühendislik hizmetleri alanında yurt içi / yurt dışı faaliyetler yürütmekte. Bölümün mezunları eğitim-idari-teknik hizmetlerde gösterdiği başarı, bütün kurumlarda ve özel sektörde takdir görmüş ve bu başarı, kendi alanında özel bir konuma oturtmuştur.

Sadece bu kadar mı? Elbette hayır.

Birileri kendi zekâsının seviyesini ortaya koyarak alay üslubu ile başını kuma soksun, gözlerini kapatsın, mikrofon ile seviyesizliğini göstersin. Ama ortada küçümsenmeyecek bölümler, sadece Türkiye’nin değil; yabancı öğrencilerin de tercih ettiği Fırat Üniversitesi başarılardan başarıya koşarak enleri yaşıyor ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, hatta dünya Türkiye’deki seçime kilitlenmişken Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2022-2023 döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamasının 50. yılında birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklerin son halkası, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesinde önemli ve güncel bir konu olan hidrojen konusu birçok yönüyle Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in Başkanlığını yürüttüğü yaptığı Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin koordinesinde 7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresinin (IHTEC 2023) ev sahipliğimizde yapılacaktır.

Enerji ve çeşitleri Türkiye’de ve dünyada giderek önemini korumaktadır. Bu anlamda karşımıza hidrojen diye önemli bir kavram çıkmaktadır. Tanıtım konusunda belki de seçimlerin gölgesinde kalan uluslararası organizasyon için lütfen ajandanıza bu organizasyonu not edin.

Konular ilginç ve çok çeşitli. Amonyak, geleneksel hidrojen teknolojileri ve uygulamaları, kükürt giderme işlemleri enerji, ekserji ve ekonomik analizler, yakıt hücreleri, yeşil hidrojen, hidrojen dönüşüm teknolojileri, hidrojen ekonomisi, akıllı şebekelerde hidrojen, hidrojen altyapısı, hidrojen yönetimi, hidrojen güvenliği, hidrojen ayırma ve saflaştırma, hidrojen standartları, hidrojen depolama ve malzemeler, hidrojen stratejileri ve politikaları, hidrojen termodinamiği, hidrojen taşıma ve dağıtım sistemleri, hidrojen araçları, modelleme, simülasyon ve optimizasyon, mikro işlem teknolojileri, nükleer hidrojen, yenilenebilir hidrojen teknolojileri ve uygulamaları, sektörel hidrojen uygulamaları, sürdürülebilir hidrojen teknolojileri, sentez gazı teknolojileri, sentetik yakıtlar…

En büyük yatırım insana ve insanı da mahir kılacak alanlara…

Duymayan duyanlara anlatsın, söylesin. Bir sosyal bilimci olarak dikkatimi çeken hidrojen konusunda memleketimiz neden ev sahipliğinde farklı roller de üstlenmesin!

7 The International Hydrogen Technologıes Congress, 10-12 May 2023 Fırat University, Elazığ, Türkiye. Belki altına Türkçesini, yöresel halini de ifade edip reklamı yapılsaydı daha iyi olabilirdi.

Ha o kişiye de davetiye vererek Fırat Üniversitesi ve Elazığ’ı görerek aynaya bakması gerekeni de davet ederek hepimiz yatırım fırsatı da olacak, bilgi, beceri, yatırım için haydi kongreye…

Emeği geçenlere şükranlarımızla…