Dr. Öğretim Üyesi Kevser Tuncer, “Ülkemizde 2001 yılı itibariyle, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasının Halk Sağlığı Haftası olarak belirlendiğini” söyledi. 

Dr. Tuncer, buradaki amacın halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine ve bu alanda yapılan çalışmalara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu, bu yılki temalarının ise “Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Halk Sağlığı” olduğunu ifade etti. 

"Halk Sağlığı, hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir"

Dr. Öğretim Üyesi Kevser Tuncer, “Halk Sağlığı, hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir” dedi. Halk sağlığının organize edilmiş çalışmalarla, çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayarak, her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanat olduğunu, bu kapsamda tek sağlık kavramı ile insan hayvan ve çevre sağlığının bütünlüğünün önem kazandığını da sözlerine ekledi. 

"Koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum içerisinde yaygınlaştırılmalı"

Dr. Öğrettim Üyesi Kevser Tuncer, “Hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık eğitimi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır” dedi ve Halk Sağlığı tanımında vurgulanan hastalıkların önlenmesi, yaşamın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum içerisinde yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacağını ifade etti. 

Dr. Tuncer, kronik hastalıkların ve sonuçlarının azaltılmasının önemli bir halk sağlığı hedefi olduğunu belirterek risk gruplarının izlemleri, aşılamalar, kanser ve diğer kronik hastalıkların taramaları, HIV/AIDS, viral hepatitler gibi bulaşıcı hastalık taramaları, sağlıklı olma ve hastalıklarla ilgili her türlü sağlık eğitiminin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olduğunun altını çizdi.