Biz bir devlet, hem de örnek bir devlet kuracak kadar güçlüyüz. Bu amaç̧ için gerekli beşeri ve maddi malzemeye sahibiz ... Bir ülkenin tüm haklı ihtiyaçlarını tatmin edecek büyüklükte dünya üzerinde bir yerde bize egemenlik verin, gerisini kendimiz tamamlarız.”

Teodor Herlz

Göründüğü üzere güçlü bir millet olduğunu hisseden ve bilen Yahudiler, Herzl’in Yahudi Devleti adlı kitabında bu şekilde bir istekte bulunuyor dünyadan. Onların maksadı Avrupa’da hortlayan antisemitizm davasını nihayete erdirmek şeklinde teşekkül ediyor. Kendi iç dinamiklerini asla bozmayan ve yabancılara karşı kültürel, iktisadi ve sosyal alışverişlere kapalı olan Yahudiler bu tavırları sebebiyle büyük sorunlar yaşamaya başlayınca, bu defa tekrar bir Yahudi Devleti kurma planı baş gösteriyor ya da yeni dünya düzeni böyle bir planı Yahudilerin aklına yerleştiriyor.

Kudüs’ün yanında bulunan Siyon Tepesinden adını alan Siyonizm’in, ortaya çıktığı süreci de tüm dünya izlemeye başlıyor. Çünkü Yahudiler zeki, çalışkan ve tuttuğunu koparır bir millettir. Asır boyu uzağında kaldıkları Siyon Tepesi ve onun üzerine planlanan Süleyman Mabedi hayalleri geçen yazımızda bahsettiğimiz zorlu mücadeleleri vermelerine sebebiyet veriyor.

27 Ağustos 1897 yılında İsviçre’de Birinci Siyonist Kongresini toparlamayı başaran Herlz anı defterine şu tarihi notu düşüyor: Ben Basel’de bir Yahudi devleti tesis ettim. Ben bunu bugün yüksek sesle söylesem bütün dünyadan bir kahkaha tufanı yükselir. Fakat bundan beş sene sonra belki elli sene sonra ise muhakkak herkes bunun böyle olduğunu anlayacaktır.

18 Temmuz 1918 yılında İngiltere Siyonist Dernekler Başkanı Lord Rotschild dönemin dışişleri bakanına bir mektup yazmış ve İngiliz mandasında bulunan Filistin’e Yahudilerin göç etmelerinde sorun çıkarılmaması, Filistin’in Yahudilere bırakılması gibi taleplerde bulunmuştur. Kasım ayında cevaben aldığı mektup ise Balfour Bildirisi olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Bil[1]diri şu şekilde başlamaktadır: ‘’Yahudilerin Siyonist özlemlerine sempatisini dile getiren aşağıdaki deklarasyonun Kabine’ye sunulmuş̧ ve onun tarafından onanmış̧ olduğunu, Majestelerinin hükûmeti adına size bildirmekten mutluluk duyuyorum.’’

İngiltere’nin bu tutumuyla birlikte Yahudiler hızlı bir şekilde tahliye edilmeye başlamıştır. Özellikle Rusya’da 3 milyonu bulan Yahudi nüfusu bu habere en çok sevinen topluluk olmuştur. Çünkü sadece Avrupa değil Rusya’da da ikinci sınıf sayılan Yahudiler hor görülüp, aşağılanmışlardır.

Buraya kadarki netice: İsrail Devletinin kuruluşunu hızlandıran sebepler arasında gösterilir. Özellikle Osmanlı Devletinden koparılıp alınan Filistin topraklarının akıbeti ise ilerleyen süreçlerde çok daha büyük sorunlara dönüşecek. Bizler bu yazı dizimizle birlikte bu süreci tekrar baştan almış olacağız. Çünkü düşmanı bilmek taktik geliştirmek için en önemli husustur