İzmir depremimde oğlunu kaybeden simge isim Elif’in babası, enkaz kentte afetzede vatandaşlara umut oluyor İzmir depremimde oğlunu kaybeden simge isim Elif’in babası, enkaz kentte afetzede vatandaşlara umut oluyor

Vali Mustafa Çiftçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 75 yıl önce, insan hakları bilinci oluşturmak gayesiyle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiş ve 10 Aralık tarihi, “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak belirlendiğini belirterek, “ Akıl ve irade sahibi olmakla diğer varlıklardan ayrılan ve üstün hale gelen insanın, yeryüzündeki hak mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dile, dine, mezhebe, felsefi inanca veya siyasal düşünceye dayanmadan, bizatihi insan olmaktan kaynaklanan vazgeçilemez, devredilemez nitelikte hak ve özgürlüklerdir. İnsanın doğuştan beraberinde getirdiği ve Allah’ın kendisine bahşettiği dokunulmaz hakları elinden almaya veya kısıtlamaya hiçbir kimsenin hakkı yoktur. “Hak” kelimesinin çoğulu olan hukukun gayesi de, hakların kime âit olduğunun belirlenmesi ve korunması ekseninde, yaşamın daha adil ve haklılık esaslarına dayalı olmasını sağlamaktadır” dedi.

“Gazze’de insan hakları ihlalleri son bulmalı”

Uluslararası hukukun ana belgesi olarak kabul gören İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,” taahhüt ederek başladığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, “Ne yazık ki 2023 yılı, Filistin topraklarında yaşayanlar için yaşam hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkının ihlal edildiği, söz konusu beyanname maddelerinin geçersiz kılındığı, hakların hiçe sayıldığı bir yıl olmuştur. Nitekim bu insanlık dramına ülkemiz ile beraber birkaç ülke haricinde seyirci kalınmaktadır. Mazlumlara karşı yapılan kötü ve haksız muamelelere karşı duyarsız kalmamak, insan olmanın gereği bir erdemdir. Bir milletin medenî olma ölçütü salt sanayileşmesi veya teknolojik gelişimini tamamlaması olmayıp insan haklarına gösterdiği değerlerle de ilişkilidir. Bu doğrultuda İnsan Hakları Günü’nde “Herkes için Özgürlük, Eşitlik ve Adalet” anlayışıyla, Gazze’de feci boyutlara ulaşan insan hakları ihlallerinin bir an evvel son bulmasını ve bölgede yaşananların küresel ölçekte yankı bulmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: