Elazığ’ın 100 yılına damga vuran siyasi partileri ve milletvekilleri

Cumhuriyet tarihimizin 100. yılında Elazığ’ın 100 yıllık siyasi tablosunu oluşturarak Elazığ siyasetine damga vurmuş siyasi partileri ve milletvekillerini inceledik. Tarihimizin her bir detayına ulaşmak her ne kadar zor olsa da siz değerli okuyucularımız için derledi.

Elazığ’ın 100 yılına damga vuran siyasi partileri ve milletvekilleri
Elazığ’ın 100 yılına damga vuran siyasi partileri ve milletvekilleri
+7
Haber albümü için resme tıklayın

TBMM 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alınarak 15 Nisan 1923'te son oturum yapılarak yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edildi. Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan, Türkiye'de millî bayram olarak kutlanmakta.1923 yılından itibaren geçen yüz yılda Elazığ siyasetinde neler olup bitti? Haberimizin detayında…

Elazığ’dan meclise giden siyasi partiler ve toplam milletvekili sayısı…

Meclisin kurulmasından sonra 8 dönem Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere tek parti olarak katıldı. Bu sekiz dönemlik sürede Elazığ’dan 48 Milletvekili çıkardı. Çok partili dönemde girdiği seçimlerde Elazığ’dan 18 milletvekili çıkararak, CHP Cumhuriyet tarihinde Elazığ’dan toplam 66 milletvekili çıkardı. Demokrat Parti Elazığ’dan 10 milletvekili çıkardı. 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askerî darbe. Ayrıca 27 Mayıs Askerî Müdahalesi ya da 27 Mayıs İhtilali olarak da anılır. Darbe sonrası Adalet Partisi kuruldu. Adalet Partisi Elazığ’dan 9 milletvekili çıkardı. Cumhuriyetçi Köylü Partisi Elazığ’dan 1 milletvekili çıkardı. Cumhuriyet tarihi boyunca Elazığ’dan 4 dönem bağımsız milletvekili çıktı. Bunlardan ikisini Ali Rıza Septioğlu ikisini de Mehmet Ağar aldı. Milli Selamet Partisi Elazığ’dan 2 milletvekili çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ’dan 5 milletvekili çıkardı. Anavatan Partisi Elazığ’dan 6 milletvekili çıkardı. Doğruyol Partisi Elazığ’dan 7 milletvekili çıkardı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Elazığ’dan 1 milletvekili çıkardı. Refah Partisi Elazığ’dan 5 milletvekili çıkardı. Fazilet Partisi Elazığ’dan 2 milletvekili çıkardı. Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ’dan 27 milletvekili çıkardı. Cumhuriyet tarihinde Elazığ 145 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edildi.

TBMM’DE 1. DÖNEM

1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak, 15 Nisan 1923'te meclis son oturumunu yapmıştır. TBMM yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan, Türkiye'de millî bayram olarak kutlanmaktadır. Meclisin açılış aşamasında Osmanlı Devleti hâlâ İstanbul'da hüküm sürmekteydi. Meclis, açılış gününde sultan ve halife VI. Mehmet'e bağlılık yemini etmiş, ancak uygulamada İstanbul'daki iktidardan tamamen bağımsız olmuş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla Osmanlı Devleti'ne son vermiştir. Yeni devletin nihaî şekli olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te İkinci Meclis tarafından ilan edilecektir. Bu iki tarih arasında TBMM, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan bir ihtilâl meclisi görünümü sergilemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti İlk Meclisine seçilen Elazığ Milletvekilleri

TBMM’nin il meclisinde seçilen Elazığlı milletvekilleri; Hacı Feyzi Bey, Hüseyin Gökçelik, Muhittin Çöteli, Mustafa Şükrü Bey, Mehmet Naci Karaali, Rasim Tekin ve Hasan Tahsin Berk olarak belirlenmekte.


TBMM’DE 2. DÖNEM

TBMM’de 2. dönem milletvekilleri listesi, 11 Ağustos 1923 - 26 Haziran 1927 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemde bağımsız olarak seçilebilen birkaç vekil dışında hepsi Birinci Grup'tan seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi: İsmail Cevdet Çobanlı, Hüseyin Gökçelik, Muhittin Çöteli, Mustafa Solmaz, Mehmet Necati Karaali ve Süleyman Karakaya

TBMM’DE 3. DÖNEM

1927 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 1 Kasım 1927 - 26 Mart 1931 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan seçildi. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi; Parti Tüzüğünün kabul edildiği, 9 Eylül 1923 ise kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Atatürk, 11 Eylül’de Halk Fırkası Genel Başkanı seçilmiş; Partinin kuruluş dilekçesi 23 Ekim’de, İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi: Fazıl Ahmet Aykaç, Hasan Tahsin Berk, Hüseyin Gökçelik, Ahmet Saffet Ohkay, Muhittin Çöteli, Mustafa Solmaz ve Mehmet Naki Yücekök.

TBMM’DE 4. DÖNEM

1931 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 4 Mayıs 1931 - 23 Aralık 1934 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki 317 vekilin 287'si Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan 30'u ise bağımsız olarak seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Ağralı, Hüseyin Gökçelik, Fazıl Ahmet Aykaç, Memduh Şevket Esendal, Fuat Ziya Çiyiltepe, Hasan Tahsin Berk ve Ahmet Saffet Ohkay.

TBMM’DE 5. DÖNEM

1935 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 1 Mart 1935 - 27 Ocak 1939 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Bu yasama dönemi 920 kanunla TBMM tarihinde en fazla kanun kabul edilen dönem olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Ağralı, Ahmet Saffet Ohkay, Fethi Altay, Fazıl Ahmet Aykaç, Hasan Tahsin Berk ve Fuat Ziya Çiyiltepe,

TBMM’DE 6. DÖNEM

1939 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Ağralı, Mehmet Sabit Sağıroğlu, Fazıl Ahmet Aykaç, Fuat Ziya Çiyiltepe ve Fethi Altay

TBMM’DE 7. DÖNEM

1943 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 8 Mart 1943 - 14 Haziran 1946 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Tek partili son meclistir.

Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Ağralı, Mehmet Sabit Sağıroğlu, Fazıl Ahmet Aykaç, Hasan Kişioğlu ve İhsan Yalçın

TBMM’DE 8. DÖNEM

1946 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 5 Ağustos 1946 - 24 Mart 1950 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi: Fuat Ağralı, İbrahim Talî Öngören, Mustafa Arpacı, Fahri Karakaya ve Hasan Kişioğlu

TBMM’DE 9. DÖNEM

1950 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 22 Mayıs 1950 - 12 Mart 1954 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Demokrat Parti: Abdullah Demirtaş, Suphi Ergene, Ömer Faruk Sanaç, Mehmet Şevki Yazman ve Hamit Ali Yöney

TBMM’DE 10. DÖNEM

1954 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 14 Mayıs 1954 - 11 Eylül 1957 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemde 20 Mayıs 1955 tarihinde gerçekleştirilen 2. yasama yılı 78. birleşiminde 8 saat 30 dakikada kabul edilen 48 kanun teklifi TBMM tarihinde en çok kanunun kabul edildiği oturum olmuştur. Oturumu Meclis Başkanvekili Esat Budakoğlu yönetmiştir.

Demokrat Parti: Suphi Ergene, Hüsnü Göktuğ, Ömer Faruk Sanaç, Selahattin Toker ve Mehmet Şevki Yazman.

TBMM’DE 11. DÖNEM

1957 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 1 Kasım 1957 - 25 Mayıs 1960 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Altındoğan, Celal Dora, Fahri Karakaya, Hürrem Müftügil, Nazım Öztürk ve İsmail Hakkı Talay.

27 MAYIS DARBESİ SONRASI TEMSİLCİLER MECLİS SEÇİMLERİ YAPILDI

TBMM 1961 Kurucu Meclisi, 27 Mayıs Darbesi sonrası başta 1961 Anayasası'nı hazırlamak için 6 Ocak 1961 - 24 Ekim 1961 tarihleri arasında toplanmış özel yasama meclisidir. Başkanlığını emekli Orgeneral Kazım Orbay, başkanvekilliğini Lütfi Akadlı ve İbrahim Hilmi Senil yapmıştır. 6 Ocak 1961'de toplanan Kurucu Meclis aynı zamanda yeni inşa edilen üçüncü meclis binasının açılışını yaptı ve buradaki ilk oturumu gerçekleştirdi.

27 Mayıs 1960- 12 Eylül 1980 arasında Elazığ’da 5 senetör seçilmiştir.

ELAZIĞ’IN SENATÖRLERi…

Celal Ertuğ; 15 Ekim 1961 - 12 Ekim 1975 tarihleri arasında Adalet Partisi , Bağımsız ve Cumhuriyet Halk Partisinden. Rasim Giray; 15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966 tarihleri arasında Adalet Partisi ,Bağımsız ,Yeni Türkiye Partisi , Bağımsız ve Adalet Partisinden Mehmet Salim Hazardağlı; 5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975 tarihleri arasında, Cumhuriyet Halk Partisi , Bağımsız ve Cumhuriyetçi Güven Partisinden Hasan İldan; 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisinden Cahit Dalokay; 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Adalet Partisinden.

TBMM’DE 12. DÖNEM

1961 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 25 Ekim 1961 - 10 Ekim 1965 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi: Hürrem Müftügil, Kemal Satır

Adalet Partisi: Naci Güray, Ömer Faruk Sanaç, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi: Nurettin Ardıçoğlu

TBMM’DE 13. DÖNEM

1965 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 22 Ekim 1965 - 12 Ekim 1969 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Adalet Partisi; Kevni Nedimoğlu, Ömer Eken ve Samet Güldoğan

Cumhuriyet Halk Partisi; Kemal Satır ve Nurettin Ardıçoğlu

TBMM’DE 14. DÖNEM

1969 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 22 Ekim 1969 - 14 Ekim 1973 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Adalet Partisi; Ömer Faruk Sanaç ve Samet Güldoğan

Cumhuriyet Halk Partisi; Hayrettin Hanağası ve Mehmet Aytuğ ve Bağımsız; Ali Rıza Septioğlu

TBMM’DE 15. DÖNEM

1973 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 24 Ekim 1973 - 5 Haziran 1977 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi; Ahmet Orhan ve Atilla Atila

Millî Selamet Partisi; Ömer Naimi Barım, Adalet Partisi; Rasim Küçükel

TBMM’DE 16. DÖNEM

1977 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 13 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi; Celal Ertuğ,

Adalet Partisi; Rasim Küçükel,

Milliyetçi Hareket Partisi; Mehmet Tahir Şaşmaz

Bağımsız; Ali Rıza Septioğlu

TBMM’DE 17. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17. döneminde (24 Kasım 1983 - 16 Ekim 1987) görev yapan, 1983'de seçilen, milletvekillerinin listesidir. Seçilen milletvekilleri, 12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra yapılan ilk seçimle göreve gelmiştir. Anavatan Partisi Bingöl'de aday listesini eksik gösterdiği için bölgede bir milletvekilliğini kazanamamıştır.

Anavatan Partisi; Mehmet Özdemir, Naci Taşel, Nevzat Yağcı ve Zeki Yavuztürk

TBMM’DE 18. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. döneminde (14 Aralık 1987 - 1 Eylül 1991) görev yapan, 1987'de seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Anavatan Partisi; Hüseyin Cahit Aral ve Nizamettin Özdoğan,

Doğru Yol Partisi; Ahmet Küçükel ve Ali Rıza Septioğlu,

Sosyal Demokrat Halkçı Parti; Mehmet Tahir Şaşmaz

TBMM’DE 19. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19. döneminde (14 Kasım 1991 - 4 Aralık 1995) görev yapan, 1991'de seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Doğru Yol Partisi: Ahmet Küçükel ve Ali Rıza Septioğlu

Refah Partisi; Ahmet Cemil Tunç ve Tuncay Şekercioğlu (Şekercioğlu daha sonradan MHP'ye geçti)

TBMM’DE 20. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. döneminde (8 Ocak 1996 - 25 Mart 1999) görev yapan, 1995'te seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Refah Partisi; Ömer Naimi Barım, Hasan Belhan ve Ahmet Cemil Tunç

Doğru Yol Partisi; Mehmet Ağar ve Mustafa Cihan Paçacı

TBMM’DE 21. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21. döneminde (2 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2002) görev yapan, 1999'da seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi; Mustafa Gül, Fazilet Partisi; Ahmet Cemil Tunç,

Doğru Yol Partisi; Ali Rıza Septioğlu

Bağımsız; Mehmet Ağar

TBMM’DE 22. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. döneminde (14 Kasım 2002 - 3 Haziran 2007) görev yapan, 2002'de seçilen, milletvekillerinin listesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "AK PARTİ" şeklindedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Mehmet Necati Çetinkaya, Zülfü Demirbağ, Şemsettin Murat ve Abdulbaki Türkoğlu,

Bağımsız; Mehmet Ağar

TBMM’DE 23. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23. döneminde (23 Temmuz 2007 - 23 Nisan 2011) görev yapan, 2007'de seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Mehmet Necati Çetinkaya, Feyzi İşbaşaran, Tahir Öztürk, Faruk Septioğlu ve Hamza Yanılmaz

TBMM’DE 24. DÖNEM

Cumhuriyet tarihinde Elazığ’dan milletvekili seçilen ilk kadın milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisinden seçimlere 4.sıradan giren Sermin Balık oldu. 2011 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. döneminde (28 Haziran 2011 - 23 Nisan 2015) görev yapan milletvekillerinin listesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Zülfü Demirbağ, Şuay Alpay, Faruk Septioğlu ve Sermin Balık,

Milliyetçi Hareket Partisi; Enver Erdem

TBMM’DE 25. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25. döneminde (23 Haziran 2015 – 1 Ekim 2015) görev yapan, 7 Haziran'da seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Şuay Alpay, Metin Bulut ve Serpil Bulut

Milliyetçi Hareket Partisi; Yavuz Temizer

TBMM’DE 26. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. döneminde (17 Kasım 2015 – 16 Mayıs 2018) görev yapan, 1 Kasım'da seçilen, milletvekillerinin listesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Ömer Serdar ve Tahir Öztürk

TBMM’DE 27. DÖNEM

Cumhuriyet Halk Partisi 41 yıl sonra Elazığ’dan 1 Milletvekili çıkardı. 20.Dönem DYP, 21 ve 22 Dönem Bağımsız milletvekili seçilen Mehmet Ağar’ın oğlu, Zülfü Tolga Ağar’da bu dönem milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. döneminde (7 Temmuz 2018 - 7 Nisan 2023) görev yapan, 24 Haziran 2018 tarihinde seçilen milletvekillerinin listesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ,

Cumhuriyet Halk Partisi: Gürsel Erol

TBMM’DE 28. DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Yasama döneminde 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren göreve başlayan, 14 Mayıs 2023 tarihinde seçilen milletvekillerinin listesidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Ejder Açıkkapı, Prof. Dr. Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı

Cumhuriyet Halk Partisi; Gürsel Erol

Milliyetçi Hareket Partisi; Semih Işıkver

Editör: Şah İsmail Gezici

08 Şub 2024 - 15:30 - Siyaset

Mahreç  Şah İsmail Gezici


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

Tarık - Bence en damga vuranı köy kahve dernek gezip vatandaş dinleyen ama ne vatandaşın ne de Elazığ'ın tek bir sorununu dahi çözmeyen ,Elazığ a tek bir faydası dokunmamış, eti gramla, domatesi taneyle almayı tavsiye ettiği halde 3 dönem bu ilden seçilebilme başarısını gösteren siyasi bırakın Elazığ'ı Dünya tarihine geçmiştir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 15:30