Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans eliyle Elazığ geneline kazandırılan ve kazandırılacak işleri detaylandırdı. Son derece kapsamlı bilgiler veren Dr. Yoğunlu’nun açıklamalarından satır başları ise şöyle…

Dr. Yoğunlu, ne gibi programlar olduğuna açıklık getirdi

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajansın kuruluşundan bugüne kadar farklı alanlarda bölgenin dinamiklerini ve potansiyelini harekete geçirecek programlar uyguladığını ifade ederek; “Sayın Valimizin ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde geniş bir kesimi kapsayan paydaşları ile birlikte projeleri hayata geçiriyoruz. Uygulanan başlıca programların Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP), Teknik Destek Programı, Fizibilite Desteği, Güdümlü Proje Desteği ile özel sektör ve kamu kurumlarına yönelik Mali Destek Programları var” dedi.

“Elazığ’da 245 projeye 861 milyon TL destek verildi!”

Bu programlar vasıtasıyla Elazığ’da toplam 245 projeye 861 milyon TL destek sağlandığına dikkat çeken FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu; “245 projeyler; 1,36 milyar TL’lik yatırımın hayata geçirildi. 2023 yılında Elazığ’da uygulamasına devam edilen ve tamamlanan 20 adet proje ile yaklaşık 199 milyon TL destek sağlandı” şeklinde konuştu.

Kronik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar var!

Açıklamasını sürdüren Dr. Yoğunlu; “Bu programlar kapsamında ilimizde yıllardır kronik hale gelmiş problemlerin çözümüne yönelik Elazığ Fuar Merkezi, Tekstilkentler, İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) genişlemesine odaklanan Fırat Girişim Merkezi, Elazığ OSB Endüstriyel Tasarım, Prototip ve İnovasyon Merkezi, Elazığ Sertifikalı Fide Üretim Merkezi, Harput Musiki Müzesi, Elazığ Kent Müzesi, Güneykent Sosyalhane, Yeni Nesil Medya Atölyesi, Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Yoğunlu, bu projelerin paydaşlarla işbirliği, sosyal problemlerin çözümü, turizm ve sanayideki altyapı problemlerinin çözümü, istihdam oluşturma, yerel kaynakların ekonomiye kazandırılması, üretimde katma değer ve kapasitenin artırılması yönleriyle bölgenin sosyoekonomik kalkınmadaki gelişme sürecini hızlandıran nitelikte” ifadelerini kullandı.

“Tekstil-endüstri park prestij yatırım merkezi projesi ile hedef istihdam; 2 bin 500”

Açıklamasını sürdüren Dr. Yoğunlu; “Özellikle CMDP ve CUGEP kapsamında hayata geçirilen tekstil kent projeleri sayesinde Elazığ’ın bir tekstil üssü haline gelmesi için çok önemli adımlar atılmış ve emek yoğun olan bu sektörün ilimizdeki istihdam rakamlarının yukarıya çıkmasını sağlayacak altyapı ve üst yapı imkânları geliştirilerek yatırımcılara sunulmuştur. CMDP kapsamında hayata geçirilen Tekstil-Endüstri Park Projesi ile Elazığ OSB’de, 450 dönüm arazi üzerinde 37 adet sanayi parselinin yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapı işleri tamamlanarak, TELEKOM ve elektrik şebekelerinin altyapısı oluşturulup tekstil-konfeksiyon sektöründeki yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.

25 Şubat’ta Elazığ’da hava durumu nasıl olacak? 25 Şubat’ta Elazığ’da hava durumu nasıl olacak?

Yine CMDP kapsamında hayata geçirilen Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Projesi ile 40 bin m² alanda; kreş, yemekhane, idari bina ve sosyal donatılar ile 25 bin m² kapalı alanda toplam 14 adet üretim atölyesi üst yapı inşaatı tamamlanmıştır. Proje kapsamında oluşturulan 14 adet küçük ölçekli üretim atölyesinde ise 2 bin 500 istihdam sağlanması amaçlanmaktadır” diye kaydetti.

İstihdama yönelik projeler sadece kent merkezi ile de sınırlı tutulmuyor

CMDP kapsamında hayata geçirilen bir başka projenin ise Fırat Girişim Merkezi Projesi olduğunu ifade eden Yoğunlu, “Proje ile özellikle 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi ile ciddi bir talep alan ve %100 doluluk oranına ulaşan Elazığ İŞGEM 2. Kampüsü’nün genişletilmesi ihtiyacının giderileceğini ve yeni işliklerin gelecek yılın başında hizmet vermeye hazır hale geleceğini söyledi. Proje kapsamında 6 bin 300 m² kapalı alanda toplam 20 işlik oluşturularak yaklaşık 200 kişilik istihdam sağlanacaktır.

CUGEP kapsamında hayata geçirilen 4 proje ile Kovancılar, Karakoçan, Keban ve Baskil ilçelerinde tekstil üretim atölyeleri üst yapı inşaatları yapılmıştır. Projeler ile toplam 9 bin m² kapalı alanda yaklaşık bin kişilik istihdam oluşturulacaktır. Projelerin özellikle ilçelerimizdeki işsizlik problemine çözüm oluşturma noktasında önemli” açıklamalarında bulundu.

Projeler ile 3 bin 700 kişiye iş kapısı açılacak!

Dr. Yoğunlu, CMDP ve CUGEP kapsamında hayata geçirilen Tekstilkent projeleri ve 2. İŞGEM genişleme projesi ile toplam 40 bin 300 m² kapalı alanda 38 adet küçük ölçekli üretim atölyesi inşaatlarının tamamlanması ile Elazığ’da 3 bin 700 kişiye istihdam oluşturulacağını ve emek yoğun sektörlerde üretim kapasitesi artışının sağlanacağını da vurguladı.

Elazığ, modern bir fuar merkezine kavuştu

Ajansın desteğiyle Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Elazığ Fuar Merkezi Projesi ile Elazığ’a modern bir fuar merkezinin kazandırıldığını ifade eden Dr. Yoğunlu, “Elazığ’da uzun yıllardır teknik altyapısı olmayan açık alanlarda düzenlenen fuarların etkili olmaması ve uzun yıllardır ilimizde bir fuar merkezinin yapılması konusu ilin gündemindeydi. Elazığ Belediyesi’ne CMDP kapsamında sağladığımız destek ile ilimiz modern bir fuar alanına kavuşmuştur. Kurulan fuar merkezinin, ilimizde ticaretin standartlarını yükselteceğine ve içinde barındırdığı sosyal alanlarla birlikte yüksek kalitede bir yaşam ve ticaret merkezi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“CODE-23 ile yazılımı farklı bir boyuta taşıyoruz”

Fırat Üniversitesi ile birlikte uygulanan CMDP kapsamında desteklenen CODE-23 Fırat Yazılım Atölyesi projesi hakkında da bilgiler veren Dr. Yoğunlu ; “Bölgemizde yükseköğretim açısından köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi var, mühendislik alanında çok ciddi başarılara sahip olduğunu ve üst sıralarda yer aldığını biliyoruz. Bu potansiyelin bir sonucu olarak faaliyet gösteren Teknokent yazılım alanında ön plana çıkıyor. Bizler de yerelde sahip olduğumuz bu akademik bilgiyi özel sektöre ve dolayısıyla ekonomiye kazandırmaya yönelik yapılar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun en önemli çıktısının CMDP kapsamında desteklediğimiz ve bölgemizde daha önce uygulanmayan bir model üzerine kurguladığımız CODE-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesi olduğunu söyleyebiliriz. Proje kapsamında sadece yazılım altyapısı olan kişilerin değil, aynı zamanda bu alana ilgi duyan tüm gençlerin eğitim alma imkânı bulunuyor. Şimdiye kadar proje kapsamında düzenlenen 6 eğitim programı ile 120 kişiye eğitim verilmiştir. Proje ile Fırat Üniversitesi’nde oluşturulan atölyelerde 5 yıllık perspektifte 3 bin katılımcının doğrudan eğitim ve sertifikasyon süreçlerinden geçirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Proje ile web programlama, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme, siber güvenlik, iş analistliği ve yapay zekâ alanlarında ücretsiz olarak eğitimler sağlanmaktadır. Böylelikle bölgemizde bu proje ile yazılım sektörünü farklı bir boyuta taşımış oluyoruz” dedi.

“Elazığ sertifikalı fide üretim merkezi projesi ile yılda 20 milyon adet sebze fidesi üretilecek”

“Ajans tarafından hayata geçirilen bir başka proje ise Elazığ Sertifikalı Fide Üretim Merkezi Projesi’dir” diyen Dr. Yoğunlu; “Bu proje ile 2019 yılında tespit edilen Elazığ-Merkez-Pelte Köyü’nde bulunan 58 derece sıcaklık ve 90 lt/sn debiye sahip jeotermal kaynağın ekonomiye kazandırılması, kurulan jeotermal serada sertifikalı fide üretimi yapılarak sertifikalı fide arzında sürdürülebilir bir işletmenin bölgeye kazandırılması, TRB1 Bölgesi’nde bulunan tarımsal işletmelerin taleplerine yönelik sertifikalı sebze fideleri yetiştirilerek bölge üreticilerinin hizmetine sunulması, bölgeye ait binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak bugüne kadar ulaşmış yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ekilen alanın artırılması ve tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, dezavantajlı kesimlerin gelir düzeyinin iyileştirilmesi, tarımsal üretimde katma değerin artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kurulan merkezde yılda 20 milyon adet sebze fidesi üretilecektir” dedi.

Elazığ modern bir süt analiz laboratuvarına kavuştu

Açıklamasını sürdüren Dr. Yoğunlu; “CMDP kapsamında Elazığ Süt Üreticileri Birliği ile birlikte hayata geçirdiğimiz proje ile yıllık yaklaşık 9 bin ton sütün kimyasal analizlerinin yapılabileceği bir süt analiz laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvarda yapılacak testler sayesinde ilimizde üretilen sütün kalite standartlarına uygun olması sağlanarak bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha verimli şekilde çalışmalarının sağlanacağını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal kalkınmaya da önem veriyoruz”

Sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmayla bir arada ele alınması gerektiğini ifade eden Yoğunlu, bu alanda gerçekleştirdikleri projeleri de anlatarak; “Güneykent’te özellikle deprem sonrası ortaya çıkan sosyal ihtiyaçların çözümüne yönelik geliştirdiğimiz Sosyalhane projesiyle çocuklar için kütüphane ve robotik kodlama atölyesi, kadınlar için tekstil atölyesi ve çok amaçlı salonu içeren ulusal ölçekte model olma niteliğinde olan bir kompleksi ilimize kazandırdık. Projenin şu anda bölgedeki insanlarımıza hizmet ettiğini gözlemliyoruz. Benzer şekilde özellikle dezavantajlı gençlerin sinema ve sahne sanatları alanında kendilerini geliştirecekleri Yeni Nesil Medya Atölyesi projesini de hayata geçirdik. Devam eden projede gençlerimiz hem sahne sanatları hem de senaryo, kurgu, seslendirme, montaj gibi alanlarda eğitim aldılar. İnternet dizisi ve belgesel çekimlerine devam ediyorlar. Bu projede eğitim alanlar arasından sektörde istihdam edilen gençlerimizin olduğunu gördük. Bu iki projemizi de Elazığ Belediyesi ile birlikte uyguladık. Kurulan merkezler Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam edecek, kadınlarımıza ve gençlerimize hizmet verecektir” dedi.

Kadınların da ekonomiye dâhil olmasını sağlayacak güzel işler yapılıyor

“Yine özel bir hedef gruba yönelik, ilimizde atıl durumda olan eski bir hastane binasını dönüştürerek Elazığ Valiliğimiz ile birlikte Güçlü Kadınlar Yeşeren Umutlar Projesini de başlattık” diyen Dr. Yoğunlu; “Bu projede hedef grubumuzu boşanma aşamasında olan kadınlarımız oluşturuyor. Bu kadınlarımızın ekonomiye dâhil olmalarını sağlayacak bir tekstil atölyesi oluşturduk. Aynı zamanda çocuklarının vakit geçirecekleri bir kreş alanıyla birlikte hayata geçirdiğimiz bu atölyede eğitimler önümüzdeki günlerde başlayacak ve üretilen ürünlerin markalaşması sağlanarak kendi ayakları üzerinde duran bir yapı haline dönüşecek. Tekstil alanında ciddi bir ivme yakaladığımızı biliyoruz, bu alanda istihdama nitelikli şekilde katkı sağlamak amacıyla personel yetiştirme görevi de üstlenen bu projeyle OSB’de kadınlarımızın istihdamını sağlamayı da amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğa, kültür, inanç ve kış turizmi bakımından önemli destinasyonlara sahibiz”

Bölgemizde kalkınma sürecini hızlandırmak için en önemli değerlerden birinin turizm olduğunu vurgulayan Dr. Yoğunlu, bu alanda da çok önemli çalışmalar yaptıklarını da kaydederek; “Bölgemiz ve ilimiz turizm açısından çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Doğa, kültür, inanç ve kış turizmi bakımından önemli destinasyonlara sahibiz. Bu değerlerimizin gelirimizin içindeki payının artırılması için sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan turizm sektörünün dinamiklerini takip etmek zorundayız. Bu kapsamda ajans olarak da bölgedeki turizm değerlerini bir bütün olarak planlayıp turistik destinasyonlarımızın altyapılarını iyileştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu sayede bölgeye gelen turist sayısını ve geceleme sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bunları Fırat’ı Keşfet isimli profesyonel bir marka altında yapmaya ve dijital içeriklerle daha fazla turiste ulaşmaya gayret ediyoruz. Fırat’ı Keşfet markası ile sosyal medya platformlarında bölgenin turistik değerlerinin profesyonel şekilde tanıtımının yapılmasını sağlıyoruz” dedi.

“Bölgeye özel turlar da gelmeye başladı”

Bölgeye özel turlar düzenlendiğine de dikkat çeken Dr. Yoğunlu; “Ayrıca bölgemizdeki turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik rota belirleme çalışmalarını da gerçekleştirdik. Bu kapsamda Elazığ’da 10 adet alternatif tur rotası belirledik. Doğa turizmini geliştirmeye yönelik Elazığ’da 6 adet trekking rotası, 30 adet bisiklet rotası ve 30 adet yürüyüş rotası belirleyip turizm şirketlerinin ve turistlerin kullanımına sunduk. Aynı zamanda yerli turist sayısını artırmaya yönelik bölgemizde konaklama şartıyla tur operatörlerine sağladığımız Fırat Turu isimli bir destek programımız da bulunmaktadır. Bu program sayesinde bölgemize düzenlenen tur sayısının ve geceleme sayısının artırılmasını hedeflemekteyiz. Programdan destek alarak bölgeye düzenlenen turlar sayesinde Elazığ’a 27 adet tur düzenlenerek 839 geceleme gerçekleşmiştir. Oluşturulan Fırat Turu markası öncesi bölgeye özel olarak düzenlenen tur yokken program sayesinde turizm acentelerinin bölgeye özel tur düzenlemeleri sağlanmıştır” dedi.

Mesleki eğitimle, dezavantajlı kitleler iş sahibi olabiliyor

Sanayi, turizm ve tarım sektörü ile sosyal alanda gerçekleştirilen projeler ile ilimizdeki ekonomik gelişmeye katkı sağladıklarını belirten Dr. Yoğunlu, kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin de insan kaynağı olduğunu ifade ederek; “Bu noktada ajansın Teknik Destek Programı kapsamında kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre insan kaynağını geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık projelerinin de destekleniyor. 2023 yılı sonuna kadar Teknik Destek Programı kapsamında Elazığ’da 89 projeye destek verilerek 7 bin kişinin çeşitli alanlarda mesleki ve teknik eğitim almaları sağlanmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı bölgemizdeki dezavantajlı işsiz gençlerin iş piyasasına nitelikli bir şekilde katılmasını sağlamaya yönelik bir AB projesi de gerçekleştirmiştir. TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Projesi kapsamında tüm sektörlerde detaylı iş piyasası analizleri ve saha çalışmaları yapılarak işgücü ihtiyaç alanları belirlenmiş ve belirlenen alanlarda mesleki eğitimler düzenlenmiştir. Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitimlerden Elazığ’da 183 genç işsiz yararlanmıştır. Ar-Ge Merkezi Mühendisliği, Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı, Tekstil Dijital Baskı, Aşçı Yardımcılığı, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Kodlama, Özel Güvenlik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Dış Ticaret alanlarında mesleki eğitim alan gençlerin istihdam edilmeleri noktasında da önemli geri dönüşler alındığını biliyoruz” şeklinde kaydetti.

“2024’te de bölgenin sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız”

Kuruluşundan bu yana geçtiğimiz 13 yılda bölgede ekonomik ve sosyal kalkınmaya yön verecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini de kaydeden Dr. Yoğunlu, “2024 yılında da bölgenin sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirerek çalışmalara devam edeceğiz. 2024-2028 TRB1 Bölge Planı hazırlıklarının tamamlanma aşamasında. Planda; Elazığ’ın tüm sektörlerdeki mevcut durumu ortaya koyuldu. Sorun alanlarının ve ihtiyaçları belirlendi.  Ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik projeler de belirlendi. 2024 yılı başında Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girecek olan Bölge Planı’nda belirlenen stratejiler doğrultusunda Elazığ’ın sanayi, tarım, turizm ve hizmet sektöründe gelişmesini sağlayacak altyapı projelerinin tasarlanarak ildeki tüm paydaşlarımızla birlikte uygulanmasını sağlayacağız” diyerek Elazığ’da üretim kapasitesinin, ihracatın, istihdamın artırılmasına yönelik projelere de ajans olarak destek vereceklerini vurguladı.

Editör: Şah İsmail Gezici