Tehlikenin yeni adı; Metamfetamin!

Küresel bir güvenlik meselesi haline gelen uyuşturucu, özelde kişiler genelde toplum için ciddi bir tehdit! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, ülkemizde başarılı bir şekilde devam eden uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında gelinen son aşamaya ilişkin önemli bilgileri gazetemizle paylaştı. ‘Metamfetamin’ adlı uyuşturucu maddeye dikkat çeken ve dünyayı kasıp kavuran uyuşturucu madde ‘metamfetamin’ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarıgüzel, uyuşturucu maddeler arasında en büyük tehlike olarak; metamfetaminin önemle takip edilmesi gereken bir duruma geldiğini ifade etti. Toplumumuzun özellikle bilmesi, duyarlı olması gereken narkotik madde olan ‘metamfetamin’ ve onun küresel düzeyde yönelttiği tehdit konusunda detaylı bilgilendirmelerde bulunan Sarıgüzel; “Gerek ülkemiz gerekse tüm dünya genç nesilleri ve ortak geleceğimiz için en önemli tehditlerden biri olan uyuşturucu sorunu ile mücadelede, bağımlıları kısa bir sürede ölüme götüren yıkıcı etkileri, dünya genelinde en çok yakalanan sentetik uyuşturucu olması, kullanım yaygınlığının her geçen gün artması, oluşturduğu sağlık sorunlarının yanında toplumsal güvenlik zafiyetine sebep olması gibi nedenlerle metamfetamin önemle takip edilmesi gereken bir duruma gelmiştir” dedi.

ELAZIĞ 03.07.2022, 14:33 17.07.2022, 13:36
Tehlikenin yeni adı; Metamfetamin!

Röportaj: Songül DURSUN

Tarihte de günümüzde de uyuşturucu bağımlılığında yok olan hayatları üzülerek görmekteyiz. Bu maddelerin yarattığı bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmek ve toplumda sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla ‘keşke bu insanların bir elinden tutan olsaydı, ya da bu kişiler daha uyuşturucuya alışmadan bir şekilde engellenebilseydi, bu konuda daha bilinçli olmaları sağlanabilseydi’ diye düşüneceksiniz. Ülkemizde bugün güvenlik güçlerimizce ulusal ve uluslararası anlamda bunu sağlayacak, toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önleme anlamında birçok başarılı proje yürütülmekte.

Peki, insanları ve özellikle çocuk ve gençlerimizi son derece tehlikeli etkileri olan bu maddeleri kullanmaya iten nedenler nelerdir? Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan madde bağımlılığı mücadelesinde amaç nedir? Başta gençlerimizi tehdit eden böyle bir sorun karşısında nasıl bir ulusal mücadele yürütülüyor? Mevcut mücadele nasıl daha ileri götürülebilir? Bu projelere toplumsal katılım konusunda Elazığ için ne söylenebilir? Uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı konularında vatandaşlarımızın öncelikli olarak yapmaları gereken nelerdir? Bu anlamda toplumsal farkındalık konusunda ne düzeydeyiz? İşte tüm bu sorularımızı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel yanıtladı. İşte Sarıgüzel ile röportajımızın detayları…

(Fotoğraf: Murat Sarıgüzel)

Uyuşturucu madde kavramını nasıl tanımlayabilir, bu maddelere karşı geliştirilen bağımlılığı nasıl açıklayabiliriz?

Literatürde uyuşturucu maddenin birçok tanımını bulmak mümkündür. Bizce uyuşturucu madde; vücuda alındığında kişinin merkezi sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelerdir.

Böyle bir tanım çerçevesinde; ‘uyuşturucu madde bağımlılığı’ insanın yaşamına devam edebilmesi için gerekli olmayan, fakat vücuduyla tanıştırdıktan sonra da ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve devamında da bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumu olarak ifade edilebilir.

Yaptığınız açıklamalardan da anlaşılıyor ki uyuşturucu özelde kişiler genelde toplum için ciddi bir tehdit? Son derece tehlikeli etkileri olan bu maddeleri kullanmaya iten nedenler nelerdir?

“BU MADDELER,  KÜRESEL BİR SORUN OLARAK ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ BİR TEHDİTTİR”

Aslında daha makro bir yaklaşımla bu maddeler, insanlığı tehdit eden, tüm boyutları ile küresel bir sorun olarak ortaya çıkan önemli bir tehdittir. Maalesef günümüz dünyası bugüne kadar karşılaşmadığı oldukça karmaşık bir uyuşturucu sorunu ile karşı karşıya. Daha önce hiç görmediği sayı ve çeşitlilikte, organize suç ve terör örgütlerince önemli bir finansman kaynağı olarak görülen ve toplumlarda kullanımı ile de hem ciddi bir ulusal güvenlik hem de toplumsal sağlık sorunu haline gelmiş bir fenomenle mücadele etmek zorundadır. Bu denli ciddi bir tehdit olan uyuşturucu madde kullanımı ise üzerinde düşünülmesi, bilimsel çalışmaların yapılması gerekli bir alandır. Bu yönde İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 2018 yılında hayata geçirilen ve yıllık periodlarla sonuçları kamuoyu ile paylaşılan NARKOLOG Projesi Bulguları (www.narkotik.pol.tr) çok kıymetlidir. Uyuşturucu ticareti ve madde kullanım risk faktörlerini belirleme faaliyetlerinde yararlanılacak bilgilere ulaşmak amacıyla uygulanmakta olan NARKOLOG 2022 verilerine göre; 2021 yılında 43 bin 452 örneklemden hayatının herhangi döneminde en az bir kere uyuşturucu kullandığını beyan eden 27 bin 779 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, uyuşturucuya başlama nedenleri arasında; 

•% 33,8 ile merak etkisi ilk,

•% 18,2 ile özenme ikinci,

•% 16,5 ile kişisel sorunlar üçüncü,

•% 13,4 ile arkadaş ısrarı dördüncü sırada yer almaktadır.

Bunların yanında anket yapılanların;

•% 8,8’i AİLE İÇİ SORUNLAR,

•% 8,6’sı eğlence/keyif,

•% 0,6’sının ise diğer sebeplerden dolayı uyuşturucu kullanmaya başladıkları görülmektedir.

NARKOLOG’un bu bulguları oldukça ilginç ve birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Ancak uyuşturucu madde kullanım nedenlerinin ilk sıralarında yer alan merak etkisi, özenme, kişisel sorunlar ve arkadaş ısrarı akla gençleri getiriyor. Burada bir ilişki kurulabilir mi, gençlerin bu konuda önemli bir risk grubu olduğu söylenebilir mi?

“UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA EN RİSKLİ GRUP 15-24 YAŞ ARALIĞI”

Önemli bir noktaya işaret ettiniz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda en riskli grup 15-24 yaş aralığıdır. NARKOLOG 2022 Raporu da bu gerçeğin altını çizmektedir. Rapor çerçevesinde anket yapılan 27 bin 779 kişinin %73,7’si madde kullanmaya 15-24 yaş arasında başlamıştır. Bu dönemde her açıdan değişim içerisinde olan gençler, uyuşturucu kullanımı konusunda kırılgan bir grubu oluşturmaktadır. 15-24 yaş döneminde, henüz fiziki ve sosyal gelişimini tamamlamamış genç bünyelerin uyuşturucu ile tanışması, bağımlılık problemi ile birlikte ciddi fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların doğması, diğer bir söylemle gençliğin kaybedilmesi anlamına gelmektedir.

Başta gençlerimizi tehdit eden böyle bir sorun karşısında nasıl bir ulusal mücadele yürütülüyor?

“GENÇLİĞİMİZİ GELECEĞE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAŞIMAK EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ OLACAKTIR”

Bugün ülkemiz nüfusunun yaklaşık %15,3 ünü 15-24 yaş grubu oluşturuyor. Bu oran yaklaşık 13 milyon genç anlamına geliyor. Dünya üzerinde onlarca ülkenin sayılarına bakıldığında toplam nüfuslarının bizdeki genç nüfus sayısından az olduğu görülür. Dolayısıyla gençliğimizi geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak en büyük zenginliğimiz olacaktır. Böyle bir anlayış içerisinde ülkemizde uyuşturucunun eğitim/önleme, arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının tümünde, bütüncül bir anlayışla örnek bir mücadele sürdürülmektedir.  Yürütülen mücadelenin etkinliği konusunda okuyuculara fikir vermek adına uluslararası saygın raporlardaki verilerle ülkemiz verilerinin karşılaştırılması yararlı olacaktır.

“ÜLKEMİZDE MADDE KULLANIM YAYGINLIĞI ORANI %3,1”

2020 verilerine göre hazırlanan 2020 BM Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre Dünya’da uyuşturucu madde kullanım yaygınlığı oranı %5,6 iken bu oran yine 2020 verileriyle EMCDDA tarafından hazırlanan 2022 Avrupa Uyuşturucu Raporunda AB Ülkeleri için %29’dur. 2018 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı izleme Merkezi) Şube Müdürlüğü tarafından 15-64 yaş grubunda yapılan “Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması” sonuçlarına göre ise ülkemizde madde kullanım yaygınlığı oranı %3,1’dir. Buradaki oranlar bağımlı sayısı veya kullanıcı sayısı olarak anlaşılmamalı, 15-64 yaş grubunda herhangi bir uyuşturucu maddeyi hayatında en az bir kez kullananların sayısı olarak görülmelidir.

“TÜRKİYE, UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA TÜM AB ÜLKELERİ TOPLAMINDAN DAHA ÖNDE”

Bu sorunun cevabında doğrudan uyuşturucu madde bağlantılı ölümler (MBÖ) konusunda yapılabilecek bir vurgu da faydalı olabilecektir. Bilindiği gibi 2013 yılında 232 olan doğrudan MBÖ; 2014 yılında %114 artışla 497, 2015 yılında %19 artışla 590, 2016 yılında %56 artışla 920, 2017 yılında %2,3’lük artışla 941 olmuştur. 2018 yılında ise MBÖ düşüşe geçmiş ve %30,2’lik oranla 657’ye, 2019 yılında ise %47,9’luk oranla 342’ye ve 2020 yılında %8,2’lik azalmayla 314’e gerilemiştir. 2021 yılında da düşüş eğilimi devam etmiş ve MBÖ %14’lük azalmayla 270 olmuştur. Böylelikle ölümlerin pik yaptığı 2017 yılından bu yana %71,3’lük bir düşüş kaydedilmiştir. Diğer yandan Avrupa Birliği Ülkeleri ile Norveç ve Türkiye’nin de dahil olduğu 2020 verileriyle hazırlanan EMCDDA 2022 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre, ülkemizde MBÖ vakaları milyonda 5 iken bu oran AB Ülkelerinde milyonda 16,7’dir. Uyuşturucunun arzı ile mücadele konusunda 2020 yılı verileriyle EMCDDA tarafından hazırlanan 2022 Avrupa Uyuşturucu Raporunun incelenmesinden de görüleceği üzere; Ülkemiz birçok geleneksel ve sentetik uyuşturucu yakalamalarında tüm AB Ülkelerinin toplamından fazla miktarlara ulaşmaktadır.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZCE YAPILAN OPERASYONLAR KÜRESEL TOPLUM TARAFINDAN TAKDİRLE KARŞILANMAKTA”

Bu rakamlar; sentetik uyuşturucuların üretimi ve dünyaya dağıtımında kaynak bölge olan Avrupa ile geleneksel uyuşturucuların üretimi ve dünyaya dağıtımında kaynak bölge olan Asya arasında Balkan Rotası gibi son derece önemli bir güzergâhta konuşlu ülkemizin gösterdiği çabanın anlaşılması bağlamında anlamlıdır. Bugün güvenlik güçlerimizce yapılan ulusal ve uluslararası operasyonlar sadece vatandaşlarımızca değil aynı zamanda küresel toplum tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Gerek BM gerekse AB yayınlarında Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesine vurgu yapılmaktadır. Balkan Rotası üzerinde sürdürdüğümüz mücadelenin kilit önemine dikkat çekilirken Türkiye’den de merkezi öneme sahip bir ortak (Key Partner) olarak söz edilmektedir.

Uluslararası verilerle karşılaştırıldığında Türkiye’de başarılı bir mücadele yapıldığı görülüyor. Mevcut mücadele nasıl daha ileri götürülebilir?

“TOPLUM DESTEĞİNDEN MAHRUM HİÇBİR GİRİŞİM BAŞARILI SONUÇLARA ULAŞAMAZ”

Yürütülen çalışmalarda sadece devletin çabası ile yetinilmemeli, toplum desteğinden mahrum hiçbir girişimin başarılı sonuçlara ulaşmayacağı unutulmamalıdır. Her platformda olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele alanında da toplumun desteği önemlidir.  Daha önceki röportajlarımızda da değindiğimiz üzere, 2017-2018 İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politika Belgesi çerçevesinde toplumumuzu mücadele sürecine katmak üzere NARKOREHBER, NARKOLOG, NARKOTIR, NARKONOKTA, NARKOYARIŞMA, NARKOGENÇLİK, EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE ve UYUMA projeleri hayata geçirilmiştir. Tüm projeler BM ve EMCDDA tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun, toplumumuzun dokusuna uyan, gereksinimlerini karşılayan niteliktedir. Söz konusu projelerle günümüze kadar milyonlarca vatandaşımıza ulaşılmış, toplumca gösterilen ilgi mücadelemize güç katmıştır. Bu programlarla vatandaşlarımız bir yandan uyuşturucu tehdidi karşısında bilgilenmekte diğer yandan akıllı telefonlarına kolaylıkla indirebildikleri Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile şüpheli durumlara ilişkin güvenlik güçlerine bildirimlerde bulunmaktadır.

Bu projelere toplumsal katılım konusunda Elazığ için ne söylenebilir?

“ELAZIĞ’DA GELİNEN NOKTA SEVİNDİRİCİDİR”

Aslında istatistikler her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Projelere başlanan 2017 yılından bugüne Elazığ’da yetişkinlere yönelik düzenlenen 246 NARKOREHBER Eğitimine 12 bin 300, 216 En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimine 7 bin 879, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 9 NARKOGENÇLİK Eğitimine 702 ve tüm yaş gruplarına yönelik düzenlenen 16 NARKONOKTA etkinliğine ise 5 bin 523 vatandaşımız katılım sağlamış, UYUMA uygulamasının kullanılması sonucu medyaya da yansıyan yakalamalar gerçekleştirilmiştir. Gelinen nokta sevindiricidir. Ancak uyuşturucu sorunu son derece karışık ve dinamik bir alandır. Küresel uyuşturucu sorunu her geçen gün bir önceki güne göre daha karmaşık bir hal almakta, toplumun düzenlenen programlarla sürekli kendini güncel tutması önem arz etmektedir.

Uyuşturucu sorununa karşı toplumun kendini güncel tutması ile kast edilen nedir, bunu biraz açabilir misiniz?

“TOPLUMUN DÜZENLENEN PROGRAMLARLA SÜREKLİ KENDİNİ GÜNCEL TUTMASI ÖNEMLİ”

Günümüz dünyasında tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucu var. Uyuşturucu maddelerin sayılarını onlarla, yüzlerle sınırlandırmak mümkün değil. Formatları, içerikleri, bağımlılık yapma güçleri, fiziksel-psikolojik-sosyal zararları son derece kaygı veren bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunun farkında olmalı, düzenlenen etkinliklere katılımlarını sürdürerek güvenlik güçlerimizce kendileri ile paylaşılan güncel uyuşturucu eğilimleri ve riskleri konularında duyarlı olmalıdır.

Uyuşturucu maddelerin her türünün ciddi bir problem olduğu ortada. Güncel küresel gelişmeler çerçevesinde özellikle okuyucuların bilgi sahibi olmasında fayda görülen tehdit nedir?

“METAMFETAMİN ÖNEMLE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN BİR DURUMA GELMİŞTİR”

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun 18 Mayıs 2022 tarihinde düzenlediği basın toplantısında da ifade ettiği üzere, bu yönde toplumumuzun özellikle bilmesi, duyarlı olması gereken narkotik madde metamfetamin ve onun küresel düzeyde yönelttiği tehdittir. Metamfetamin dünya üzerinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan, bağımlılık yapma potansiyeli yüksek olan Captagon, amfetamin ve ecstasynin de içinde bulunduğu Amfetamin Tipi Uyarıcılar (ATS: Amphetamine Type Stimulants) sınıfından sentetik bir uyarıcı olmakla birlikte; ilk olarak sentezlendiği 1919 yılından bu yana suistimali giderek artmaktadır. Sentetik bir uyuşturucu olarak ortaya koyduğu yüksek bağımlılık gücü ve yüksek piyasa fiyatı metamfetamini, uyuşturucu suç grupları için çekici hale getirmekte, kaçakçılığını artırmaktadır. Ülkemizde ilk kez görüldüğü 2009 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle illerimizde görülmeye başlamıştır. 2022 yılına gelindiğinde 81 ilimizin de sokaklarında görülen ve başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkan metamfetaminin önümüzdeki dönemde de gerek ülkemiz gerekse dünya uyuşturucu sorununun önemli bir parçası olacağı öngörülmektedir. Gerek ülkemiz gerekse tüm dünya genç nesilleri ve ortak geleceğimiz için en önemli tehditlerden biri olan uyuşturucu sorunu ile mücadelede, bağımlıları kısa bir sürede ölüme götüren yıkıcı etkileri, dünya genelinde en çok yakalanan sentetik uyuşturucu olması, kullanım yaygınlığının her geçen gün artması, oluşturduğu sağlık sorunlarının yanında toplumsal güvenlik zafiyetine sebep olması gibi nedenlerle metamfetamin önemle takip edilmesi gereken bir duruma gelmiştir.

Metamfetamin nasıl bir narkotik maddedir, zararları nelerdir?

METAMFETAMİNİN ZARARLARI…

Ülkemizde genel olarak Met, Kristal, Buz, Cam, Ateş ve Metin Amca sokak adlarıyla bilinen metamfetamin; kalp atış hızı, vücut ısısı, kan basıncı, iştah, dikkat, ruh hali ve uyanıklık durumlarıyla ilişkili tepkileri düzenlemekten sorumlu nörokimyasal mekanizmaları olumsuz yönde etkileyen güçlü bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Toz, kristal veya tablet formlarında bulunabilir. Çeşitli fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına neden olur. Metamfetamin kullanımı akciğer ödemi ve “met ağzı” olarak bilinen diş eti dahil dişte çürümelere yol açar. Akut metamfetamin zehirlenmeleri; şiddetli hipotermi, böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine neden olduğu gibi ruh sağlığı üzerinde anksiyete ve şiddet içeren davranışlara sebep olur. Kısa vadede kullanıcılar iştahlarını kaybedebilir ve daha hızlı nefes almaya başlayabilir. Kalp atış hızı, tansiyonu yükselebilir ve vücut ısısı yükselip terlemeye neden olabilir. Kullanıcılar huzursuz, sinirli hissedebilir ve panik atak yaşayabilir. Metamfetamin enjekte eden kişiler, HIV, hepatit B ve C gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski altındadır. Metamfetamin kullanımı; bağımlılık, aşırı kilo kaybı, yoğun kaşıntı ve cilt yaraları, beyin yapısı ve işlevindeki değişiklikler, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, uyku problemleri, paranoya (başkalarına karşı aşırı ve mantıksız güvensizlik vs.) ve halüsinasyonlara yol açar. Parkinson hastalığına yakalanma riskini de arttırır.

Genelde tüm uyuşturucular özel de ise metamfetamin kaçakçılığı ve kullanımı konularında vatandaşlarımızın öncelikli olarak yapmaları gereken nelerdir?

“EĞİTİM/ÖNLEME PROJELERİMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

Daha önce de belirttiğimiz üzere tüm vatandaşlarımızı App Store ve Google Store mağazalarından, kimlik bilgileri kendilerinden talep edilmeksizin akıllı telefonlarına indirebilecekleri UYUMA’yı indirmeye davet ediyor ve uyuşturucu kullanımı/ticareti konularında şüphelendikleri her durumda kendilerinden bizleri bu uygulama yoluyla bilgilendirmelerini talep ediyoruz.  Eğitim/önleme programlarına vatandaşımızın katılımı bizler için çok kıymetlidir. NARKOREHBER, NARKOLOG, NARKOTIR, NARKONOKTA, NARKOYARIŞMA, NARKOGENÇLİK ve EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE önleme projelerimize alanda hız kesmeden devam ediyoruz. Kendi sokağında, kendi okulunda, kendi semtinde, kendi ilçesi ve ilinde bu programların özellikle düzenlenmesini isteyen vatandaşlarımız İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri TUBİM Büro Amirlikleri ile iletişim kurabilirler. Ayrıca, 08 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü’nde yayınına başladığımız www.narkotikpolisianne.com adresinden eğitim ve bilgilendirme videolarına ulaşabilir, bizlerle eğitim talep ve önerilerini paylaşabilirler. Vatandaşlarımızca genelde uyuşturucu özelde metamfetamin kullanımından kaynaklanan sorunlarda erken müdahale ve tedavi konusunda bilgi alabilecekleri merkezler bir telefon uzaklığındadır. Bu gibi durumlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan, ücretsiz olarak hizmet veren Sağlık Bakanlığımız ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ve ALO 115 Yeşilay Danışmanlık Hattı (YEDAM) aranabilir. Yine bu çözüm merkezlerine ek olarak; Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezlerine (AMATEM), Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerine,  81 il valiliğinde ve 161 ilçe kaymakamlığında hizmet vermekte olan Açık Kapı Bürolarına yüz yüze, www.acikkapi.gov.tr web sitesi ile iOS ve Android telefonlardan indirilen Açık Kapı Mobil Uygulaması üzerinden de başvurular yapılabilmektedir.

banner3
Yorumlar (0)
29
açık
Namaz Vakti 18 Ağustos 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:33
Öğle 12:32
İkindi 16:18
Akşam 19:22
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 1 3
2. Real Betis 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Madrid 1 3
6. Real Sociedad 1 3
7. Valencia 1 3
8. Celta Vigo 1 1
9. Espanyol 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Rayo Vallecano 1 1
14. Almeria 1 0
15. Sevilla 1 0
16. Cadiz 1 0
17. Girona 1 0
18. Elche 1 0
19. Getafe 1 0
20. Real Valladolid 1 0