Sarıgüzel, “Amacımız; uyuşturucuya 'Hayır!' Diyebilen bir toplum inşa etmek”

Madde bağımlılığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler olmak üzere herkesi etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan ve toplum sağlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan biri. Terörle mücadele eder gibi uyuşturucuyla mücadele de büyük önem arz etmekte. Sadece operasyonel faaliyetlerde değil, aynı zamanda uyuşturucu ile mücadeleye halkın da katılımının sağlanması amacıyla birçok yeni proje hayata geçirildi ve bu projeler başarıyla uygulanıyor Emniyet güçlerimizin de uyuşturucuyla her alanda kararlı mücadelesi sonuç veriyor Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla güvenlik güçlerimizce yapılan ulusal ve uluslararası operasyonlar sadece vatandaşlarımızca değil aynı zamanda küresel toplum tarafından da takdirle karşılanmakta. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel gazetemize yaptığı özel açıklamaları ile uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu kullanımı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve mücadelede gelinen durum hakkında bilgiler veren Sarıgüzel TUBİM tarafından gerçekleştirilen farkındalık projelerinden bahsetti. Uyuşturucuyu önleme programlarına ilişkin detaylı bilgiler veren Müdür Sarıgüzel, bu programların amacının “Uyuşturucuya HAYIR diyebilen bir toplum” inşa etmek olduğunu vurguladı.

ELAZIĞ 11.11.2021, 17:06 11.11.2021, 17:19
Sarıgüzel, “Amacımız; uyuşturucuya 'Hayır!' Diyebilen bir toplum inşa etmek”

Röportaj: Songül DURSUN

Küresel olarak bir uyuşturucu sorunu ile karşı karşıyayız. Peki bu tabloda Türkiye’nin yeri nedir? Bu sorunla mücadelede ne derece etkin olunabiliyor? Ülkemizin uyuşturucu ile mücadele konusunda başarısını neye borçluyuz? Uyuşturucu ile mücadele nasıl daha ileri götürülebilir? Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal desteğin önemi nedir?  Uyuşturucu kullanımını önleme konusunda ne gibi programlar hayata geçirildi? Bu programlara vatandaşlar nasıl ulaşabilir? Tüm bu sorularımızın yanıtını Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel yanıtladı. İşte Müdür Sarıgüzel’in uyuşturucu ile mücadeleye dair tüm merak edilenleri yanıtladığı röportajımızın detayları…

Uluslararası anlamda nasıl bir uyuşturucu sorunu ile karşı karşıyayız? Mevcut tablo içerisinde Türkiye’nin yeri nedir?

“DÜNYA, DAHA ÖNCE HİÇ TECRÜBE ETMEDİĞİ, OLDUKÇA KARMAŞIK BİR UYUŞTURUCU SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA”

Bugünün dünyası daha önce hiç tecrübe etmediği, oldukça karmaşık bir uyuşturucu sorunu ile karşı karşıyadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar kendilerinden narkotik maddeler olarak söz edilen geleneksel uyuşturucular günümüz dünyasında geçmişe oranla daha büyük miktarlarda üretilmekte ve kullanılmaktadır. Aynı zamanda, 1950’li yıllarla birlikte gündeme gelen ve her geçen yıl daha da tehlikeli bir hal alarak, özellikle son yirmi yılda küresel bir tehdit oluşturan sentetik uyuşturucular ve yeni psikoaktif maddeler, uyuşturucu sorununu daha da karmaşık bir hale getirmektedir. BM (Birleşmiş Milletler), INCB [International Narcotics Control Board (Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu)] ve EMCDDA [European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)]  gibi küresel düzeyde uyuşturucu ile mücadele eden kuruluşlarca yayınlanan raporlarda sorunun karmaşıklığı açıkça ortaya konmaktadır.

“DÜNYADA, UYUŞTURUCU SORUNUNDAN ETKİLENMEYEN HİÇBİR COĞRAFYANIN OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ”

Bu uluslararası kuruluşlarca uyuşturucu maddelerin üretim, kaçakçılık ve kullanım bölgelerine dair yapılan küresel değerlendirmelerde geleneksel uyuşturucu üretiminde Güney Batı Asya, sentetik uyuşturucularda Avrupa, yeni psikoaktif maddelerde Uzak Doğu Asya ön plana çıkarken, aslında üretimin bu başlıklarla belirtilen bölgelerle sınırlı kalmadığına da vurgu yapılmaktadır. Günümüz dünyasında uyuşturucu sorunundan etkilenmeyen hiçbir coğrafyanın olmadığını öne sürmek iddialı bir söylem olmaz.

“TÜRKİYE HİÇBİR YASADIŞI UYUŞTURUCUNUN ANA ÜRETİM ALANI OLARAK GÖSTERİLMEMEKTE”

Küresel uyuşturucu sorununun net olarak anlaşılması bu alanda yayınlanan saygın raporların takibi ile mümkündür. Bugün BM, INCB, EMCDDA gibi uluslararası kuruluşlarca yayınlanan saygın uluslararası raporlarda ülkemiz hiçbir yasa dışı uyuşturucu maddenin ana üretim alanlarından biri olarak gösterilmemektedir.

“UYUŞTURUCU; BİR İNSANLIK SUÇU!”

 Uyuşturucuyu;  bir insanlık suçu olarak gören ulusal bakış açımız, güçlü kurumsal yapılanma ve toplum tarafından verilen destek ülkemizin her ne tür olursa olsun yasa dışı uyuşturucu maddeler konusunda kaynak bir ülke olarak gösterilmemesinde öne çıkan etmenler olarak değerlendirilebilir. Ancak, Türkiye coğrafi konumu ve genç nüfusu sebebiyle uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındadır.

“ÜLKEMİZ, UYUŞTURUCU SUÇLARI İLE MÜCADELEYİ, ‘TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINI KENDİ ÇOCUKLARI OLARAK GÖREN’ BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRMEKTE”

Ülkemiz gerek Asya’da üretilen ve Avrupa’ya transfer edilen afyon türevleri kaçakçılığında gerekse Avrupa’da üretilen ve Asya’ya sevkiyatı yapılan sentetik uyuşturucu ve ara kimyasal kaçakçılığında transit ve hedef ülkedir. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında son derece önemli bir güzergah olan ‘Balkan Rotası’ üzerinde yer almaktadır.  Bu coğrafyada yer alan ülkemiz, insanlık suçu olan uyuşturucu suçları ile mücadeleyi, ‘Tüm dünya çocuklarını kendi çocukları olarak gören’ bir anlayışla sürdürmektedir.

Uyuşturucu probleminin küresel olarak oldukça zor bir hâl aldığı anlaşılıyor. Bu soruna karşı yürütülen ulusal mücadelenin etkinliği hakkında neler söylenebilir?

“MADDE BAĞLANTILI ÖLÜMLER, DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR”

Böyle bir soru karşısında yukarıda ifade edilen uluslararası saygın raporlardaki verilerle ülkemiz verilerinin karşılaştırılmalı olarak ifade edilmesi okuyucuların zihninde sağlam bir kanaatin oluşturulması adına faydalı olacaktır. 2018 verilerine göre hazırlanan 2020 BM Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre Dünya’da uyuşturucu madde kullanım yaygınlığı oranı %5,4 iken bu oran yine 2019 verileriyle EMCDDA tarafından hazırlanan 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporunda AB Ülkeleri için %28,9’dur. 2018 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı izleme Merkezi) Şube Müdürlüğü tarafından 15-64 yaş grubunda yapılan ‘Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması’ sonuçlarına göre ise ülkemizde madde kullanım yaygınlığı oranı %3,1’dir. Buradaki oranlar bağımlı sayısı veya kullanıcı sayısı olarak anlaşılmamalı, herhangi bir uyuşturucu maddeyi hayatında en az bir kez kullananların sayısı olarak görülmelidir. Bu sorunun cevabında doğrudan uyuşturucu madde bağlantılı ölümler (MBÖ) konusunda yapılabilecek bir vurgu da faydalı olabilecektir. Bilindiği gibi 2013 yılında 232 olan doğrudan MBÖ; 2014 yılında %114 artışla 497, 2015 yılında %19 artışla 590, 2016 yılında %56 artışla 920, 2017 yılında %2,3’lük artışla 941 olmuştur. 2018 yılında ise MBÖ düşüşe geçmiş ve %30,2’lik oranla 657’ye, 2019 yılında ise %47,9’luk oranla 342 sayısına gerilemiştir. 2020 yılında da düşüş eğilimi devam etmiş ve MBÖ %8,2’lik azalmayla 314 olmuştur. Böylelikle ölümlerin pik yaptığı 2017 yılından bu yana %66,6’lık bir düşüş kaydedilmiştir. Diğer yandan Avrupa Birliği Ülkeleri ile Norveç ve Türkiye’nin de dâhil olduğu 2019 verileriyle hazırlanan EMCDDA 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre, ülkemizde MBÖ vakaları milyonda 6 iken bu oran AB Ülkelerinde milyonda 15’dir.

“ÜLKEMİZ; UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA TÜM AB ÜLKELERİNDEN ÖNDE”

Uyuşturucunun arzı ile mücadele konusunda 2019 yılı verileriyle EMCDDA tarafından hazırlanan 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporunun incelenmesinden de görüleceği üzere; ülkemiz birçok geleneksel ve sentetik uyuşturucu yakalamalarında tüm AB Ülkelerinin toplamından fazla miktarlara ulaşmaktadır.  Bu rakamlar; sentetik uyuşturucuların üretimi ve dünyaya dağıtımında kaynak bölge olan Avrupa ile geleneksel uyuşturucuların üretimi ve dünyaya dağıtımında kaynak bölge olan Asya arasında Balkan Rotası gibi son derece önemli bir güzergâhta konuşlu ülkemizin gösterdiği çabanın anlaşılması bağlamında anlamlıdır.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZCE YAPILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR, KÜRESEL TOPLUM TARAFINDAN  TAKDİRLE KARŞILANMAKTA”

Bugün güvenlik güçlerimizce yapılan ulusal ve uluslararası operasyonlar sadece vatandaşlarımızca değil aynı zamanda küresel toplum tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Gerek BM gerekse AB yayınlarında Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesine vurgu yapılmaktadır. Balkan Rotası üzerinde sürdürdüğümüz mücadelenin kilit önemine dikkat çekilirken Türkiye’den de merkezi öneme sahip bir ortak (Key Partner) olarak söz edilmektedir.

Uluslararası verilerle de karşılaştırıldığında ülkemizde başarılı bir mücadele yapıldığı görülüyor. Bunun altında yatan nedenler nelerdir?

“UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA SAĞLAM BİR TOPLUMSAL DURUŞUMUZ VAR”

Her şeyden önce uyuşturucu ile mücadele konusunda sağlam bir toplumsal duruş var. 2018 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı izleme Merkezi) Şube Müdürlüğü tarafından 15-64 yaş grubunda yapılan ‘Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması’ sonuçlarına göre toplumumuzun %97’si uyuşturucu kullanımını ağır bir sağlık riski olarak görüyor ve onaylamıyor. Yine Türkiye’de ilgili tüm kuruluşların en üst düzey temsilcilerinin katılım ve katkısına dayalı, periyodik olarak ölçülebilir somut çıktılar üzerine kurulan ulusal strateji ve eylem planları çerçevesinde uyuşturucunun önleme/eğitim, arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının tümünü kapsayan, uluslararası yükümlülüklere uygun kararlı bir mücadele sürdürülüyor. Uyuşturucu ile mücadelenin eğitim/önleme, arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının tümünde kurumlarımızca özverili çalışmalar yürütülüyor.

Peki, mevcut mücadele nasıl daha ileri götürülebilir?

“TOPLUM DESTEĞİNDEN MAHRUM HİÇBİR ÇABA BAŞARILI OLAMAZ”

Uyuşturucu ile mücadele kompleks bir alandır. Eğitim/önleme, arzla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının tamamının bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi gerekir. Bu konuda devletimiz her türlü çabayı göstermekte, gelinen nokta ise uluslararası raporlarda karşılığını bulmaktadır. Bu alanda yürütülen çalışmalarda sadece kurum/kuruluşların değil, aynı zamanda tüm toplum kesimlerinin ortak hareket etmesi zorunludur. Toplum desteğinden mahrum hiçbir çabanın başarılı sonuçlara ulaşması mümkün değildir. Her platformda olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele alanında da toplumun desteği önemlidir. 

Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal desteğin önemine vurgu yaptınız? Somut olarak nasıl bir katkıdan bahsedebiliriz?

“UYUŞTURUCU ÖNLEME PROGRAMLARININ TEMEL AMACI ‘UYUŞTURUCUYA HAYIR DİYEBİLEN BİR TOPLUM’ İNŞA ETMEK”

Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması önemlidir. Bu da önleme programları ile mümkündür. Önleme programlarının temel amacı ‘uyuşturucuya HAYIR diyebilen bir toplum’ inşa etmektir.2017-2018 İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politika Belgesi çerçevesinde toplumumuzu mücadele sürecine katmak üzere NARKOREHBER, NARKOLOG, NARKOTIR, NARKONOKTA, NARKOYARIŞMA ve NARKOGENÇLİK gibi önleme projeleri hayata geçirilmiştir. Tüm programlar BM ve EMCDDA tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun, toplumumuzun dokusuna uyan, gereksinimlerini karşılayan niteliktedir. Bu programlarla uyuşturucu tehdidinin ortaya çıkardığı güvenlik ve sağlık sorunlarına dikkat çekilmekte, narkotik maddeler ve bağımlılığa vurgu yapılmakta, uyuşturucu kullanım belirtilerinin neler olduğu, böyle durumlarda hangi profesyonel kurumlara başvurulacağı gösterilmekte, uyuşturucu kullanılan alanlar, jargonlar ve sokak satıcılarının özellikleri konularında vatandaşlar detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDEN UYGULAMA; ‘UYUMA’

Önleme programlarında özellikle değinilen diğer bir başlık da UYUMA’dır (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması). Uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla tamamen yerli bir yazılımla geliştirilen UYUMA akıllı telefonlar yoluyla kolaylıkla indirilmekte ve şüpheli durumlarda yapılan bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.

“‘EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE’ KAMPANYASI İLE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ANNELERİN FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI AMAÇLANMAKTA”

Burada belirtilmesi gereken bir diğer önemli çalışma da 07 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığımızca tüm yurtta başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Kampanyasıdır’.  Böyle bir projenin hayata geçirilmesinin altında yatan en büyük neden NARKOLOG bulgularıdır. NARKOLOG Projesi kapsamında (www.narkotik.pol.tr) 2020 yılında yapılan 33 bin 56 anketten hayatının herhangi bir döneminde uyuşturucu kullandığını beyan eden 23 bin 526 kişinin %91,1’inin annesinin ev hanımı olduğu görülmüştür. Böyle bir sonuç, literatürde genel kabul gören çalışan annelerin çocuklarının uyuşturucu kullanım riskinin daha fazla olduğu yönünde bir kanının aksine, ev hanımlarına yönelik farkındalık programlarının artırılmasının önemine dikkat çekmiştir. Merkezinde eğitim yer almakla birlikte birçok etkinliği kapsayan kampanyanın amacı; madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında annelerin farkındalığının artırılması, bu yolla hem gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de yürütülen çalışmalara toplumsal katkının sağlanmasıdır.

“VATANDAŞLARIN PROJELERİMİZE OLAN İLGİSİ MÜCADELEYE GÜÇ KATMAKTA”

2017 yılından bugüne tüm yurtta başarı ile uygulanan projelerimize vatandaşlarımızca büyük ilgi gösterilmektedir. Onların bu ilgisi mücadeleye güç katmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın alanda yürütülen faaliyet ve projelere katılımlarının artarak sürmesi ve sürdürülen mücadeleye verdikleri desteği her geçen gün daha da artırmaları ‘Uyuşturucusuz Bir Toplum’ idealine ulaşılmasında en önemli etken olacaktır. 

Düzenlenen programlara vatandaşlarımız nasıl ulaşabilir?

“VATANDAŞLARCA YAPILAN TALEPLER TARAFIMIZCA ÇOK KIYMETLİDİR”

Söz konusu programlar ilgili tüm paydaşların işbirliğinde belli bir plan çerçevesinde 81 ilimizde uygulanmaktadır. Ancak vatandaşlarca yapılan talepler tarafımızca çok kıymetlidir. Kendi sokağında, kendi okulunda, kendi semtinde, kendi ilçesi ve ilinde bu programların özellikle düzenlenmesini isteyen vatandaşlarımız İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri TUBİM Büro Amirlikleri ile iletişim kurabilirler.

banner3
Yorumlar (0)
-1
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 27 Ocak 2022
İmsak 06:01
Güneş 07:26
Öğle 12:41
İkindi 15:22
Akşam 17:45
Yatsı 19:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11