Prof. Dr. Çoban Keban ile ilgili projelerini paylaştı

Kısa adı Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban 2023 Türkiye 2034 Elazığ vizyonu kapsamında hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

ELAZIĞ 23.08.2022, 14:22
Prof. Dr. Çoban Keban ile ilgili projelerini paylaştı

Kuruluşunun 200’ncü yıldönümüne tekabül eden “2034 Yılında Elazığ” isimli proje çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu hafta, değerlendirilmesi halinde şehrin turizminden sanayisine, tarımından madenciliğine kadar bir çok sektöre etki edecek Keban İlçesi ile ilgili çalışmalarını paylaştı. HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu haftaki çalışmalarının Keban İlçesi ile ilgili olduğunu söyledi. Çoban diğer ilçeler gibi Keban İlçesinin de her yönüyle farklı zenginliklere sahip olduğunu vurgulayarak Keban’ın hak ettiği yerde olmadığına vurgu yaptı.

Keban’ın geçmişte çok daha iyi bir konumda olduğunu söyleyen Çoban yaptığı açıklamada bir zamanlar Keban’da hayat sosyal açıdan daha yaşanılabilirken şimdilerde Milli Eğitim ve Müftülük gibi kurumların dışında yapılan etkinliklerin olmadığını kaydetti. Etibank İşletmeleri döneminde Keban’da 4 adet sinema salonunun olduğunu ancak günümüz Keban’ın da bu eksikliğin önemli derecede dikkat çektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Çoban açıklamasında Keban ile ilgili şunları kaydetti:

“BUGÜN KEBAN’I AYAKTA TUTAN ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİDİR”

“Keban sahip oluğu konum sebebiyle gerek kurulduğu sahada ki topografik engeller gerek Elâzığ ve Malatya gibi iki önemli merkeze yakınlık sebebiyle şehirsel fonksiyonları gelişmemiştir. Osmanlı Döneminden günümüze kadar çok çeşitli ve birbirinden bağımsız ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu faaliyetler ile birlikte gelişen Keban Ekonomik faaliyetlerin son bulması ile yıldızı sönen bir yerleşmedir. Bugün Keban’ı ayakta tutan 1950’lerde Maden işletmesinden emekli olan nesil ve kısmen de alabalık yetiştiriciliğidir.  Bugün Fırat Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulunun varlığı Keban için bir hayat kaynağı olma işlevi göstermektedir. 400’ü aşkın öğrencisiyle Keban ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Türkiye alabalık yetiştiriciliğinde ilk sırada olan Keban ilçesinden Amerika, Rusya ve Kanada başta olmak üzere 30 ülkeye balık ihraç edilmektedir. Keban ile ilgili çalışmalarında Keban İlçesini her yönüyle değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Çoban çalışmalarında Keban’ın güçlü yönleriyle zayıf yönlerine dikkat çektikleri gibi Keban için fırsatlara da yer verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Çoban “Keban İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler” başlığında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

*Büyük işletmelere yer ve arazi kolaylığı sağlanıp konaklama tesisleri kazandırılması,

*Kemaliye boğazı ve Tunceli Çemişgezek ilçelerine karşılıklı tekne turları düzenlenerek turizm hareketliliği sağlanması,

*Tarımda ikame ürün olarak Cennet hurması yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması,

*Keban’da çok fazla Dut ağacının olması sebebiyle, Kuru Dut, Pekmez üretimi ve yaprağını değerlendirecek ipek böcekçiliği üretiminin yaygınlaştırılması,

*İlçenin Doğalgaza kavuşturulması,

*Göl üzerine gezi teknelerinin koyulması,

*TOKİ’nin konut sorununu çözmesi,

*Yusuf Ziya Paşa külliyesinin onarılarak turizme kazandırılması,

*Denizli köyündeki IV. Murat Kervansarayın onarım, restorasyon ve çevre düzenlemesinin yapılması,

*Baraj gölü çevresinin ağaçlandırılması ve suya dayanan bir eğlence - dinlence alanı meydana getirilmesi, kamping alanları düzenlenmesi,

*Göl çevresinde gerçekleştirilecek tesislerin yapımı aşamasında gölün kirlenmesini önleyici tedbirlerin öncelikle alınması,

*Ülkemizde son yıllarda gelişmekte su sporları ile ilgili uzmanlarca yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda Fırat Nehri üzerinde su sporları organize edilmesi ve yöreye turist çekilmesi,

*Feribot iskeleleri çevresinde günübirlik tesisler, lokanta vb. destek turizm üniteleri düzenlenmesi, mevcut tesislerin kalitelerinin arttırılması,

*Göl kıyısında yelken, yüzme, sörf ve kampçılık eğitimi verecek gençlik ve spor merkezleri kurulması,

*Havza süratle ağaçlandırılmalı ve sekileme çalışmaları yapılarak sediment yükünün azaltılması,

*Tarım alanlarında kullanılan gübrelerin miktar ve kalitesinin, toprağın besin değeri- yetiştirilecek bitki türüne göre belirlenmesi, aşırı gübre kullanımının önlenmesi,

*Göle atık sularını veren bütün yerleşim birimlerinin atıksu arıtma tesislerinin acilen inşa edilip işletmeye alınması,

*Baraj Gölüne Teknik, Bilimsel ve Turizm amaçlı geziler düzenlenmesi

*Keban-Sarkıt Dikit Mağarasının turizme kazandırılması

*Keban gölü çevresinde su sporlarının ve gezi turlarının yapılabileceği liman oluşturulması

*Yetiştirilen balık miktarını arttıracak tedbirlerin alınması,

*Alternatif balık ürünlerinin yetiştirilmesinin özendirilmesi,

*İşlenmiş ürün miktarının, işlenmiş ürün çeşitliliğinin ve işlenmiş ürün ihracatının artırılmasına destek olunması,

*Balıkçılık Sektörünün gelişmesine ve arttırılmasına AB, TKDK gibi fonlarından kaynak sağlanması, devlet tarafından verilen finansal desteklerin arttırılması,

*Yerli üreticinin desteklenmesi ve yerel balık yetiştiricilerinin kapasitelerini artırmasına destek olunması,

*Balıkçılık yan sanayini geliştirecek tedbirlerin alınması,

*Balık yemi sanayinin acilen kurulması,

*Yavru alabalık üretim tesislerinin verimliliğini artıracak desteklerin verilmesi,

*Balık sağlığını koruyacak altyapıların oluşturulması,

*Balık yetiştiriciliğine uygun alanların tespit edilmesi,

*Alternatif ürünlere yönelik araştırmaların ve fizibilite çalışmalarının yapılması, gerçekleştirmek,

*Gıda kontrol laboratuarını balıkçılığa yönelik olarak geliştirilmesi,

*Balık ağı üretim tesislerinin kurulması,

*Sportif balıkçılığa uygun alanları belirlenerek özendirilmesi,

*Kanalizasyon arıtma tesislerinin kurulması,

*Modern ve bölgesel bir Balık Halinin kurulması,

*Balık muhafaza tesislerinin kurulması,

*Su ürünleri Avrupa Birliği ofisinin kurulması,

*Su ürünleri mühendislerinin yetkilerinin arttırılması,

*Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması,

*Tarihi yapıların korunup bakımlarının yapılması ve geliştirilmesi,

*Keban’ın manevi, ruhani ve tarihi yerlerini gören mekânlarda ailelerin oturabileceği mesire yerlerinin yapılması,

*Keban ve çevresine ait turizmi haritasının çıkarılması Turizm Bakanlığı’nca tescil edilmesinin sağlanması,

*Özellikle yaz aylarında iç ve dış turizme yönelik stant yerlerinin tespit edilerek ev ekonomisi ürünlerinin satışına imkân sağlanması.

*Kültürel şenlikler ve turistlerin ilgisini çekecek ALABALIK FESTİVALİ gibi turizm günleri düzenlenmesi,

*Keban’a yönelik hizmet veren seyahat acentelerinin sayısının artırılması,

*Bölgedeki mevcut madenler büyük ölçüde tükendiğinden, bu madenlerin bulunduğu alanları, bunların ilişkili olduğu temel jeolojik özellikleri ve kayaç türlerini dikkate alarak yeni yöntemlerle arama çalışmalarının sürdürülmesi,

*Bölgenin endüstriyel hammadde potansiyelinin daha kapsamlı araştırılması,

*Geçmiş yıllarda işletilen maden ocaklarındaki atık ve cürufların günün ekonomik ve teknik şartlarında yeniden işletilip değerlendirilmesi,

*İlçedeki maden potansiyelini tespit edilmesi,

*Maden potansiyelini işletmeye dönüştürecek yatırımların yapılması

*Mevcut madenlerin üretim miktarlarını artıracak desteklerin verilmesi

*Akvaryum balıkçılığına, alternatif ve diğer su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğine yönelik proje desteklerinin verilmesi ve fizibilitelerin hazırlanması

*Balık yemi üretimine yönelik yatırımın özendirilmesi ve teşvik edilmesi

*Çeşitli eğitim programlarıyla avcılık sektöründe yer alan balıkçılarımızın yetiştiricilik sektörüne kaydırılması ve otokontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

*İhracatta verimliliğin arttırılması amacıyla yeni Pazar araştırma projeleri geliştirilmesi ve desteklenmesi

*Balık hastalıkları konusunda lisansüstü eğitim yapmak isteyen su ürünleri mühendislerine özel özendirici teşvik ve bursların verilmesi

*İşlenmiş balıkların artıklarının yem olarak değerlendirilmesi yönündeki projelerin geliştirilerek faaliyete geçirilesi

*Elâzığ balık tanıtım grubu kurularak görsel basında balık tüketiminin faydaları yönünde tanıtıcı programların düzenlenmesinin sağlanması

*Canlı balık yemi üretimine yönelik projelerin desteklenmesi ve özendirilmesi

*AB, TÜBİTAK, Kırsal kalkınma, DAP idaresi ve Kalkınma ajansı gibi kurumlara mümkün olduğunca fazla sayıda proje sunulmasının sağlaması ve su ürünleri birliği çatısı altında bir su ürünleri proje ofisi kurulması

*Su Ürünlerini Muhafaza ve İşleme Tesislerinin çoğaltılması,

*Su ürünleri sektörünün altyapı sorununun siyaset kurumu tarafından acilen çözülmesi ve Milletvekilleri tarafından yasal ve bürokratik engellerin bir an önce kaldırılması.

*Teşvik Düzenlenmesinde; Tarım Hayvancılık – Su Ürünleri Üretimi ve Sanayisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

*Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması

*Arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi ile ilişkili küçük, orta ve büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi.

*Turistik tesis yapımı için özel sektörün teşvik edilmesi ve kredi sağlanmasına devam edilmesi

*Tanıtım faaliyeti yapacak kuruluşların organize edilmesi,

*Yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması,

*İl'in doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi,

*Kaçak define kazılarına engel olunması,

*Turistik bölgelere giden yollar üzerine yol gösterici levhalar konulması,

*Öncelikle gelişme alanlarında nehir ve göl kenarlarının ağaçlandırılması, buralarda suya dönük eğlence ve dinlence alanları düzenlenmesi.

*Günübirlik alanlardaki tesislerin kalitelerinin artırılması.

*Dijital turizm coğrafi bilgi sistemlerinin en kısa zamanda yapılması.

*Barajda olta ile balık avlama günlerinin düzenlenmesi.

*Organik tarım alanlarının belirlenmesi.

*Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, KEBAN’A YATIRIM SAFARİSİ yaptırmak,

*Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,

*Köy grup yollarının ıslahı ile Elazığ ve ilçe bağlantı yollarının düzeltilmesi,

*İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması,

*Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarının oluşturulması ve kontrol altında tutulması

*Sahil bandında turfanda sebze ve bodur kayısı üretimini yapacak devasa seraların yapılması,

*Sahil bandında, 11. ayda hasılatı alınan Kiraz gibi ürünlerin teşvik edilmesi,

Kentsel dönüşüm ile köhneleşmiş olan çarşı merkezinin modernleştirilmesi,

*Dışarıda yaşayan Kebanlıların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi,

*Keban Baraj Gölü sularının biyolojik, kimyasal, fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin sürekli izlenmesi, kullanım amaçlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek kaliteli su durumuna ulaşılması için gölü ve kirletici kaynakları havza bazında bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi,

*Kıyı korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi,

banner3
Yorumlar (0)
25
açık
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
İmsak 04:56
Güneş 06:17
Öğle 12:16
İkindi 15:30
Akşam 18:05
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1