Maden ilçe halkı maden rezervine ilişkin yetkili ve ilgililere çağrıda bulunarak, beklentilerini sıraladı

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi olarak nitelendirilen bakır rezervlerinin sürecine ilişkin Madenli Mesut Aksan; ilçe halkının yetkili ve ilgililere çağrısını aktararak, Madenlilerin konuya dair beklentilerini sıraladı. Aksan, Danıştay’ın kararının açıklanmasının kamuoyundaki tartışmaları sonlandırmadığını, aksine tartışmaları yeniden alevlendirdiğini belirterek, “Mesele sadece bakır ve madenler değildir. Mesele gelecek nesillerin kaderidir” ifadelerinde bulundu. Konuya dair ilçe halkının beklentilerini de gazetemizle paylaşan Aksan  “Bölge halkı olarak; bizim çağrımız ihaleyi kimin alması veya almamasına yönelik değildir. Bizim önemsediğimiz ihale sonrası ne yapılacağı, kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılıp kullanılmayacağıdır. Halkımızın önemsediği, ihaleyi alan firmanın ilimize ve ilçemize hangi katkıları sağlayacağıdır. Bizim önemsediğimiz ihaleyi alan firmanın bölgemizden alacağı (yoksa almayacağı) hizmetleri nereden, nasıl ve kimlerden karşılayacağıdır! Bizim önemsediğimiz ihaleyi alan firmanın rezerv sahasında, ocaklarda ve kurulacak tesislerde istihdam yaratacağı tüm alanlarda kimleri (yoksa dışarıdan mı) istihdam edeceğidir! Bizim önemsediğimiz ihaleyi alan firmanın rezervleri yerinde değil, başka yerde işletip gerekli istihdamı yaratmama kaygısıdır” ifadelerini kullanarak Madenlilerin yaşadıkları kaygıları anlattı.

ELAZIĞ 18.11.2022, 16:22 21.11.2022, 17:38
Maden ilçe halkı maden rezervine ilişkin yetkili ve ilgililere çağrıda bulunarak, beklentilerini sıraladı

Haber: Songül DURSUN

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi olarak nitelendirilen bakır rezervleriyle ilgili mahkemeye taşınan ve durdurma kararı verilen ihale ile ilgili Danıştay 13. Daire Başkanlığı ihale hukuka uygun kararını vermiş ve ihalenin Cengiz Holding bünyesinde bulunan Port Madencilik A.Ş.’nin aldığını duyurmuştu.

“DANIŞTAY’IN KARARI, TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİRDİ”

“Meslek Odaları, STK’ler Elazığ ve Maden halkı ihale sürecinin doğru olmadığını ve iyi yönetilmediğini, hem devletimizin hem de halkımızın zarar ettiğini tartışmaya devam etmektedir” diyerek, Danıştay kararının açıklanmasının kamuoyundaki tartışmaları sonlandırmadığını, aksine tartışmaları yeniden alevlendirdiğini belirten Madenli Mesut Aksan; “Bölge halkı olarak, atadan-dededen bu bölge sakinleri bizler, STK’lerimiz, yerel teşkilatlarımız, Maden ve Elazığ’da yaşayanlar ile İlimiz ve İlçemiz dışında gurbetteki ‘Bakır Maden’in Asil Çocukları’ olarak bir çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“MESELE; BİR İSTİKBAL, İSTİKRAR, İSTİHDAM İLE EMEK VE ALIN TERİ MÜCADELESİDİR”

Madenliler olarak yetkili ve ilgililere seslenerek, çağrıda bulunduklarını söyleyen Aksan; “Başta Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Siyasi Parti Genel Başkanlarına, Siyasi Parti Genel Merkez Teşkilatı ve Yöneticilerine, Tüm Bakanlarımıza ve Bakanlık Teşkilatlarına, Türkiye geneli kuruluşu olan başta TOBB ve diğer Ulusal Kurum ve Kuruluşlarına, İktidar ve muhalefet milletvekillerimiz, tüm siyasi parti il ve ilçe temsilcilerimize, ETSO, ETB, EESO, tüm meslek odalarımız, STK’lerimiz  ve basın kuruluşlarımıza, Asıl dayanak ve varlık nokta-i nazarımız halkımızın tamamına çağrımız şudur.  Mesele sadece bakır ve madenler değildir. Mesele gelecek nesillerin kaderidir. Onların mukadderatıdır. Tekraren aynı hatalara meydan vermemektir. Madenimize, geleceğimize mirasımıza sahip çıkma bir istikbal, istikrar, istihdam ile emek ve alın teri mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

“BEKLENTİMİZ, ERGANİ BAKIR İŞLETMESİNİN ÖZELLEŞTİRME SONUCU YAŞADIĞI MAKUS KADERİ YAŞAMAMASI”

Aksan; bölge halkının, konuya dair beklentilerini ise şu şekilde sıraladı: Beklentimiz Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yokluklara rağmen dünyanın en önemli sanayi tesislerinden olan Ergani Bakır İşletmesi Fabrikasının özelleştirme sonucu yaşadığı makûs kaderi tekrar yaşamamasıdır.

“BEKLENTİMİZ; İLÇEMİZİN,  YENİ BİR FERRO-KROM VE YILDIZLAR HOLDİNG SİYAH PERDE TRAJİKOMEDİSİNE BENZEMEMESİDİR”

Aksan; “Beklentimiz bir ilçenin hatta ilin (1924-1927 arası Maden Vilayeti) yok oluşu ile birlikte halkın sefaletini ve dramını hızlandıran emek ve alın teri sömürüsüyle yeni bir Ferro-Krom ve Yıldızlar Holding siyah perde trajikomedisine benzememesidir” dedi.  

“BİZİM ÖNEMSEDİĞİMİZ, İHALEYİ ALAN FİRMANIN İLİMİZE VE İLÇEMİZE HANGİ KATKILARI SAĞLAYACAĞIDIR”

Bölge halkı olarak, ihaleyi kimin alıp almamasından ziyade, ihaleyi alan firmanın ilçeye ve Elazığ’a ne gibi katkılar sağlayacağını önemsediklerini dile getiren Aksan; “Bizim çağrımız ihaleyi kimin alması veya almamasına yönelik değildir. Bizim önemsediğimiz ihale sonrası ne yapılacağı, kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılıp kullanılmayacağıdır. Halkımızın önemsediği, ihaleyi alan firmanın ilimize ve ilçemize hangi katkıları sağlayacağıdır. Bizim önemsediğimiz ihaleyi alan firmanın bölgemizden alacağı (yoksa almayacağı) hizmetleri nereden ve nasıl ve kimlerden karşılayacağıdır? Bizim önemsediğimiz ihaleyi alan firmanın rezerv sahasında, ocaklarda ve kurulacak tesislerde istihdam yaratacağı tüm alanlarda kimleri (yoksa dışarıdan mı) istihdam edeceğidir! Bizim önemsediğimiz ihaleyi alan firmanın rezervleri yerinde değil başka yerde işletip gerekli istihdamı yaratmama kaygısıdır” ifadelerine yer verdi.

“ENDİŞEMİZ;  FİRMANIN İSTİHDAM EDECEĞİ PERSONEL VE TEKNİK İHTİYAÇLARI İLÇEMİZ KAYNAKLARINDAN KARŞILAYIP KARŞILAMAYACAĞI”

İlçe halkının yaşadığı endişeleri de gazetemizle paylaşan Aksan “Bölge halkı olarak endişemiz,  firmanın alacağı işçilerin, teknik personelin, güvenlik elemanlarının, gıda ve teknik gibi pek çok konuda ihtiyaçların il ve ilçe esnafından ve ilimizin insan kaynaklarından karşılanıp karşılanmayacağıdır.  Bizim endişelerimiz çıkarılacak bu rezervlerin kara veya demir yolu ile Adıyaman ve Samsun’a taşınıp ilimiz ve ilçemize en ufak katkısının olmamasıdır” diye konuştu.

“İHALEYİ ALAN FİRMA ÇAĞRIMIZA KULAK VERMELİ”

Aksan, İhaleyi alan firmaya da çağrıda bulunarak; “O yüzden ihaleyi alan firma olan Cengiz Holding bünyesinde bulunan Port Madencilik A.Ş. çağrımıza kulak vermelidir. İhaleyi alan firma ile sorunumuz asla söz konusu değildir. İhaleyi yapan ve alanlar ile ilgili bir tartışmanın da tarafı değiliz. Ancak ilimiz ve ilçemizin menfaatleri söz konusu olduğunda devletimizin yanında olmakla birlikte halkımızın da sonuna kadar yanında olacağız. Halkımızın tarafındayız. Halkımızın ali menfaatlerinin savunucusu olacağız. Halkımız ne istiyor? Halkımızın beklentisi, madenleri birbirinden ayrıştıracak, her madenin kendi içinde endüstriye kazandıracak ünitelerin ve altyapının da Maden’de kurulmasını sağlamaktır. Halkımızın beklentisi, elektroliz (birçok farklı sektörde ve alanda kullanılan bir ayrıştırma yöntemidir. Bunlardan en bilineni ise metallerin ayrıştırılması) ünitesi, dökümhane ünitesi, haddehane (madenleri tel durumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delikleri olan çelik araç) üniteleri gibi üretim faaliyetlerine çeşitlilik kazandırılmasını sağlamaktır” dedi.

“ESKİ BAKIR MADEN FABRİKASININ BULUNDUĞU YERDE İZABE SERVİSİ KURULMALI”

Sözlerini sürdüren Aksan; “Halkımızın beklentisi bakırın içinden çıkan sülfürik asidin ayrıştırma amacıyla, kısmi kavurma olan sülfatlama kavurması, suda veya zayıf asidik çözeltilerde kolay çözünebilen sülfatlar elde etmek için pirit kavurna pirit kurutma üniteleriyle elde edilecek sülfürik asiti gübre fabrikalarında gübreye dönüşümünü sağlayarak öncelikle Sivrice’de olmak üzere Azot ve Gübre Fabrikası kurulmasına öncülük yapılarak tarım ve hayvancılığı desteklemek imkânı sunulmasıdır. Halkımız, sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılan Flotasyon Servisi ile birlikte maden cevherinin metal içeriğini yüksek sıcaklıkta indirgenme tepkimesi yardımıyla cevherin geri kalanından ayırma işlemi olan İzabe Servisinin kurulması, bunun da öncelikle Eski Bakır Maden Fabrikasının bulunduğu yerde olması talep etmektedir” dedi.

“FİRMANIN İL ÖZEL İDARESİNE VERDİĞİ KÂR PAYINDAN KÖYLER VE MEZRALAR DA YARARLANMALI”

Aksan sözlerinin sonunda ihaleyi alan firmanın, İl Özel İdare bütçesine verdiği kâr payından köy ve mezraların da yararlanması önerisinde bulunarak, “Bu birimlerin oluşması sonucunda yaklaşık 3 bin kişinin istihdamı sağlanmış olacaktır. Bir çağrımız da şudur. Bir bölgede madencilik faaliyeti yürüten şahıs veya tüzel niteliğe haiz firmalar İl Özel İdaresi Bütçesine kâr payından pay vermek zorundadır. Bu nedenle İlimiz genelinde 550 köy ve bine yakın mezra bu kâr payından yararlandırılmalıdır. Devletimiz ve milletimiz kazanmalı, ihaleyi alan da kazanmalıdır. Müteşebbislere, özel sermayeye karşı değiliz. Emek kutsal, emek ve istihdam yaratanlar da değerlidir. Bizler de kazanmalıyız, ancak bizden ziyade çocuklarımız ve geleceğimiz kazanmalı ki ‘Büyük Türkiye Hayâlimiz’ her yerde ve her alanda muhakkak gerçekleşmelidir. Devletimiz büyümeli, hakça kazançla, haklı kazançla ve halkla kazançla büyümelidir. Milletimiz birileri için değil, huzurla, ahlakla, adaletle, emekle hep birlikte yücelmelidir” şeklinde konuştu.

banner3
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Aralık 2022
İmsak 05:53
Güneş 07:21
Öğle 12:20
İkindi 14:48
Akşam 17:09
Yatsı 18:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4