Geçmişten geleceğe yol gösterenlerimiz, iyi ki varsınız!

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günüydü. Bilindiği üzere yaşlılarımız, toplumumuzu tecrübeleriyle aydınlatan her daim saygıyı ve sevgiyi hak edenlerimizdir. Bizler de Fırat gazetesi olarak bu özel gün dolayısıyla Gerontolog Eğitmen ve Danışman Ercan Tunç ile yaşlılarımızın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri adına neler yapabileceğimizi görüştük. Gerontolog Tunç; “Yaşlılık ve yaşlanmak herkesin ulaşamadığı özel yerdir” diyerek sağlıklı yaşlanmanın reçetesini de paylaştı.

ELAZIĞ 01.10.2021, 17:22 08.10.2021, 16:37
Geçmişten geleceğe yol gösterenlerimiz, iyi ki varsınız!

Haber: Kübra TÜRKAN / ÖZEL

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nün tarihçesine dair bilgiler vererek sözlerine başlayan Gerontolog Eğitmen ve Danışman ayrıca Gerontologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tunç; “Birleşmiş Milletler 1990’tan bu yana 1 Ekim tarihini Yaşlılar Günü olarak kutlamaktadır. Bu tarihte aslında yaşlılık ve yaşlanma süreçlerinde yaşanan sorunların gündeme getirilerek yaşlılara destek olmayı amaçlamaktadır” dedi.

YAŞLILARIMIZ, PANDEMİ GÖLGESİNDE BU GÜNÜ BURUK KARŞILADI!

Pandemi koşullarında bu günün buruk kutlandığına vurgu yapan Tunç; “Sıklıkla bu gün pastalar kesilir, eğlenceler yapılır ve yaşlıların elleri öpülürdü.  Ancak Covid-19 sürecinde el öpmenin mümkün olmadığı gibi ziyaretlerinde yapılamayacağı yazılı olarak bildirildi ve bu yıl 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü tüm yaşlılarımız için daha buruk geçti” ifadelerini kullandı.

DOĞURGANLIK HIZI AZALIYOR, YAŞLI NÜFUS ARTIYOR!

Dünya’da ve ülkemizde yaşlılık ve yaşlanma konularında bazı istatistiksel verilerden bahseden Tunç; “Tüm dünyada artan yaşlı nüfus ile birlikte bilişsel yıkımlar artmaktadır. Yaşlı nüfus 1997 yılında dünyada 2.32 milyon iken, 2050 yılında 8.64 milyona ulaşması bekleniyor.  Yani 2050’de Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini 60 yaş üzeri insanlar oluşturacak. Demografik analizlerden gördüğümüz kadarıyla, Dünyada 1950’de 50 yılın altında (47-48 yıl) olan ortalama ömür, bu yüzyılın sonunda 80 yıla çıkacak. Nüfus artış hızı Dünya ortalaması sıfıra (Gelişmiş Ülkelerin çoğunda sıfırın altına) düşecek, yani doğurganlık 2’ye inecektir. 1950’lerde doğurganlık dünya ortalaması 5 dolayında idi.  Türkiye’de 60 yaş ve üzeri oran 1960 yılında %3.1 iken 2020 yılı TÜİK adrese dayalı nüfus sayımı verilerine göre bu oran %13.8’e yükselmiştir. Aynı zamanda ülkemizde 15-45 yaşında doğurganlık oranı 6.1 iken günümüze gelindiğinde bu oran 1.7 oranına düşmüştür” dedi.

“YAŞLI NÜFUS SON BEŞ YILDA %22,5 ARTTI!”

Yaşlı nüfus artış hızına da değinen Tunç; “ Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında %9,5'e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü. Genç bir ülke olmaktan çıkıyor, yaşlı toplumlar arasına girmemize çok az kaldı (%10 ve üzeri yaşlı toplum)” ifadelerine yer verdi.

İLİMİZDE DE YAŞLI NÜFUSTA, CİDDİ BİR ARTIŞ VAR!

İlimiz özelinde de veriler paylaşan Tunç; “Elazığ ilimizde yaşlılara dair istatistikleri merak eder gibi olduğunuzu duyar gibiyim. Birazda Elazığ’da yaşlılar hakkında verileri paylaşmak istiyorum. Elazığ’da 2007 yılında 60 yaş ve üzeri oran %10.5 iken 2020 yılında bu oran %14.7’e yükselmiştir. Özellikle Ağın ilçemizin demografik durumuna dikkat çekmek istiyorum. Ağın Elazığ’ın en az nüfusuna sahip etrafı sularla çevrili doğal yaşamı, temiz havası, doğal güzellikleri ve tarihsel değerleri ile ilgi çekmektedir. Ağın TÜİK verilerine göre 60 yaş ve üzeri oranı 2007 yılında %29.5 iken 2020 yılında %42.7 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yaşlı nüfus olarak belirttiğimiz 65 yaş ve üzeri oranı 2007 yılında %25.1 iken bu oran 2020 yılında %35.7 olarak görülmektedir. Türkiye’de Sinop ilinin Saraydüzü ilçesinden sonra bilinen en fazla yaşlı nüfusun Ağın olduğu tespit edilmiştir” dedi.

“YAŞLILARIMIZDAN, UZUN YAŞAMIN SIRLARI ÖĞRENİLEBİLİR!”

Uzun yaşamın sırlarının araştırılması noktasında da bir takım çalışmaların yapılmasının faydalı olacağına değinen Tunç; “Uzun yaşamın sırlarının bu bölgede araştırılması, ülkemizdeki ve dünyadaki örnekleri ile karşılaştırılması gerekmektedir. 100 yaş ve üzeri olan yaşlılarla röportajların yapılması, uzun yaşamın arkasındaki gizeme katkı sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“YAŞLA BİRLİKTE ALZHEİMER-DEMANS HASTALARININ SAYISI DA ARTIŞ GÖSTERECEK!”

Yaşlılık ve yaşlanma sürecine dair de sağlıklı bilgiler veren Tunç; “GeroAtlas araştırması sonuçlarına göre ise %99'unun evinde yaşlısına baktıkları ancak eğitim hizmetleri ve farkındalık çalışmaları yönünden eksik bulunmaktadır. Bakım verenler ve ailelerine yönelik bütüncül destek hizmetleri verilmelidir. Bakıcı bireyin revize edilmemesi sonucu ortaya çıkan yaşlıya şiddet, suiistimal ve ihmal durumlar ne yazık ki görülebilmektedir. Sonuç olarak yaşlı nüfusu her geçen yıl daha da artan Türkiye’de Alzheimer-demans hastalarının daha da artacağı açıktır” dedi.

“TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIM MODELLERİNDE EKSİKLİK VAR!”

Sözlerini sürdüren Tunç; “Bu durum bakım ve bakım modellerinin yetersiz şekilde uygulandığı Türkiye’de öncelikli olarak çözülmesi gereken toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de bakım hizmetleri alanında bakım modellerinin çeşitlendirilmesine ve bu hizmetlerin intervensiyon gerontoloji kapsamında geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Üniversiteler ile kamu ve özel sektördeki aktörler bu sorunun çözümü için etkin projeler oluşturmalı ve uygulanması konusunda devlet desteği sağlanmalıdır. Bölgede yaşayan yaşlıların kronik rahatsızlıklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken hizmet modellerinin tespiti yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Yaşlanma ile ortaya çıkan sosyal destek ihtiyacı, bireyin etkinliği azalan sınırlı fiziksel ve zihinsel faaliyetleri nedeniyle, farkındalık, hatırlama, öz yansıtma gibi iç kaynaklarını harekete geçirmesini sağlar” dedi.

TUNÇ, SAĞLIKLI YAŞLILIĞIN REÇETESİNİ SUNDU!

Yaşlılık sürecini sağlıklı geçirmek adına yapılması gerekenleri de sıralayan Tunç; “Zihinsel ve fiziksel aktiviteler sürdürülmeli! ‘İşleyen demir ışıldar!’ Diyoruz! Beyinsel stratejiler geliştirmelidir! Kafa travmasından sakınılmalıdır! Sigara kullananlar, sigarayı bırakmalıdır!

Pozitif düşünülmelidir! Hipertansiyon ve yüksek kolesterol rahatsızlıkları tedavi edilmelidir!  Kilo kontrolleri yapılmalıdır!” diyerek sağlıklı yaşlılığının reçetesini de sundu.

“YAŞLILIK HERKESE NASİP OLMAZ!”

“Yaşlılık yaşamımızın yalnızca bir dönemi bu unutulmamalı!” diyen Tunç; “Asıl yapılması gereken yaşlanma sürecimizin bireye özgü ve kişisel ihtiyaçlara göre yaşlılık dönemine hazırlanmaktır. Bugününüze yapacağınız her türlü yatırımınız aslında yaşlılık ve ileri yaşlılık döneminize daha güvenle bakmanızı sağlar. Sahip olduğunuz rezervlerinizi asla bırakmayın ve yeni rezervler hayatınıza katmaktan kendinizi çekmeyin. Tüm yaş almış değerli Gakgoş Elazığlı büyüklerimin sevgi ve saygıyla günlerini kutlar. Sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu güzel nice yaşlar dilerim. Çok değerli hocamız Prof. Dr. İsmail Tufan’ın bizlere hep söylediği “Yaşlanmak şanstır, herkese nasip olmaz, yaşlanmaktan korkmayın, yaşamak istiyorsanız, yaşlanmak zorundasınız” sözüyle görüşlerimi  tamamlamak istiyorum” dedi.

SAĞLIKLI YAŞLILIĞIN REÇETESİ…

Yaşlılık sürecini sağlıklı geçirmek adına yaşlılarımızın yapması gerekenler…

Zihinsel ve fiziksel aktiviteler sürdürülmeli!

‘İşleyen demir ışıldar!’ Diyoruz!

Beyinsel stratejiler geliştirmelidir!

Kafa travmasından sakınılmalıdır!

Sigara kullananlar, sigarayı bırakmalıdır!

Pozitif düşünülmelidir!

Hipertansiyon ve yüksek kolesterol rahatsızlıkları tedavi edilmelidir!

Kilo kontrolleri yapılmalıdır!

"Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur"

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

banner3
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
Cafer Aydın Elazığspor’da Başarılı Olur Mu?
Cafer Aydın Elazığspor’da Başarılı Olur Mu?
Namaz Vakti 19 Ekim 2021
İmsak 05:08
Güneş 06:29
Öğle 12:13
İkindi 15:17
Akşam 17:47
Yatsı 19:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2