FKA Genel Sekreteri Yoğunlu: Hedefimiz kaliteli istihdam

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile ajans tarafından yürütülecek olan AB destekli TRB1 bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücü Piyasasında Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Yoğunlu; “TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu, ajans tarafından uygulanacak olan operasyon kapsamında, TRB1 Bölgesi’nde yoksul veya yoksulluk riski bulunan kadın ve gençlerin oluşturduğu dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımının artırılması hedeflenmektedir. Eski hükümlüler, denetimli serbestlik altındakiler, eski bağımlılar ve benzeri dezavantajlı alt hedef grupları da operasyon kapsamında desteklenecektir. Hedefimiz kaliteli istihdam alanını oluşturmak. Toplam indikatif bütçesi 4 milyon 155 bin Avro olan operasyonun % 15’lik ülke katkısı (yaklaşık 623 bin Avro) Ajans eş finansmanı ile karşılanacaktır” dedi.

ELAZIĞ 18.02.2022, 15:54 18.02.2022, 17:09
FKA Genel Sekreteri Yoğunlu: Hedefimiz kaliteli istihdam

Röportaj: Remziye KÖKBURİ

İstihdam alanında fark yaratacak projeler ile kendinden söz ettiren Fırat Kalkınma Ajansı projelerini paylaşırken Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Bilinçlendirme faaliyetleri ağırlıklı olarak kamuoyunu, işverenleri, üniversiteleri, kadınları ve gençleri, üniversite öğrencilerini, kamu kurum çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini, STK'leri hedef almaktadır. Bu faaliyetlerle, kamu istihdam hizmetleri, hedef kitlelere yönelik istihdam teşvikleri ve kadın istihdamının tüm toplumdaki önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini aktardı.

Projenin temel amacı hakkında neler söylenmek istersiniz?

“PROJEDEKİ HEDEF; HERKESİN KALİTELİ İSTİHDAM VE EĞİTİM HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ İYİLEŞTİRMEK!”        

Projenin Genel Hedefinde Sosyal içermeyi teşvik etmek ve herkesin kaliteli istihdam ve eğitim hizmetlerine erişimini iyileştirmek. TRB1 Bölgesi'nde yoksulluk içindeki veya yoksulluk riski altındaki kadın ve gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak, sosyal yaşama teşvik etmek. Hedeflerimizin sonucu olarak; TRB1 Bölgesi'nde yoksul olan veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençlerin mesleki becerilerini geliştirilmek. Fırat Kalkınma Ajansı, ilgili ilgili kurum, üniversiteler ve diğer paydaşların TRB1 Bölgesi'ndeki dezavantajlı kadın ve gençlerin işgücü piyasasına erişimlerinin artırılmasına yönelik kurumsal kapasitesini artırmak. Kadın ve genç istihdamı konularında bilinçlendirme kampanyaları/etkinlikleri aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşmak.

İstihdam alanını kategorileştirecek olursanız hangi alanlara öncelik verildiğini açıklar mısınız?

“İŞGÜCÜ PİYASASININ BAŞLICA SORUNLARI İYİLEŞECEK”

Proje, Türkiye'nin genç ve kadın istihdamı konusunda ilerlemesinin teşvik edilmesi ve ülkenin istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında AB müktesebatına uyumu olan Sektörel Operasyonel Programının genel hedefine öncelik vererek katkıda bulunacaktır. TRB1 Bölgesi'nde yoksulluk içindeki veya yoksulluk riski altındaki kişilerle dezavantajlı kadın ve gençlerin işgücüne katılımının artırılması, Türkiye işgücü piyasasının başlıca sorunlarını iyileştirecek.  Bu proje; dezavantajlı kişilerin istihdamını ve istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sosyal içermelerini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla 5 kategoride müdahale planlanmıştır. İlk etapta hedef gruplara müdahale hizmetleri ve eğitimleri ile hedef gruplara yönelik mesleki ve beceri geliştirme eğitimleri tasarlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında profesyonel kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecektir. Kurumsal kapasite geliştirme müdahalesi kapsamında üniversiteler bünyesindeki kariyer ofisleri, kooperatif üyeleri, Fırat Kalkınma Ajansı gibi ilgili kurumların personeline yönelik kapasite geliştirme eğitimleri tasarlanacaktır. Ayrıca bölge dışındaki başarılı mesleki eğitim merkezlerine teknik geziler düzenlenerek en iyi uygulamaların gözlemlenmesi sağlanacak.

“SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ SUNULACAK”

Bilinçlendirme faaliyetleri ağırlıklı olarak kamuoyunu, işverenleri, üniversiteleri, kadınları ve gençleri, üniversite öğrencilerini, kamu kurum çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini, STK'leri hedef almaktadır. Bu faaliyetlerle, kamu istihdam hizmetleri, hedef kitlelere yönelik istihdam teşvikleri ve kadın istihdamının tüm toplumdaki önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesi üniversiteleri ile iş birliği yapacak, üniversitelerde rol modellerin davet edileceği kariyer fuarları düzenlenecektir. Özel sektör toplantıları ile bölgede düzenlenecek toplantılara e-ticaret alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri davet edilecektir. Son olarak, bilimsel ve teknik çalışmalar müdahalesi kapsamında, Bölgedeki hem profillerini hem de istihdam olanaklarını içeren hedef grupların istihdamına ilişkin bir rapor yapılacaktır. Bu rapor aynı zamanda işgücü piyasasının ihtiyaçları ile işsiz kadın ve genç profilleri arasında toplumsal cinsiyet perspektifinden bir boşluk analizi yapmayı da amaçlamaktadır. Ayrıca, aynı müdahale kapsamında yapılacak bir çalışma, TRB1 Bölgesi'nin kendine özgü özelliklerini de dikkate alan sosyal girişimcilik ve işbirliği modeli sunacak ve büyükşehir üniversitelerindeki sosyal girişimcilik/inovasyon/kuluçka merkezleri ile Türkiye'deki üniversiteler arasındaki işbirliği mekanizmalarını destekleyecektir.

PROJENİN TEMEL AMACI…

TRB1 Bölgesindeki ‘Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu’, sadece hizmet bileşeninden oluşmakta ve EESP SOP'nin Aktivite III.II altında bulunan dezavantajlı kişilerin iş piyasasında ve iş gücü  işgücü piyasasında yer almasına yönelik farkındalık artırma çalışmaları, dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, dezavantajlı kişiler için alanında uzman kişiler tarafından sağlanacak kariyer ve psikolojik destek danışmanlığı, dezavantajlı grupların işgücü piyasasında yer almasına yönelik faaliyetler yürüten kurumların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitimler & teknik gezi hedef gruba yönelik istihdam fırsatlarının analiz edileceği, bölgedeki açık iş pozisyonlarının gerektiği eğitim, teknik yeterlilik, beceri ve davranış özelliklerinin profilinin çıkarıldığı, iş ilanları ile iş arayanların kariyerleri arasında boşluk analizinin (gap analysis) yapılacağı araştırma çalışması, TRB1 Bölgesinde Sosyal Girişimcilik ve İşbirliği Modeli oluşturulmasına yönelik araştırma çalışması. Operasyon sonunda aşağıdaki sonuç ve çıktı göstergelerine ulaşılması hedeflenmektedir:

PROJEDE YOK YOK!

28 adet kişisel gelişim eğitim kursu; 560 katılımcı, TRB1 Bölgesinde 20 adet mesleki eğitim kursu; 500 katılımcı, Bursa ve diğer şehirlerde 6 adet mesleki eğitim kursu; 60 katılımcı, profesyonel kariyer danışmalığı alan; 620 kişi, psikolojik destek danışmanlığı alan; 620 kişi, 13 adet kurumsal kapasite geliştirme eğitimi, 130 ilgili kuruluş katılımcısı,  2 adet teknik gezilere katılan ilgili, 30 ilgili kuruluş katılımcısı, TRB1 Bölgesindeki 2 adet kapasite geliştirme eğitimine katılan; 40 ajans personeli bölge dışındaki 3 adet kapasite geliştirme eğitimine katılan 15 ajans personeli,  4 adet işte kadın atölye çalışması; 240 katılımcı, 4 adet işsizlere yönelik hizmet bilgilendirme semineri; 200 katılımcı, 4 adet İşverenlere yönelik istihdamda devlet teşvikleri semineri; 200 katılımcı, 1 adet açılış konferansı;300 katılımcı; 1 adet kapanış konferansı ve paneli;300 katılımcı, 4 adet özel sektör toplantısı; 100 katılımcı, 4 adet üniversite kariyer fuarı; 600 katılımcı, farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında ulaşılan bin 500 kişi (%50’si kadın), 1 adet hedef grupların istihdamına yönelik araştırma çalışması, 1 adet TRB1 Bölgesinde sosyal girişimcilik ve işbirliği modeli oluşturulmasına yönelik araştırma çalışması, İhaleyi kazanan ve Belçika orjinli ICE (International Consulting Expertise) EEIG firmasının liderliğini yaptığı altılı konsorsiyumu tarafından projenin uygulaması gerçekleştirilecektir. Projeyi duyurmak, bölgedeki kadın ve genç istihdamının arttırılabilmesi hedef kitleyi harekete geçirerek, farkındalığı oluşturmak, yerel ve ulusal paydaşları ve ilgili aktörleri bir araya getirmek yoluyla etkili bir program da gerçekleştirildi.

GELECEĞİN İŞ DÜNYASINA YÖN VERECEK!

Proje ile geleceğin iş dünyasına yön verilecek. Hedef kitlede farklı bir bakış açısının oluşmasını sağlayacak bir ana konuşmacı (keynote spaeker), hedef kitlede ilham yaratacak ve onları kendi potansiyellerini keşfetmek ve  kendilerini geliştirmeleri ve harekete geçmeleri için cesaretlendirecek bir başarı hikayesi yazılacak. Kadın ve gençler iş dünyasına kanalize edilerek, geleceğin iş dünyasına yön vereceklerdir.

banner3
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak 05:54
Güneş 07:17
Öğle 12:42
İkindi 15:32
Akşam 17:58
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9