Fırat Üniversitesi 198 tane sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 198 tane sözleşmeli personel alacak.

ELAZIĞ 30.01.2023, 00:03 20.02.2023, 15:33 Lokman Polat
Fırat Üniversitesi 198 tane sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınarak toplam 198 Sözleşmeli Personel alınacak.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2022/KPSS P94, önlisans mezunları için 2022/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 1-Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 2-Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

4-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

 6-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden (30.01.2023) itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

Personel alınacak birimler şöyle;

ÜNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
Hemşire (Hemşirelik) /Lisans /F.Ü. Hastanesi 81

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) /Önlisans / F.Ü. Hastanesi 

10 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
Tekniker (Biyomedikal) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi 2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Tekniker (Elektronik) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi 1 Elektronik, Elektrik -Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik -Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker (Mekatronik) /Önlisans /F.Ü. Hastanes 1 1 Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
Tekniker (Bilgisayar) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi 1 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak
Tekniker (Makine) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 2  Makine önlisans programından mezun olmak.
Tekniker (Elektrik) /Önlisans/ Rektörlük Birimleri 2 Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
Tekniker (Otomotiv) /Önlisans / Rektörlük Birimleri 1 Motor, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik -Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker (İnşaat) /Önlisans / Rektörlük Birimleri 1 nşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker (Giyim) /Önlisans / Rektörlük Birimleri 1 Hazır Giyim, Konfeksiyon (Hazır Giyim), Konfeksiyon, Moda Konfeksiyon, Giyim Üretim Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Destek Personeli (Aşçı) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 12 2 - Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Y
Destek Personeli (Şoför) /Önlisans /Rektörlük Birimleri 1 - Ulaştırma ve Otomotiv önlisans programından mezun olmak. - E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, - SRC3-SRC4 belgesine sahip olmak. - Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, - İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Lise /Rektörlük Birimleri 48 - Lise veya dengi okul mezunu olmak, - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, - İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Lise /Deneysel Hayvanlar Arş. Merkezi Müdürlüğü 2 (Erkek) - Lise veya dengi okul mezunu olmak, - Hayvan bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, - Cinsiyeti erkek olmak. - İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Lise /Karakoçan Kız Öğrenci Yurdu 1 (Kadın) - Lise veya dengi okul mezunu olmak, - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, - Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, - Cinsiyeti kadın olmak - Karakoçan Kız Öğrenci Yurdunda görevlendirilecektir.
Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) /Lise /F.Ü.Hastanesi 30 (Erkek) - Meslek liselerinin hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak, - Cinsiyeti erkek olmak, - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, - Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) /Lise /F.Ü.Hastanesi 11 (Kadın) - Meslek liselerinin hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak, - Cinsiyeti kadın olmak, - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, - Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2022/KPSS P94, önlisans mezunları için 2022/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir.

Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır.

Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır.

Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti

2-Vesikalık fotoğraf,

3-KPSS sonuç belgesi,

4-Şoför kadrosuna başvuran adaylar için SRC3-SRC4 belgesi, E sınıfı sürücü belgesi

Hemşire (Hemşirelik) /Lisans /F.Ü. Hastanesi – 81

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) /Önlisans / F.Ü. Hastanesi -  10

Tekniker (Biyomedikal) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi – 2

Tekniker (Elektronik) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi – 1

Tekniker (Mekatronik) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi – 1

Tekniker (Bilgisayar) /Önlisans /F.Ü. Hastanesi – 1

Tekniker (Makine) /Önlisans /Rektörlük Birimleri -2

Tekniker (Elektrik) /Önlisans/ Rektörlük Birimler – 2

Tekniker (Otomotiv) /Önlisans / Rektörlük Birimleri -1

Tekniker (İnşaat) /Önlisans / Rektörlük Birimleri -1

Tekniker (Giyim) /Önlisans / Rektörlük Birimleri- 1

Destek Personeli (Aşçı) /Önlisans /Rektörlük Birimleri – 2

Destek Personeli (Şoför) /Önlisans /Rektörlük Birimleri – 1

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Lise /Rektörlük Birimleri – 48

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Lise /Deneysel Hayvanlar Arş. Merkezi Müdürlüğü – 2 (Erkek)

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) /Lise /Karakoçan Kız Öğrenci Yurdu -1 (Kadın)

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) /Lise /F.Ü.Hastanesi – 30 (Erkek)

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) /Lise /F.Ü.Hastanesi – 11 (Kadın)

banner3
Yorumlar (1)
Zeynep bağçıoğlu 2 ay önce
İş ihtiyacı olanlar için çok güzel bir fırsat benim gercekten de cok ihtiyacım var bu ise 3 öğrencim varherkese hayırlı ugurlu olsun
Namaz Vakti 23 Mart 2023
İmsak 04:54
Güneş 06:16
Öğle 12:35
İkindi 16:02
Akşam 18:44
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13