Elazığ’a ayrılan ödenekler yüzleri güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı'nda Türkiye genelinde yer alan 3 bin 546'sı ana proje olmak üzere 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Elazığ’da devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilmesi dikkat çekti. 2022 yılı yatırım programında iz ödenek verilen Elazığ’daki tarımsal sulama yatırımlarına 2023 Yılı Yatırım Programında tahsis edilen ödenekler sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

ELAZIĞ 16.01.2023, 15:00 23.01.2023, 16:11
Elazığ’a ayrılan ödenekler yüzleri güldürdü

Haber Analiz: Songül DURSUN

2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2023 tarihli ve 32074 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023 Yılı Yatırım Programı, 11'inci Kalkınma Planı'nda bulunan temel politikalar, 2023-2025 Dönemi Orta Vadeli Program ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

11'İNCİ KALKINMA PLANI'NDAKİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE YÖNELİK KAMU YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

2023 Yılı Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer alırken, Yatırım Programı'nda 11'inci Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlere yönelik kamu yatırımları öne çıktı.

EN YÜKSEK PAYI;  ULAŞTIRMA- HABERLEŞME, MADENCİLİK, EĞİTİM, ENERJİ,TARIM VE SAĞLIK ALDI

Yatırım Programında ödenek tutarı itibarıyla en yüksek payları yüzde 26,8 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 17,4 ile madencilik sektörü yatırımları aldı. Eğitim yatırımlarının payı 13,5, enerji yatırımlarının payı yüzde 9,8, tarım yatırımlarının payı yüzde 9,6 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 8,6 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14,3 olarak hesaplandı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi.

ELAZIĞ’DAKİ TARIMSAL YATIRIMLARA ÖNEMLİ MİKTARDA ÖDENEK AYRILDI

Elazığ özelinde 2023 Yılı Yatırım Programına baktığımızda; proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilmesi dikkat çekti. 2023 Yılı Yatırımı Programında açıklanan Elazığ'daki projelere ayrılan ödenek miktarları yüzleri güldürdü. 2022 Yılı Yatırım Programında  Kuzova Pompaj Sulaması Projesine, Kanatlı Barajı’na, Uluova 1. Merhale Sulaması projesine, Baskil Fethi Sekin Göleti ve Sulaması projesine 1.000.000 TL iz ödenek ayrılırken, 2023 yılı Yatırım Programında  bu sulama projelerine ödenek ayrılması memnuniyetle karşılandı. Programda toplam proje tutarı 1.950.146.000 olan Elazığ İçme Suyu Projesine 2023 yılı yatırımı 100.000.000 ödenek ayrıldığı belirtildi.

İşte 2023 Yılı Yatırım Programında Elazığ’daki projelere ayrılan ödeneklerden bazıları…

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yatırımların sektörel dağılımına göre Fırat Üniversitesi’ne 100.000.000 TL eğitim; 110 000.000 TL sağlık; 15.000.000 DKH Sosyal olmak üzere toplam 225.000.000TL tahsis edildi.

2023 yılı döner sermaye ve SGK yatırımlarının sektörel dağılımında ise F.Ü’ye eğitim için 2.000, sağlık için 2.400.000, toplam 2.402.000 TL

DSİ Tarım Sulama Hatunköy Sulama ve barajına toplamda 5.000.000 olmak üzere 2023 yılı için 2.500.000 TL

Toplam proje tutarı 707. 230.695 olan Kanatlı için harcamasıyla Toplam 40.000.000 TL

2016 yılında başlayan ve 2026 Yılında tamamlanması planlanan, proje tutarı 725.517. 571 olan Kuzova Pompaj Sulaması için 2023 yılı yatırım programında 10.000.000 TL

2017 yılında başlayan ve 2027 yılında tamamlanması düşünülen Uluova 1. Merhale Sulaması proje tutarı 2.580.000.000 oldu. 2022 yılı sonu kümülatif harcama tutarı  73.189.245 olan proje için 2023 yılı yatırımında ise 70.000. 000 TL

Baskil Fethi Sekin Göleti ve Sulaması 285.760.000 TL toplam proje tutarı ile 2023 yılı yatırım programında 15.000.000 TL tahsis edildi.

Toplam  proje tutarı 199.650.000 TL olan Elazığ- Karakoçan Yukarıovacık Göleti ve Sulamasına 2023 yılı yatırımı için toplam 1.000.000 TL ödenek ayrıldı.

Proje tutarı 314.300.000 TL Elazığ-Keban Altıyaka Göleti ve Sulaması için 2023 yılı yatırımı için 1.000.000 TL

Tarım- Ormancılık Orman Gn Md, Bölge ve İşletme Müdürlükleri Bina Yenileme projesi kapsamında Elazığ’ın da içinde bulunduğu Adana, Kahramanmaraş, Mersin’e proje tutarı 277.950.000 olan projeye 2023 yılı yatırımı için ise 900.000.000 TL

Proje tutarı 69.500.000 olan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası için 2022 yılı yatırım programında 9.000.000 TL ödenek ayrılmışken, 2023 yılı için ise (105.000.000) TL tahsis edildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Elazığ Çevre ve Koruma Uygulamaları Kapsamında 151.800.000 TL toplam proje tutarı olan projeye 2023 yılı yatırımında 25.500.000 TL

2022 Yılı Yatırım Programında 135.000.000 TL ayrılan ve toplam proje tutarı 950.000.000 TL olan Keban HES’de, 2023 yılı yatırımı 300.000.000 TL oldu.

Toplam proje tutarı 247.887.261 olan TCDD Gn Md, Demiryolu Ulaştırması TCDD Genel Müdürlüğü Malatya-Elazığ Yerli Sinaylizasyon Projesine 2022 yılı yatırım programında 30.000.000 TL ayrılmış iken   2023 yılı yatırımında ise 120.000.000 TL tahsis edildi.

TCDD Gn Md, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan, Diyarbakır Mazıdağı projesi toplam tutarı  5.358.212.817 TL olan projeye, 2023 yılı yatırımı için 5.000.000TL

Toplam proje tutarı 941.380.861 TL olan TCDD Gn Md, Malatya- Elazığ Elektrifikasyon projesi için 2022 yılında 27.427.025 TL iken 2023 yılı için ise 150.000.000 TL oldu.

Toplam proje tutarı 1.528.186.440 TL olan TCDD Gn Md, Elazığ-Suveren-Genç projesine 2023 yılı yatırımı için 10.000.000 TL

KGM, Keban- Arapgir- Divriği Ayr projesi toplam tutarı  3.012.240.000 TL;  2023 yılı yatırım programında 54.500.000 TL

KGM, Elazığ-Sivrice Ayr. Maden 9 Bl Hd projesi için toplam proje tutarı 304.920.000 TL, 2023 yılı için 8.680.000 TL

Toplam proje tutarı 385.984.607 TL olan KGM, Elazığ-Malatya Ayr Kuşsarayı Köprü Projesi 2023 yılı için 2.176.000 TL

KGM, Elazığ Harput projesi için KGM proje toplam tutarı 670.959.139 TL, 2023 yılı yatırımı için ise 28.449.000 TL

KGM Elazığ-Malatya Projesi için toplam proje tutarı 543.420.282 TL, 2023 yılı toplam yatırım tutarı 11.985.000 TL

KGM Elazığ-Bingöl projesinde toplam proje tutarı 1.096.661.712 TL, 2023 yılı için toplam yatırım bedeli 39.222.000 TL

Elazığ Emniyet Gn Md 24 daire Lojman Yapımı için toplam proje tutarı 50.000.000 TL olurken 2023 yılı yatırımı için 4.000.000 TL

EGM, 60 dairelik Lojman yapımı projesi için 90.000.000 TL toplam proje tutarıyla, 2023 yılı yatırım ödeneği 9.000.000 TL oldu

2023 Yılı Eğitim sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımında Fırat Üniversitesine 5 proje için toplamda 277.167.745 TL, etüt proje toplamı 300.000 TL, devam eden projeler toplamda 77.202.000, yeni projelere 22.500.000, 2023 yılı yatırımı toplam 100.002.000 TL

Toplam proje tutarı 140.146.990 TL olan EGM Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Projesi için 2022 yılı yatırım programında 6.095.000 TL ayrılmış iken 2023 Yatırım Programında 49.660.000 TL ayrıldı.

Fırat Üniversitesi Etüt proje işleri toplamı için 277.167.745 TL, 2023 yılı yatırımı için ise 100.002.000 TL

F.Ü.’de devam eden projeler toplamında 2023 yılından sonraya kalan projelerin toplam proje tutarı 254.367.745 TL olurken, 2023 yılı yatırımı için 77.202.000 TL ve yine Döner Sermaye Projesi için 2023 yılı ödeneği 2.000 TL

F.Ü. Yeni Projeler Toplamı 22.500.000 TL

F.Ü.  2023 yılında biten projelerden yayın alımına 2023 yılı için 2.500.000 TL ödenek ayrıldı

F.Ü. yine 2023 yılında biten projeler arasında yer alan muhtelif işlere 2023 yılında 20.000.000 TL ödenek ayrıldı.

Elazığ’a müze yapımı için 70.000.000 TL toplam proje tutarı ile 2023 yılı yatırımında 20.000.000 TL tahsis edildi.

Toplam proje tutarı 30.000.000 TL olan Harput Kalesi restorasyon projesi 3. etap için 2023 yılında 9.500.000 TL ödenek ayrıldı.

Sağlık sektörü yatırımlarında F.Ü. toplamda 357.400.000 TL’lik 2 projesine 2023 yılı yatırım programında 112.400.000 TL

F.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi için toplam proje tutarı 285.000.000 TL olan projeye 2023 yılı yatırımı için 40.000.000 TL ayrıldı

F.Ü. Sağlık sektörü yatırımlarında Yeni Projeler toplamına 2023 yılında ayrılan ödenek 72.400.00 TL oldu.

915.690.000 TL toplam proje tutarlı Elazığ-Palu-Kovancılar Devlet Hastanesi 2023 yılı ödeneği 1.875.000 TL oldu.

2023 Yılı DKH Sosyal Sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımında ise F.Ü. 2 proje toplam tutarı 21.000.000 TL olurken, devam eden projeler 12.429.000 TL, yeni projelere 2.571.000 TL,  2023 yılında toplam ise 15.000.000 TL

Toplam proje tutarı 1.950.146.000 TL olan DSİ Gn Md Elazığ İçme suyu projesine 2023 yılı yatırımı 100.000.000 TL

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü Hizmet Binası için 75.218.000 tutarındaki projeye 2023 yılı için bütçe ayrılmadı.

DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü kapsamında F.Ü. ‘ye proje tutarı 21.000.000 TL olurken 2023 yılı yatırım programında 15.000.000 TL ayrıldı.

F.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine toplamda 2.571.000 TL tahsis edildi.

banner3
Yorumlar (1)
Mehmet Kara 3 hafta önce
Keban Altı yaka gölet yapımı 20 yıldır yapılmadı tarımsal sulama sorunu çözülmedi
Namaz Vakti 03 Şubat 2023
İmsak 05:57
Güneş 07:21
Öğle 12:42
İkindi 15:28
Akşam 17:53
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6