Elazığ TSO,  “Tek hedefimiz, tüm zenginliğimizi kendi insanımızın istifadesine sunmaktır”

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Maden ilçesindeki maden sahasının ihale süreciyle ilgili olarak şahsı ve Elazığ TSO hakkındaki ithamlara cevap verdi. Başkan Arslan kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususunda bir açıklama yapma ihtiyacı gördüğünü ifade ederek, “Bu aziz şehre konuşarak ve gereksiz polemikler üreterek hizmet edemeyiz. Biz işimize odaklanmışız. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

ELAZIĞ 15.04.2022, 15:08
Elazığ TSO,  “Tek hedefimiz, tüm zenginliğimizi kendi insanımızın istifadesine sunmaktır”


“Halkın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor” diyerek bir basın açıklaması gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan; “Maden ilçemizdeki polimetal maden sahasının işletilmesi hususuyla ilgili olarak Ak Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada şahsım ve Başkanı olduğum Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası doğrudan isim olarak ifade edilmemiş olmasına karşın hedef alınarak bir takım ithamların odağına konulmuştur. Maden ilçesindeki istişare toplantısı öncesi yapılan bu açıklamada toplantının yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak olduğu dile getirilmiş ve toplantıya katılmayacaklarını açıklamışlardır. Kamuoyunun öncelikle bilmesi gereken husus Maden ilçesinde böyle bir istişare toplantısı yapılması teklifi Sayın Maden Belediye Başkanımız Orhan Yavuz’un Odamızı ziyareti sırasında Madenliler Derneği Başkanımız Sayın Yaşar Altundal’dan gelmiştir. Biz de Girişim Grubunun organizatörü olarak madenin bulunduğu bu ilçede böylesine bir toplantıya iştirak etmenin Maden halkının hakkı olduğu sorumluluğuyla teklifi olumlu karşılamış bulunmaktayız. Maden ilçemizi temsil eden STK temsilcilerinin davetiyle yapılan bu toplantının popülizmle, yersizlikle ve iyi niyetten yoksun olmasıyla nasıl bir bağlantı kurulduğunu ise anlamış değiliz” dedi.

“ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI SANKİ İLGİ ALANI DIŞINDA BİR İŞE GİRMİŞ GİBİ İTHAM EDİLDİ”

“AK Parti İl Başkanlığı, Milletvekilleri ve Belediye Başkanımızın ortak görüşü olarak yayınlanan açıklamanın her bir paragrafı hem kamuoyunu hem de bizleri şaşırtan ifadelerle doludur” diyen Başkan Arslan; “Sanki Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ilgi alanı ve sorumluluğu dışında bir işe girmiş gibi ithamlar ve yersiz suçlamalara maruz bırakılmıştır. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyanların öncelikle bilmesi gerekenler, Maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan doğacak tüm katma değerin kendi şehrimize kazandırılması için Elazığ Medyası bizleri göreve davet etmiştir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz. 1884 yılında kurulmuş olan ve Misakı Milli Sınırları içerisindeki en eski 4 Odadan biri olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluş kanununda şehrin ekonomik değerlerinin ilin kalkınma ve gelişmesine kanalize etme sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

BAŞKAN ARSLAN, ELAZIĞ TSO’NUN ÖNEMLİ KONULARDA NASIL ROL ALDIĞINA AÇIKLIK GETİRDİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplum içinde kanaat önderi rolü olduğuna da değinen Başkan Arslan; “Kaldı ki, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşundan bugüne her zaman toplum içerisinde kanaat önderi olarak görülmüş ve bu ilkeli duruşuyla sadece iş dünyasının değil toplumu oluşturan tüm kesimlerin her zaman çözüm talebinde bulunduğu bir kurum haline gelmiştir. Yakın tarihte hatırlanacağı üzere, İstasyon Meydanında ‘Ekonomik Krizlere Hayır Mitingi’ Elazığ TSO organizasyonudur. Elazığ’ın Teşvik Yasasına dahil edilmediği 2001 yılında Otobüslerle Ankara çıkarması yine Elazığ TSO faaliyetidir. Ferrokrom ve Çimento Fabrikası özelleştirme sürecine o dönemde Odamızın girişimi söz konusudur. Yine Model A.Ş. kurup şehrin sermeyesini bir araya getirme girişimi de yakın tarihlidir. İşte, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına yüklenmiş olan bu misyon gereği bugün de Oda Yönetim Organlarımız sorumluluklarının gereğini yerine getirmekte ve hiçbir fedakârlıktan geri durmamaktır. Bu doğrultuda ELVEST A.Ş. kurulmuştur. ELAGRO A.Ş. Kurulmuştur. 3 Kooperatif ve 2 Birlik kurulmuş olup hizmetleri devam etmektedir. Çok ortaklı ilk girişimimiz olan Biyogaz ve Entegre Gübre Tesislerimiz hızla ilerlemektedir. Elazığ Girişim Grubu da işte bu süreçlerin doğal bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

“ODAMIZIN HİÇBİR YÖNETİCİSİNİN BÖYLE SIĞ BİR ŞARK KURNAZLIĞINA İHTİYACI YOKTUR”

“İktidar partisinin değerli yöneticileri ve vekillerimiz özellikle ihalenin ertelenmesi süreçlerine destek olmuşlardır. Ancak yapılan ortak açıklama tüm bu olumlu adımlara maalesef gölge düşürmüştür” diyen Başkan Arslan; “Elazığ Girişim Grubumuzun ihale şartlarında olması gereken değişiklik taleplerinin yerine getirilmemiş olmasından biz bugüne kadar ne kendilerini sorumlu tuttuk ne de bunu herhangi bir platformda ima ettik. Eğer ihale bir kez daha ertelenmez ve bu şartlarda Elazığ Girişim Grubu dışında bir başka firmada iş kalırsa bunun sorumlusu olarak kamuoyu bizi görür endişesiyle bu açıklama yapıldı ise o zaman da usul ve üslup hataları yapılmıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihin hiçbir döneminde siyasetin içerisinde olmadığı gibi popülizm ihtiyacı da duymamıştır. Bu dün böyleydi bugün de aynıdır. Yapılan açıklamada kendi ikbalimiz için böyle bir popülist yaklaşım içinde olduğumuz ifade edilmektedir. Odamızın hiçbir yöneticisinin böyle sığ bir şark kurnazlığına ihtiyacı yoktur. Tacir sıfatını taşıyan Elazığ TSO üyeleri de bunu ayırt edebilecek yüksek ferasete sahiptir. Bundan kimsenin ne endişesi ne de şüphesi olsun” dedi.

“BİNLERCE KİŞİNİN İSTİHDAMI İÇİN İZABE TESİS ŞARTININ KONULMASI GEREKİYOR”

Açıklamasını sürdüren Arslan; “Odamız seçmeni bu şehrin istihdamına, ihracatına, ticaretine ve dolayısı ile sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına şekil veren bir zümredir. Bu zümrenin hiçbir ferdinin siyasetin karanlık koridorlarındaki ayak oyunlarına ne ihtiyacı vardır ne de tenezzül eder. Bizim seçilmemiz de işimizi yapmamız da üyemizin gözü önünde ve gönlünde olur.  Söz konusu açıklamada, ‘Birinci ihalenin ertelenmesi, şartnamenin değiştirilmesi, flotasyon ve ek tesisler yapılması, maden sahasında çalışacak işçilerin % 60’ının Elazığlı olması bu çabalar sonucunda şartnameye eklenmiştir. Ayrıca son düzenlemeyle MTA’nın payı %100 arttırılmıştır. Tüm bu talepler bölgede yaşayan insanımızın talepleriydi ve bizler insanımızın talebini karşıladık.’ İfadelerine yer verilmiştir.

İki aydan beri bu konuyla yatıp kalkan bir kişi olarak peşinen ifade edeyim ki, bölge halkımızın böyle bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir. Flotasyon ve ek tesis siz şartnameye koysanız da koymasanız da bir maden sahasının işletilmesinde mecburi bir prosestir. Bu tesis olmadan alandan çıkacak taşın toprağın 600-700 km uzağa taşınıp ayrıştırılmasına başta maliyet açısından imkan yoktur. Ayrıca flotasyon tesisinde maksimum istihdam 500- 600 kişiyle sınırlıdır. İşte bu nedenle biz Elazığ Girişim Grubu olarak ilk günden itibaren ihale şartına Maden sahasının bulunduğu alana İzabe Tesis Şartının konulması gerektiğini söylemekteyiz. Bu sağlanırsa o zaman 3bin 500-4 bin istihdam imkanı oluşur. Ve bu yüksek istihdamla hem bölge hem şehir rahat nefes alır” dedi.

“YAPILAN DÜZENLEMENİN ŞERİN İSTİHDAMINA DA EKONOMİSİNE DE KATKISI YOK!”

“Yapılan düzenlemelerin şehrin istihdamına ve ekonomisine  bir katkısı olmaz” diyen Arslan; “MTA’ının payının %100 artırılması olayı ise sadece ihale şartnamesinde önceden yapılan bir hatanın düzeltilmesinden ibarettir. Sahadan MTA payı olarak %0,5 olan pay yeni ihale şartında %1 olarak olması gerektiği gibi düzeltilmiştir. Yani yüzde yüz artırılmış olmaktan kasıt ihale makamının bir önceki ihale şartındaki hatasını düzeltmesinden ibarettir. Dolayısı ile büyük bir başarı gibi övünülerek açıklanan ve son ihale şartına konulan iki maddenin şehrin istihdamına ve ekonomisine bir katkısı söz konusu değildir. Yine bilinmesini istediğim bir başka konu da şudur. Bir şirket kısa bir süre önce medyaya yaptığı açıklamada Elazığ TSO ile görüştüğünü ve Girişim Grubuna ortaklık için olumlu cevap alamadığı açıkladı. Girişim Grubunda yer almak için hem fiziksel başvuru hem de online açık olan sistemde gelen hiçbir başvuru olumsuz karşılanmamıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası kurduğu ortaklığı bir başkasına peşkeş çekecek bir kurum değildir. Bunu kendilerine çok net ifade ettik. Sonuç itibarı ile bu süreçte kimlerin ayağına basacağımıza, hangi fincancı katırlarının ürkeceğine bakmıyoruz. Ne kimsenin siyasi ikbali, ne hangi şirketin biraz daha semizlenmesi ne de kimlerin incineceği gündemimizde yer almamaktadır”  şeklinde görüş bildirdi.

“KİŞİLERLE VE KURUMLARLA POLEMİK VE SÖZ DÜELLOSU YAPACAK VAKTİMİZ YOK!”

“Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin âli menfaatlerinin korunmasıdır. Ve bu sürecin tüm safhaları kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yönetilmiştir” diyen Arslan; “İhalenin iptal edilerek tarihinin değiştirilmesi haklı taleplerimizin ilgili mahkeme tarafından kabul edilmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu girişim ve çalışmaların tamamı STK’ler, meslek kuruluşları, siyasi partilerimiz ve kamuoyundan büyük destek görmüş ve şehrimiz bu hususta özlemi duyulan bir birlik ve beraberlik örneği sergilemiştir. Yapılan açıklamadaki ithamları öncelikle kamuoyunun vicdanına sonra Yüce Allah (c.c.)’a havale ediyoruz. Yapılan hiçbir saldırı ve tehdide boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ayrıca, söz konusu şehrimizin menfaatleri olduğunda siyasi ikbal endişelerini bir kenara koyup, bu mücadeleye omuz ve destek olan tüm siyasilerimize kamuoyu huzurunda bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok. Kaldı ki, ilimizin ve halkımızın ihtiyaç ve beklentileri açıktır. Bu nedenle lüzumsuz tartışmaların içinde yer almaktansa şehrin sesine kulak vermeyi önemsiyoruz. Sorumluluk sahibi her kişi ve makamında bu noktada daha duyarlı olması gerektiğine inanmaktayız” ifadelerinde bulundu. (Haber Merkezi)

banner3
Yorumlar (0)
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Mayıs 2022
İmsak 03:20
Güneş 05:01
Öğle 12:25
İkindi 16:17
Akşam 19:38
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31