Elazığ için şimdi diplomasi zamanı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban;  Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’nın Elazığ’da ikamet ettiğini belirterek;  “İyi olacak hastanın doktoru ayağına gelirmiş” diyerek DSİ’ye ayrılan genel bütçeden her ile eşit miktarda pay ayrılırsa; Elazığ’ın sulama sorununun tarihe karışacağını ifade etti.

ELAZIĞ 31.01.2023, 14:24 31.01.2023, 16:44 Lokman Polat
Elazığ için şimdi diplomasi zamanı

Haber: Kübra TÜRKAN

HAZARSAM Başkanı Prof.Dr. Bilal Çoban Elazığ’ın sorunlarını bilimsel yaklaşımlarla yaklaşıp bu minvalde açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de sulama projelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çoban; “Ülkemizin genel bir seçim sürecine hızla yaklaştığı bu dönemde tüm halkımızı yakından ilgilendiren ve şehrimizin bütüncül bir yaklaşımla kalkınmasını hedefleyen tespit ve önerilerimizi periyodik aralıklarla sizler aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz ülkemizin olduğu kadar ilimiz için de tarihi bir dönüşüm noktası olan 2023 seçimlerinde tüm siyasetçilerin ve karar alıcıların dikkatini çekerek, ilimizin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktır” dedi.

“SEÇİM VAATLERİNDE İLK SIRAYI; HEP SULAMA PROJELERİ ALIYOR”

Sulama projelerinin her seçimlerin vaatleri arasında geniş yer tuttuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Çoban; “Elazığ’ın 20 yılı aşan bir süreçten beri öncelikli seçim vaatleri arasında sulama projeleri ve içme suyu sorunun köklü çözümü hususu yer almıştır. Ancak aradan geçen 20 yıllık süre içerisinde ilimiz için hayati olan bu iki önemli konunun çözümü hep bir sonraki seçimin birinci vaat konusu olarak raflarda kalmıştır” dedi.

“DEPREMDE SADECE CAN KAYBI OLMADI EKONOMİK KAYIPLAR DA OLDU”

Sulama projesi sorunlarının hep vaat olarak kalmasına vatandaşların da tahammülü olduğunu aktaran Prof. Dr. Çoban; “Ancak 2023 yılı itibarı ile gelinen noktada ilimizin ve halkımızın artık bu konuyu bir sonraki seçime bırakma tahammülü kalmamıştır. 2020 yılı Ocak ayında yüzyılın felaketi ile karşılaşan halkımız sadece yitirdiği 41 canla kalmamış büyük bir ekonomik yıkım da yaşamıştır. Depremin çok boyutlu yıkıcı etkisi tüm ekonomik dengeleri altüst etmiş, hiçbir vatandaşımızın gündeminde olmayan ve bugün karşı karşıya kaldığı 100 milyar gibi bir konut borcu artık vatandaşımızın ay sonu ödeme planı olarak önüne gelmiştir” dedi.

TARIMLA ŞEHRİN EKONOMİSİ İHYA EDİLEBİLECEKKEN; SULAMA PROJELERİ ENGELİNE TAKILIYORUZ

“Bugün piyasada dolaşması gereken 100 milyar gibi bir bütçe artık piyasadan çekilmiş doğrudan konut ödemeleri için vatandaşın EFT ile bankalar arası transferine dönüşmüştür” diyen Prof. Dr. Çoban; “Ticaret dengesi alt üst olan Elazığ ekonomisini incelediğimizde Tarım sektörü tek başına yüzde 40 ile ilk sırada yer almakta ve ilin ekonomik olarak temel direğini oluşturmaktadır. Ancak sulama projelerinin yılan hikâyesine dönmesi ve bununla birlikte özellikle son yıllardaki kuraklık ilimizde maalesef tarımı da bitme noktasına taşımıştır” ifadelerini kullandı.

“KURAKLIK; TARIMIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHDİT!”

Kuraklığa dair çarpıcı veriler sunan ve kuraklığın tarımın önünde ciddi bir tehdit olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Bilal Çoban; “2022 yılı sonu ve 2023 yılı başı itibarı ile son 15 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı konuya uzman kuruluşlar tarafından ilan edilmektedir. Bu durum ilimiz tarımı için çok ciddi bir tehdit haline gelmiştir. DSİ ve İl Tarım ve Orman  Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan çeşitli raporlar incelendiğinde; 286 bin 044 ha Tarıma Elverişli arazi, 65 bin 364 ha su yüzeyi, Ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı 82 bin 118 ha, DSİ tarafından kesin projesi tamamlanan ve uygulanan sulama alanı 3 bin 850 ha. Yıllık yağış ortalaması ise sadece 409 mm’dir. İlimiz bulunduğumuz bölgedeki tüm illerin sahip olduğu toplam yüzeyinden fazla bir su kaynağına sahip olmasına rağmen verimli tarım arazilerimizin bugün çok küçük bir dilimi sulanabilmektedir. Yani Elazığ ili maalesef varlık içinde yokluğa terk edilmiş bir şehir konumundadır” diyerek ayrıntılı bilgiler verdi.

DSİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKİF BALTA İLE ŞİMDİ DİPLOMASİ ZAMANI

Kuraklığın tarımı daha az etkilemesi; sulama ve içme suyu projelerine yönelik nelerin yapılacağını da kaydeden Prof. Dr. Çoban; Elazığ’ın başına adeta talih kuşu konduğuna dikkat çekerek; “Öncelikle  29 aralık 2022 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünü yürütmeye başlayan  Sayın Mehmet Akif Balta beyin ilimizde ikamet ediyor olması, kendisinin de  artık bir Elazığlı  olarak görüleceği gerçeği  fırsat olarak görülmelidir. Adeta Elazığ’ın başına talih kuşu konmuş ve ‘İyi olacak hastanın ayağına doktor gelmiştir’ . Doğduğun yer değil, doyduğun yer memleketindir ilkesiyle kıymetli genel müdürümüzden ekmeğini yediği ve suyunu içtiği memleketiz Elazığ’a destek çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanarak; bir nevi Elazığ’daki bürokratlara, siyasilere ve Elazığ’ı seven her bireye seslenerek sağlıklı diplomasi ile Elazığ’ın sorunlarının rafa kalkabileceğini vurguladı.

DSİ’NİN GENEL BÜTÇESİ İLLERE EŞİT DAĞITILIRSA SORUNLARIMIZ TARİHE KARIŞACAK!

Kanayan yara haline gelen bazı sulama projeleri çıkartılacak bütçelerle Elazığ’ın sorunu olmaktan çıkacağına işaret eden Prof. Dr. Bilal Çoban; “Elazığ ilinin yıllardan beri iz ödeneklerle kanayan yarası haline getirilmiş olan Uluova ve Kuzova sulamaları için ihtiyaç duyulan yaklaşık 1,2 milyarlık ödenek veya ek ödeneklerin Sayın Genel Müdürümüzün destekleriyle çözüme kavuşturulabileceğini  düşünmekteyim.  2023 yılı DSİ Yatırım yılı olacağı için bütçede DSİ Genel Müdürlüğü yatırımları için toplam 51,5 milyar TL sene başı ödeneği ayrılmıştır. Her yıl olduğu gibi yüklenici firmaların performans durumlarına göre yılsonunda bu ödenek 70-80 milyarları bulacağı öngörümüzdür” diyerek DSİ’nin genel bütçesinden her ile eşit miktar ödenek ayrılmasının bile Elazığ’ın sorunlarının bertaraf edilmesine yetecek boyutta olduğuna dikkat çekti.

PROJE MALİYETLERİ VE ENERJİ MALİYETLERİ BİRLİKTE DÜŞÜNÜLEREK HAREKET EDİLMELİ!

Sulama projelerine ve sulama projelerinin hayata geçmesi için yapılması gerekenleri de sıralayan Prof. Dr. Bilal Çoban; “ Uluova sulaması; Elazığ ilinin verimli arazilerinden olan Uluova bölgesinde lokal verilen su hizmeti elektrik masrafından dolayı kesilmiş tarım arazileri susuz bırakılmış ve insanların sulu tarım yapma imkânları kalmamıştır. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.05.2017 tarihine yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olmasına rağmen ödenek yetersizliğinden dolayı projenin tamamlanması 31.12.2022 tarihine kadar ancak %16 fiziki ilerleme kaydedilmiştir. Sulama yapım işi tamamlansa bile yine elektrik maliyetinden dolayı araziler sulanamayacaktır.  Bahse konulu sulama inşaatının yapım işi için 2023 yılında yaklaşık 350 milyon TL ödeneğe ihtiyaç vardır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Uluova sulama inşaatı yapım işi için 70 milyon TL sene başı ödeneği temin edilmiştir. Mart – Nisan aylarında yüklenici firma işe başlatılarak yıl içerisinde bu işe ek ödenek aktarılarak işin bir an önce tamamlanması ilimiz adına çok önemlidir. Uluova sulaması inşaatının pompaj elektrik masrafının kesin çözümü için 5’er MEGAWATT’lık toplam 30 MW gücünde ve yaklaşık olarak 750 milyon TL’ye mal olacak GES ihalesinin de yapılarak yaklaşık bir milyar ek ödenek temin edilerek elektrik probleminin kökünden çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

KUZOVA BÖLGESİNDEKİ SULAMA PROJELERİ DE EK ÖDENEKLERE İHTİYAÇ DUYUYOR!

Yıllardan beri kanayan bir yara olan ve tarımın en bereketli topraklarında adeta üretimin durmasına neden olan diğer bir proje Kuzova’ya yönelik de bir takım bilgiler veren Prof. Dr.  Çoban; “Kuzova bölgesindeki sulama inşaatı çalışmaları önceki yıllarda kısmen tamamlanmış olmasına rağmen Elazığ ilinin verimli arazilerinden olan Kuzova bölgesinde de pompaj  elektrik masrafından dolayı yıllarca tarım arazileri susuz kalmıştır.  Bu konuda da çözüm önerilerimiz şöyle: Sulama inşaatı tamamlanmış olan bu projede yaklaşık 6 MW gücünde kurulacak GES santrali ile buradaki sıkıntı ortadan kaldırılacaktır. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 2 MW ‘lık GES yapım ihalesi 30.11.2022 tarihinde 53.354.355 TL + KDV’ ye ihale edilmiştir ve ihalesi yapılan bu işe 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Fakat yaklaşık 4 MW gücünde daha GES santraline ihtiyaç duyulduğundan dolayı bir an evvel 4 MW ‘ lık GES ihalesinin yapılmasını ve 150 milyon ek ödeneğin 2023 yılı içerisinde temin edilerek Kuzova problemimizin kalıcı çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HAMZABEY BARAJI’NDAKİ SU KAÇAKLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Palu Köklüce Barajı ve Elazığ’ın içe suyu sıkıntılarına dair de bir takım bilgiler veren Prof. Dr. Çoban; “Kovancılar ilçemizin arazilerini sulamak amacıyla yapımı düşünülen bu baraj projesinin planlama çalışması hızlandırılarak bir an evvel tamamlanmalı, baraj inşaatı ve buna paralel olarak sulama inşaatının yapımına başlanılmalı, ödenek temininde öncelik verilerek Kovancılar ilçemizin  verimli arazilerinin suyla buluşturulması sağlanmalıdır. Elazığ ilinin içme suyu ihtiyacının yaklaşık 40 yıllık sıkıntısını çözüme kavuşturmak üzere inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Hamzabey Barajındaki su kaçaklarından dolayı barajdaki su seviyesi 50 cm’nin altına düşmüştür” dedi.

“BARAJDA SU TUTULAMADIĞINDAN ELAZIĞ GENELİNDE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR”

Su kesintilerin şimdiden yaşandığına da dikkat çeken Prof. Dr. Çoban; “Barajda su tutulamadığından Elazığ ili şu anda içme suyu sıkıntısından dolayı gün içerisinde su kesintileri yaşamaktadır. Hamzabey Barajını beslemek amacıyla DSİ 9.Bölge Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanmış ve yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Tarhana regülatörü ile Arıcak tarafından da yine Hamzabey barajına su takviye edilmesi ve ilimizin su sıkıntısının çözüme kavuşturulması hedeflenmiş olmasına rağmen Hamzabey barajındaki su kaçağından dolayı Tarhana regülatörü devreye alınsa bile Elazığ ili su sıkıntısı çekmeye devam edecektir” dedi.

ELAZIĞ İÇME SUYU PROBLEMİNİ KÖKÜNDEN ÇÖZÜME KAVUŞTURACAK ÖNERİLER…

Bu sorunun çözülmesi adına da neler yapılabileceğine açıklık getiren Prof. Dr. Çoban; “Planlama çalışmaları tamamlanan Behramaz (Maden) bölgesinde yapılması düşünülen Hatunköy barajının proje yapım işi hızlandırılmalı ve bir an evvel yapım ihalesi de gerçekleştirilerek hizmete açılarak Elazığ içme suyu isale hattına bağlanarak su takviye edilmelidir. Fakat Hamzabey ve Hatunköy barajları ömrünü tamamladığında Elazığ ilinin bu defa çok daha büyük içme suyu problemleriyle karşılaşacağı kaçınılmaz gerçektir. Bu yüzden ilimizin su problemini kökünden çözüme kavuşturmak adına 130 mt gövde yüksekliği olarak planlanan Tunceli-Çemişgezek Tağar Barajının tipi değiştirilmeden gövde yüksekliği 170 mt’ye çıkartılarak Elazığ ili içme suyu projesi kökünden çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

1,2 MİLYAR ÖDENEKLE ELAZIĞ’IN KRONİK SORUNLARI TARİH OLABİLECEK!

Toplam proje bedellerinin bir yıl içerisinde Elazığ’a aktarılması halinde Elazığ’ın ekonomisinin can damarı olan tarım sektörünün canlanacağını da aktaran Prof. Dr. Çoban; “İlimiz ekonomisinin can damarı olan Tarım sektörünün yeniden bir ekonomik değer haline gelmesi, binlerce vatandaşımızın yüksek gelir ile il ekonomisine katkı sağlaması için Uluova ve Kuzova Sulama projeleri ve GES’lerin toplam proje bedelinin aktarılmasıyla bir yılda bitirilmesi mümkündür. 1,2 milyar olarak ön gördüğümüz sulama ve içme suyu projesi için bu bedel büyük Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir bütçe değildir. Aksi halde mevcut yıllık ödeneklerle projelerin bitmesi en az 20 yıl süreceği gibi, siyasetin malzemesi olmaya da devam edecektir. Şehrimiz için yapılan her yatırım ve atılan her adım çok kıymetli ve değerlidir” dedi.

ŞEHİRDE TEMSİL SORUNU MU VAR?

Şehrin önceliklerinin farkında şehrine vizyon kazandıracak isimlerin bu şehri temsil etmesi gerektiği vurgusunu da yapan Prof. Dr. Çoban; “Şehrin önceliklerin ne olduğu ve şehrimizin son 20 yıldaki sosyo -ekonomik ve kültürel gelişim süreçleri mercek altına alındığında 1970’li yılların Devlet Planlama Teşkilatı öngörülerinin çok gerisinde kaldığı ve ülkemizin 7 cazibe merkezinden biri olma hedefinden saptığı sahip olduğu tüm kaynaklar ve jeopolitik konumuna rağmen önümüzde bir gerçek olarak durmaktadır. Bunun temel nedeni temsilde ilimizin yetersiz kalmış olmasıdır. 2023 seçimleri ve arkasından gelecek yerel yönetim seçimlerinin artık çok değerli bir fırsat olarak görülmesi ve bu bilinçle her bir vatandaşımızın sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyor, tüm kamuoyuna en derin saygılarımı sunuyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

SUSUP! SUSUZ KALMAYALIM!

Fırat gazetesi olarak bizler de Elazığ’ın menfaatine olan her işte Elazığ’ın sesinin gür çıkması gerektiğinin mesajını veriyoruz.  Siyasileri, bürokratları, iş insanları, üreticileri kısacası Elazığ’da yaşayan her bir bireyin Elazığ adına talepkâr olması gerektiğini aktararak; “Şimdi diploması zamanı. Susma! Susuz kalma!” demekteyiz. Madem gerekli bütçe olduğu zaman kronik sorunlar rafa kalkacak o zaman DSİ’nin bu kaynakları Elazığ’a aktarması için var gücümüzle ısrar etmeliyiz. 

banner3
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Mart 2023
İmsak 04:54
Güneş 06:16
Öğle 12:35
İkindi 16:02
Akşam 18:44
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13