Örnek No: 55*
T.C.
ELAZIĞSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2022/60 SATIŞ

TAŞINMAZLARIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 06/11/2022 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Üngüzek Köyü Dalav Yolu Üstü mevkii 124 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğiminin % 1-3 meyilli bir yapı arz ettiği, Toprak yapısının; killi, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (70-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, sulu tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın hali hazırda ekili ve sürülü olmadığı tespit edilmiştir.
Yüzölçümü 10.462,75 m2
Kıymeti 563.942,23 TL
KDV Oranı : %8 (29/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının %8'e indirildiğinden)
Kaydındaki Şerhler :Beyan: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tesis Tarihi:07/01/2022 Yevmiye :1167 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların taşınmaz üzerindeki mevcut takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 06/11/2022 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Üngüzek Köyü Köy Yanı mevkii 2319 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Sulu bahçe vasfındadır. Taşınmaz eğiminin % 1-3 meyilli bir yapı arz ettiği, Toprak yapısının; killi, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (70-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, sulu bahçe niteliğindedir. Taşınmazın üzerinde hali hazırda; 2 adet ceviz, 4 adet fındık, 1 adet vişne, ve 1 adet erik ağacının dikili olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 112 m2
Kıymeti 7.879,20 TL
KDV Oranı : %8 (29/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının %8' e indirildiğinden)
Kaydındaki Şerhler :Beyan: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tesis Tarihi:07/01/2022 Yevmiye :1167 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların taşınmaz üzerindeki mevcut takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 14:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 06/11/2022 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Üngüzek Köyü Köyiçi mevkii 2365 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında hane vasfındadır. Taşınmaz yüzölçümü 168 m2 olup, üzerinde 2 katlı kerpiç kısmen yıkık halde harabe yapı bulunmaktadır. Yapı kullanım ömrünü ve maddi değerini yitirmiştir. Parsel köy yerleşim alanında ve arsa vasfına sahiptir. Taşınmazın üzerinde dikili olan dut ağacının değeri = 850,00 TL, Taşınmaz Değeri; (168,00m2) =25.200,00 TLolmak üzere Toplam Taşınmaz Değeri = 25.200,00+ 850,00 TL = 26.050,00 TL'dir.
Yüzölçümü : 168 m2
Kıymeti 26.050,00 TL
KDV Oranı : %8 (29/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının %8'e indirildiğinden)
Kaydındaki Şerhler :Beyan: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tesis Tarihi:07/01/2022 Yevmiye :1167 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların taşınmaz üzerindeki mevcut takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILNO1827176