ELAZIĞ S.S. YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

        YAPI KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

                  Elazığ S.S Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.06.2023 Cumartesi günü saat 10:30’da Elazığ S.S. Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Karşısı Beyaz Saray Toplantı Salonu adresinde aşağıda belirtilen gündem dâhilinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise sonraki toplantı 01.07.2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                  Ortaklarımıza tebliğen duyurulur. 22.05.2023            

                    GÜNDEM

     1 -  Açılış ve Yoklama

     2 -  Divan teşekkülü

     3 -  İstiklal marşı okunması ve saygı duruşu

     4 -  2022 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi

     5 -  2022 yılı Bilânço, envanter ve gelir -gider hesaplarının okunması onanması veya reddi

     6-   Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası

     7 -  2023 yılı tahmini bütçenin oluşturulması, görüşmeye açılması ve karara bağlanması

     8 -  Koop. Aidatları , Yönetim ve denetim kurulu huzur haklarının görüşülmesi

   10 -  Koop. Mülkiyetine ait 5 işyerinin sundurmalarının yapılarak üzerlerine GES yapılmasının görüşülmesi

   11-  Koop. Sınırları içerisinde yeşil alan olarak belirlenen yerlerin belediyeden alınarak uygun olan alanlarda işyeri ve cami yapılması için gerekli işlemleri yapmaya yönetim kurulunun yetkili kılınması,

   12-   Koop. Ana sözleşmesinde belirtilen hususlar dışında tapu devri yapan ortaklar hakkında gerektiğinde hukuki işlem başlatılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

   13- Ana sözleşme hükümleri gereğince tapu devirlerini yapmayan ortaklar için koop. ile ortak arasında imzalanan sözleşmede belirtilen maddeler gereği, ortaklığın sona erdirilmesi ve yeni ortakların ana sözleşme hükümlerine göre kayıtlarının yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

   14-  Koop. İhtiyacımıza binaen sınırlarımız dışında 2. (ikinci) etap sanayi sitesinin yapılması için tüm işlemleri yapmaya  yönetim kuruluna yetki verilmesi ve üye kayıtlarının yapılması

   15- Sanayimizde görüntü kirliliği yapan hurdaların kaldırılması için gerekli ihtarın yapılması, ihtara uymayanların hurdalarının satışa çıkarılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

   16- Dilek ve temenniler

   17- Kapanış

#ilangovtr Basın No: ILNO1833240