ELAZIĞ / SİVRİCE VE BİR ARAŞTIRMA ÖNERGESİ « Elazığ Haber | Elazığ Fırat Gazetesi

ELAZIĞ / SİVRİCE VE BİR ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Bu haber 23 Ekim 2020 - 8:05 'de eklendi.

Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı anlatır diyerek başlamıştım ilçelerimizle ilgili bu yazı dizisine…
Bu gerçekten hareketle; Elazığ’ın sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle ihyâ edilmiş olduğu ileri sürülen ilçelerine Elazığ dışından bir gözle, özellikle de bir milletvekilinin değerlendirmesiyle bakarken, bu kapsamda geçen haftaki yazımda ilk olarak Ağın İlçemizi ele almıştık.
24 Ocak depreminden 5 / 6 ay kadar önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, muhalefette olsa da ittifak içinde bulunduğu iktidarı eleştirmeyen bir partinin mensubu olması dolayısıyla Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor tabii.
Ağın’dan sonra yazı dizimize bu hafta Sivrice İlçemizle devam ediyoruz…
***
“Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde turizm, ekonomi ve imar faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşanan sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arzederim” sunumuyla, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan Konya Milletvekili Esin KARA ile MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili imzalı 13.6.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 25.6.2019 Tarih ve 2019 / 259 Sayı Onaylı Gerekçe’de Sivrice İlçemize ilişkin yapılan tespitlerden “satır başı” olarak sunulabilecek hususları sizler için şöyle derledim…
***
1938 Yılı’nda İlçe Statüsü’ne kavuşan Sivrice’nin, Diyarbakır Karayolu ile tren yolu güzergâhı üzerinde yer alması ve Elazığ İl Merkezi’ne sadece 31 km uzaklıkta olması sebebiyle merkezî konuma sâhip oluşuna dikkât çekilerek giriş yapılıyor önergenin gerekçesine…
Dört mevsimin yaşandığı ilçenin en önemli özelliğinin “turizm için câzibe merkezi potansiyeli taşıması” olduğu vurgulanırken, 2347 metre yüksekliğindeki Hazar Baba Dağı ile Tarihî Batık Antik Kenti içerisinde bulunduran Hazar Gölü’nün Sivrice çevresinde yer aldığına dikkât çekiliyor…
***
Bu genel giriş doğrultusunda turizm sektörüne atıfta bulunularak eksikler belirtilirken; Sivrice’de yeterli konaklama alanı ve otel olmaması nedeniyle kayak merkezi ve Hazar Gölü’nün sâhip olduğu turizm potansiyelinin kullanılamamakta olduğu ve sâdece günübirlik yapılan turîstik ziyâretlerin de ilçenin kalkınmasına ve ekonomisine etkisinin bulunmadığı kesin bir dille ifâde ediliyor…
***
Sivrice İlçesi’nde yaşanan başlıca sorunların en önemlilerinden birinin de imar konusunda karşılaşılan sorunlar olduğu belirtilirken; Birinci derece deprem kuşağında yer alan Sivrice’de meydana gelen depremler dolayısıyla ilçedeki binaların hasarlı, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar olduğu hatırlatılıyor. Dolayısıyla 6-7 büyüklüğündeki yeni bir deprem neticesinde can kayıpları yaşanmasının yüksek bir ihtimâl olduğuna dikkât çekilirken, bu yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınması ve yeniden yapılmasıyla birlikte, bu önemli sorunun çözümü için gerekli zeminin oluşturulacağı kaydediliyor…
***
Hazar Gölü çevresinde kamuya ait 12 adet dinlenme tesisi bulunduğu, ancak bu tesislerin bir kısmının atıl durumda, diğerlerinin de pasif durumda olduğu bildiriliyor. Bu dinlenme tesislerinin turizme açılması ya da belediyeye devrinin yapılması suretiyle aktifleştirilmesinin Sivrice’nin turizm potansiyeli ve ekonomik yönden kalkınması için oldukça önemli olduğu vurgulanıyor…
***
Sivrice İlçesi’nin turizm açısından Doğu Anadolu Bölgesi’nin gözde merkezlerinden biri olmaya aday olduğu ifâde edilirken, turizmin ilçenin en büyük gelir kaynağı olabilmesi için ayrıca Hazar Gölü sâhili boyunca çevre düzenlemelerinin yapılması, istihdâma yönelik tesislerin açılabilmesi için yatırımcıların teşvik edilmesi, ilçede yer alan termal su kaynaklarının MTA tarafından sondaj çalışmaları yapılarak turizme kazandırılması, Sit alanının kaldırılması ya da yatırımcılara açılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikli çalışma alanları arasında yer almalı tavsiyelerinde bulunuluyor…
***
Sivrice’de 2006 Yılı’na kadar ilçede faaliyet gösteren Sivrice Meslek Yüksekokulu’nun merkez kampüsüne alınmasının ilçe adına büyük kayıp olduğuna işâret edilirken, Meslek Yüksekokulu’nun tekrar ilçeye alınmasının ve öğrencilerin konaklayabilmesi amacıyla da KYK tarafından yurt yapılmasının, aynı zamanda Sivrice’nin ticârî yönden gelişebilmesi için bir büyük beklenti hâline geldiği anlatılıyor.
Bunun yanı sıra ilçedeki faaliyetine son verilen Adliyenin tekrar açılmasının da Sivrice’nin bir başka sorunu olduğu dile getiriliyor…
***
Tüm bu sorunlara ek olarak; çevre ilçelere yapılan, İlçe için de büyük ihtiyaç duyulan bir devlet hastanesinin yapımının, Sivrice’nin gelişebilmesi için hayâtî önem taşıdığı dile getiriliyor…
***
Önerge gerekçesinde son olarak; Sivrice’nin altyapı sorunlarının çözümü, ilçenin içerisinden geçen demiryolunda meydana gelen kazalar dolayısıyla yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla da demiryolunun koruma altına alınması, ilçe merkezine bir üst geçit yapılması, ayrıca hemzemin geçit ihtiyaçlarının giderilmesinin gerektiği belirtiliyor…
***
Gerekçe şu ifâdelerle tamamlanıyor;
“Bu sebepten dolayı, Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde yaşanan turizm, ekonomi ve imar faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşadığı sorunları, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır…”
***
MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA’nın, Meclis Araştırması açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı ve MHP’nin TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili arkadaşının da imzalarının bulunduğu önergede Sivrice hakkında belirtilen konu ve sorunlar bunlar…
Bu arada, 13.6.2019 olan Önerge Tarihi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede önergede yer alan konularda bazı gelişmeler oldu elbette…
Meselâ; İlçenin 1. derece deprem bölgesi olması dolayısıyla meydana gelebilecek deprem düşünülerek kentsel dönüşüm kapsamına alınması önerilen hasarlı, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların büyük bölümü, 24 Ocak Depremi nedeniyle “riskli alan” ilânı doğrultusunda yapılan bir projelendirme kapsamında yıkıldı…
Ancak; Vatandaşların büyük bölümünün hazırlanan projeden memnun olmadığını, evlerinin yıkılması kararı dolayısıyla ve mağduriyetleri sebebiyle de haklı olarak şikâyetçi olduklarını belirtelim…
Yine önergede sunulan önerilerden; ilçede yer alan termal su kaynaklarının MTA tarafından sondaj çalışmaları yapılarak turizme kazandırılması hususunda meydana gelen gelişme sonucu, başlatılan sondaj çalışmaları umutla ve başarıyla sürdürülürken, 24 Ocak Depremi’nin etkisiyle meydana gelen kaynak kaybının yanı sıra, MTA’nın sondaj malzemelerinin de büyük zarar gördüğünü hatırlatalım. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre akamete uğrayan çalışmaların, mümkün olan en kısa sürede tekrar başlatılması bekleniyor.
Elbette, Medya Analiz isimli TV programımızda arkadaşlarımla birlikte daha önce gündeme taşıdığımız, ayrıca benim de defalarca bu sütunlarda kaleme aldığım, çözüm bekleyen ve bu önergede değinilmeyen birçok sorunu var Sivrice’nin…
Ancak, yine daha evvel vurguladığım gibi; İstedim ki Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından bir bakış açısı ile özellikle de bir milletvekilinin gözüyle bakalım içinde bulunduğumuz duruma?..
***
Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, inanıyorum ki Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor ve biz bunlardan önemli çıkarımlar yapacağız…
Kuşkusuz, önemli olan; Elazığ’ı ve ilçelerimizi yönetenler ile siyâsîlerimizin bu önergelerden edinecekleri bilgi ve çıkaracakları sonuçlar tabii.
Ağın ile Sivrice’yi ele aldıktan sonra, önerge konusu olan diğer ilçelerimizi de bu sütunlarda cuma günleri kaleme alacağım yazılarımla bir dizi hâlinde gündeme taşımaya devam edeceğim.
Bakalım, dışarıdan bir bakış açısıyla, üstelik bir milletvekili gözüyle Elazığ’ın İlçeleri ne durumda?

H. Vehbi Coşkun
H. Vehbi Coşkunvehbicoskun@elazigfirat.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.