ELAZIĞ / KEBAN VE BİR ARAŞTIRMA ÖNERGESİ « Elazığ Haber | Elazığ Fırat Gazetesi

ELAZIĞ / KEBAN VE BİR ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Bu haber 27 Kasım 2020 - 7:47 'de eklendi.

Elazığ’ın, aslında sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle ihyâ edilmiş olduğu ileri sürülen ilçelerine, gerçekleri ortaya çıkarmak adına Elazığ dışından bir gözle bakmak daha doğru olacaktır düşüncesiyle başlamıştım bu yazı dizisine…
Zirâ; Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha ziyâde, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı anlatır diye düşünüyorum.
Bu amaçla, biliyorsunuz MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın 24 Ocak depreminden 5 / 6 ay kadar önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili olarak TBMM’de ayrı ayrı verdiği Meclis Araştırma Önergeleri’ni ele alıyoruz.
Özellikle Milletvekili Esin KARA’nın muhalefette olsa bile aynı ittifak içinde bulunduğu için iktidarı eleştirmeyen bir partinin mensubu olması dolayısıyla, bakış açısı; Elazığ adına abartılı olmayan çok gerçekçi ve önemli tespitler içeriyor elbette.
Bu gerçeklerden hareketle, daha önce Elazığ’ın Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu ve Alacakaya İlçeleri’ni ele aldığım yazı dizisine bu hafta son olarak Keban İlçemize ilişkin Araştırma Önergesiyle devam ediyoruz…
***
“Elazığ’ın Keban İlçesi’nde yaşanan göç sorunu, ilçenin turîstik ve altyapı faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşadığı sorunları, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim” sunumuyla, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan Konya Milletvekili Esin KARA ile MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili imzalı 10.7.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 12.07.2019 Tarih ve 2019 /302 Sayı Onaylı Gerekçe’de Keban İlçemize ilişkin yapılan tespitlerden “satır başı” olarak sunulabilecek olan ve sizler için derlediğim hususlar şöyle…
***
Keban’ın, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer aldığı ve doğuda Elazığ, batıda Arapgir, kuzeyde Çemişgezek, kuzeybatıda Ağın, güneyde Baskil İlçesi’yle çevrili olduğu ve esasen dağlık bölgede yer alan Keban İlçesi ve çevresinin maden yatakları bakımından da zengin olduğu belirtilerek başlanıyor önergenin gerekçesine…
***
Keban Barajı’nın yapımıyla oluşan baraj gölünün ilçenin ikliminde değişiklik meydana getirdiği, karasal iklim şartlarının zamanla değişmesi neticesinde de günümüzde ilçede deniz ikliminin görüldüğü ifâde ediliyor…
Yerel ve tarihsel özellik ve güzellikler bakımından zengin olan Keban İlçesi’nin buna rağmen yeterli tanıtımının yapılamadığına dikkât çekiliyor!..
Tarihî ve kültürel bakımdan ülkemizin en zengin ilçelerinden biri olduğuna işâret edilen Keban’ın; Osmanlı ile Selçuklu Dönemleri’ne ait birçok tarîhi yapıya sâhip olduğu belirtiliyor ve buna 1794 Yılı’nda yapılmış olan Yusuf Ziya Paşa Camii somut bir örnek olarak gösteriliyor.
Ancak; İlçede konaklama alanı olmadığı için Keban’a gelen misâfirlerin kalamadan ayrıldıkları ilçenin; tarihî turizme, ayrıca su sporları ve mağara turizmine uygun olmasına rağmen, yeterli altyapı ve tanıtım olmadığı için bu alanın ekonomiye katkısının çok kısıtlı olduğu vurgulanıyor…
***
Keban’ın tüm tarihî ve turistik özelliklerine rağmen, yerli turistler tarafından alabalık yenecek lokasyon olarak görüldüğü ifâde ediliyor. Keban’ın aslında ülkemiz için önemli bir alabalık üretim potansiyeline sâhip olduğu, ancak büyük sermayeli işletmelerin ilçeye gelmesi ve küçük çaplı işletmelere yaşam hakkı tanımamasının büyük sorun teşkil ettiği, öte yandan yem ve diğer girdi fiyatlarının yüksek olmasıyla birlikte alabalık üreticilerinin sayısının günden güne azalmakta olduğu belirtiliyor…
Bu sebeplerle küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi, pazarlama yardımında bulunulması ve bu sâyede de istihdam oranlarının artırılması gerektiği şeklinde önerilerde bulunuluyor…
***
Keban’da kaliteli konut ihtiyacı olduğuna dikkât çekilirken, ilçede görev yapan kamu görevlilerinin ikâmet etmek için Elazığ merkeze gittikleri hatırlatılıyor.
Bunun yanı sıra ilçedeki polis lojmanlarının yıkıldığı, ancak yenisinin yapılmayışı nedeniyle görevli emniyet mensuplarının da ilçede ikâmet edemedikleri belirtiliyor.
İlçede düzlük alan az olduğu için konut yapım maliyetlerinin arttığı ve halkın ödeme gücüne uygun konut arzı sağlanamadığı kaydediliyor.
Keban’da îmar sorunu nedeniyle konut eksikliği yaşandığı, bu nedenle de vatandaşların çoğunun EÜAŞ’a ait sitede kiralık konutlarda ikâmet ettiği, EÜAŞ Yönetimi’nin burada ikâmet eden ilçe sâkinlerini çıkarmak için yeni personelin gelişini gerekçe göstermekte olsa da yeni personelin konutlarda oturmak için herhangi bir müracaatının olmadığı bilgisine yer veriliyor.
İlçede ikâmet edilecek mülk azlığından dolayı EÜAŞ Sitesi’nde oturanların meskenden çıkarıldıklarında sıkıntı çekecekleri ve Keban’ın dışa büyük göç vereceği öngörüsünde bulunuluyor.
Bu durumun, dolaylı şekilde ilçede ekonomik daralmaya sebebiyet vereceği de ifâde ediliyor…
***
Bir yarımada şeklinde olan Keban İlçesi’nin çevresinin sularla kaplı olmasına rağmen, ilçede altyapı ve içme suyu problemi yaşandığına dikkât çekilirken, ilçenin var olan eski arıtma tesisinin dinlendirme havuzlarının yeniden yapım için yıkıldığı, bu nedenle de içme suyunun dinlendirilmeden ilçeye verilmesinin başta hastalık olmak üzere birçok soruna neden olduğu, dolayısıyla ilçenin en ivedi ihtiyacının yeni bir arıtma tesisinin yapılması olduğu, ayrıca da ilçede sulama suyu probleminin yaşandığı anlatılıyor…
***
Keban’ın diğer bir sorununun gelir azlığı ve istihdam darlığı olması dolayısıyla, özellikle genç neslin işsizlik nedeniyle ilçeyi terketmek zorunda kaldığı ve Keban’ın dışarıya sürekli göç veren bir ilçe hâline geldiği dile getiriliyor.
İlçe nüfusunun yarısının emekli maaşıyla, diğer yarısının ise asgari ücretle geçinen insanlardan oluştuğu belirtilirken, Keban’ın geçmişte büyük kamu işletmelerine ev sâhipliği yapmış olması dolayısıyla da girişimcilik açısından geri kalmış durumda olduğu bildiriliyor. Bu nedenle girişimcilerin desteklenmeye, ilçe halkının bu konuda teşvik edilmeye, ilçe balıkçılığının düşük olan gelirlerinin artırılmaya ve çalışma koşullarının iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu vurgulanırken; Keban’a lojistik, pazarlama ve iş düzeni konusunda destek sağlanması isteniyor…
***
Gerekçe şu ifâdelerle tamamlanıyor;
“Elazığ’ın Keban İlçesi’nde yaşanan göç sorunu, ilçenin turistik ve altyapı faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşadığı sorunları, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.”…
***
MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA’nın, Meclis Araştırması açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı ve MHP’nin TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili arkadaşının da imzalarının bulunduğu önergede Keban İlçemiz hakkında belirtilen konu ve sorunlar bunlar…
Bu arada, 10.7.2019 olan Önerge Tarihi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede önergede yer alan konulara ilişkin olarak sorunlar yerli yerinde dursa da bazı olumlu ya da olumsuz gelişmeler de olmuştur elbette…
***
Önergeden çıkarımlarıma baktığımda; Keban İlçemiz de genelde Elazığ’ın diğer ilçeleriyle ortak ve benzer sorunlarla mücâdele ederken; tarihî, turistik ve kültürel zenginliklerine rağmen tanıtım yetersizliği, konaklama ve konut eksiği ile işsizlik dolayısıyla sürekli göç verme tehlikesi, Alabalık üreticilerinin sayısının azalması ve bir yarımada olmasına rağmen içme ve sulama suyu sorunlarıyla dikkât çekiyor!..
***
Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın bu sütunlarda yer verdiğim görüşleri, inanıyorum ki Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor ve biz önemsersek bunlardan önemli çıkarımlar elde ederiz.
Kuşkusuz, önemli olan; Elazığ’ı ve ilçelerimizi yönetenler ile siyâsîlerimizin bu önergelerden edinecekleri bilgi ve çıkaracakları sonuçlar elbette…
Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban olmak üzere Elazığ’ın 7 İlçesi’ni mercek altına alan Meclis Araştırma Önergeleri’nin akıbetini de içeren genel bir değerlendirmeyle birlikte, cuma günleri kaleme aldığım ilçelerimizle ilgili yazı dizimiz gelecek hafta son bulacak.

H. Vehbi Coşkun
H. Vehbi Coşkunvehbicoskun@elazigfirat.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.