Haber: Lokman POLAT

Yeni adli yılın başlamasına dair bir mesaj yayımlayan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit; “Biliyoruz ki adalet, ancak etkin ve hızlı işleyen bağımsız ve tarafsız güçlü bir yargı sistemi ile mümkündür. Bağımsız ve tarafsız olan güçlü yargının hesap verebilir olması da hukuk devletinin gerekliliklerindedir. İşte hâkim, Cumhuriyet savcısı ve diğer yargı çalışanları, mülkün yani devletin temelini teşkil eden adaletin tecellisi için görev yapmaktadırlar. Bilindiği üzere, devletin üç temel erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayan, maddi ve manevi haklarına ulaşmak isteyen, suçlunun cezalandırılmasını, masumun aklanmasını talep eden herkesin en önemli ve en güvenli sığınağıdır. Bu sığınağa güvenin fiilen devam etmesini sağlama görevi de biz yargı mensuplarına düşmektedir. Çünkü yargıya güvenin sağlanmasında en önemli unsurlardan birisi de dava taraflarının ve toplumun hakim ve savcıya güven duyması, başka deyişle güvenilen hakim ve savcı olmaktır. Bizler de Elazığ’da görev yapan yargı mensupları olarak, adliye personelimiz ile birlikte adaletin mülkün temeli olduğu ve devletin dininin adalet olduğu bilinci içerisinde, hak sahibine hakkını geciktirmeden en kısa sürede teslim edilmesinin gayreti içinde çalışmaktayız” dedi.

“FİZİKİ MEKÂNLARIMIZ YETERLİ DURUMDADIR”

Açıklamasını sürdüren Cumhuriyet Başsavcısı Karişit; “Elazığ Adliyesi ile ilgili kısa bilgiler vermek gerekirse, adliyemizde 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 4 Ağır Ceza Mahkeme başkanı, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 İdare Mahkeme başkanı, 36 Cumhuriyet savcısı, 44 adli yargı hakim, 11 idari hakim olmak üzere toplam 99 yargı mensubu görev yapmakta olup Yargı faaliyetleri, Cumhuriyet başsavcılığı, 4 ağır ceza mahkemesi, 8 asliye ceza mahkemesi, 6 asliye hukuk mahkemesi, 3 aile mahkemesi, 1 icra mahkemesi, iki hakimli 1 iş mahkemesi, 1 çocuk mahkemesi, iki hakimli 1 kadastro mahkemesi, iki hakimli 1 infaz hakimliği, 2 sulh ceza hakimliği, 2 sulh hukuk mahkemesi ve 2 idare mahkemesi ile sürdürülmektedir. Adliye  personeli olarak da adliyemizde 1 İcra Müdürü, 14 İcra Müdür yardımcısı, 7 pedagog/psikolog, 35 yazı işleri müdürü, 2 idari işler müdürü,  1 adli sicil şefi,1 bilgi işlem şefi, 22 icra katibi, 192 zabit katibi, 30 mübaşir, 23 memur, 44 hizmetli ile büro personeli, şoför ve   diğer idari-teknik destek ve bilgi işlem personeli olmak üzere toplam 428 personel görev yapmaktadır. Yargı faaliyetlerimiz ve adalet hizmetleri,  ana binamız ve 2022 Nisan ayı başında faaliyete koyduğumuz Adliye EK binamızda sürdürülmekte olup fiziki mekânlarımız yeterli durumdadır” dedi.

“YENİ ADLİ YIL, TÜM ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Yeni adli yılda suçluların azaldığı bir yıl temennisinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Karişit; “Bugün başlayan yeni adli yılla birlikte adalet hizmetlerini daha hızlı, daha etkin bir şekilde sunmak için ve yargıya olan güveni en üst seviyeye çıkarmak için daha çok çalışmaya, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olarak, anayasa ve kanunlar çerçevesinde, adil yargılanma ve lekelenmeme hakları da gözetilerek, tüm terör örgütleriyle, suç ve suçlularla hukuki mücadeleye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni adli yılın suçların, dava ve uyuşmazlıkların azaldığı, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının giderek güçlendiği yargıya olan güvenin en üst seviyelere çıktığı, adaletten ödün verilmediği, hukukun üstünlüğü ilkesine olan inancın arttığı ve buna göre hareket edildiği bir yıl olması temennisiyle, tekraren yeni adli yılın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle yargı şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.