Elazığ Barosu’nda Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşen kongreye, avukatlar ve başkan adayları katıldı.

BAŞKAN ADAYI AV. KÖSELİ: AVUKATIN DEĞERİ ARTTIKÇA YARGIYA OLAN GÜVENDE ARTACAKTIR

Elazığ Barosu Başkan Adayı Av. Onur Köseli, avukatların sorunlarının çözümü için başkanlığa aday olduğunu belirtti. Av. Köse; “Yüzde 20’lik kesim kısmen güveniyorum derken sadece yüzde 12’lik kesim yargıya güveniyorum şeklinde cevap vermiştir. Adalete güveni arttırmak aslında çok da zor değildir. Avukatların adalete güveni arttırmasındaki rolün daha aktif olabilmesi için meslektaşlarımıza hak arama özgürlüğünün tüm boyutlarıyla tanınması, savunmaya gerekli önemin verilmesi ve savunma dokunulmazlığının tam anlamıyla sağlanması, baroların maddi sorunlarının çözülmesi, avukatlara emeklerinin karşılığı olabilecek nitelikte asgari ücretlerin sağlanması CMK ve adli yardım ücretlerinin emeğin karşılığı olabilecek düzeylerde belirlenmesi. Avukatların etkinliğini arttıracak önlemlerin alınması ve hukuk eğitimlerinin yeniden düzenlenerek kalitenin arttırılması avukatlık mesleğinin değerini arttıracak, avukatın değeri arttıkça yargıya olan güvende artacaktır. Yargı sistemimizin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak bizler için hem bir görev hem de avukatlık kanunuyla barolara verilen hukukun üstünlüğünü insan haklarını savunmak ve korunmak, bu kavramlara işsellik kazandırmak hükmünden gelen kanuni bir sorumluluktur” ifadelerime yer verdi.

BAŞKAN ADAYI AV. EFE: AVUKATLAR İÇİNDE BULUNDUĞU TOPLUMUN AYNASIDIR

Elazığ Barosu Başkan Adayı Av. Melih Efe; “Şahsım ve yönetim organlarında görevi üstlenecek olan meslektaşlarımızın bu misyon bilinci ile Elazığ Barosu’na talip yönetim kurullarına talip olduğumu belirtmek isterim. Kıymetli meslektaşlarım; ülkemizde adalete güven savunmanın ötekileştirilmesi ve mesleki anlamda birçok genel sorun ile karşı karşıyayız. Taktir edersiniz ki bu sorunların bütün boyutları ile temeline inilmeden çözüme kavuşturulması mümkün değildir. Bizler Elazığ Barosu olarak tüm meslektaşlarımızın öncelikli temel problemlerini tespit ederek çözüme kavuşturmanın ülke genelinde yaşanan birçok sorunun da çözüme öncü olacağını düşünmekteyiz. Bu bakımdan hedeflediğimiz değişim hareketi ile meslektaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturarak mesleklerini gereği gibi icra etmelerinin sağlanması sonucunda da hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi ile buna bağlı olan sorunların da ortadan kalkacağına inanmaktayız. Avukatlar içinde bulunduğu toplumun aynasıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki avukatların refah ve huzur içerisinde bulunduğu toplumlarda hukukun üstünlüğü sağlanmış, adalete güven tesis edilmiş ve her alanda toplumsal kalkınmaya ulaşılmıştır” dedi.