İLAN
T.C.
ELAZIĞ3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/350
Davacı , KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , FUAT SONAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya köyü, Çelik Mevkiinde kain;
- 113 ada 1119 parsel numaralı taşınmazın,
-ifrazen 113 ada 1246 parsel numaralı taşınmazın,
-ifrazen 113 ada 1247 parsel numaralı taşınmazın; karayolları genel müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01929056