İLAN
T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/138 Esas
Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , EREN ERÇEL, HASAN ERÇEL, HÜSEYİN ERÇEL, MEDİNE ÇINAR, MURAT ERÇEL, SULTAN ERÇEL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davalı İsmail ve Sultan oğlu 25/09/1988 doğumlu (T.C : 136508305224MURAT ERÇEL 'in açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; 2022/138 Esas -2023/310 Karar sayılı ve 19/10/2023 karar tarihli gerekçeli kararın iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01976223