Fikir Günlüğü

Selçuklular Horasan'a 1035 yılında göç etti. Bu tarihten itibaren Gazneliler sürekli alarm durumuna geçtiler. Gazneliler de Selçuklular gibi Türk soylu bir devletti.

Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan’ın kuzeyi ve Horasan’da hüküm sürdüler. Maveraünnehir Orta Asya'da Seyhun (Siri Derya) ve Ceyhun (Amu Derya) nehirleri arasında kalan bölgeydi. Önemli kültür merkezleri Semerkand ve Buharaydı. Türk - İslam uygarlığının geliştiği önemli bölgelerden biri olan bölgede bugün Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a ait topraklar vardır.

İki Türk Devleti arasındaki çekişme ve rekabet Gaznelileri olduğu gibi Selçukluları da teyakkuzda tutuyordu. Selçuklular ailelerini ve yüklerini Balhan Dağları'nda bulunan akrabalarının yanına göndererek Gazne Ordusu üzerine yürüdü. Aslında asıl maksat Gazne Ordusu'nu çöle çekmekti. Bu sebeple ani baskınlar yapıp geri kaçtılar. Kaçarken de Gaznelilere ait su kuyularını kullanılmaz hale getirdiler. Bu şekilde Gaznelileri hem moral olarak çökertiyor hem de aciz duruma düşürüyorlardı.

Selçukluların küçük birlikler halinde verdiği yıpratma savaşına karşılık Sultan Mesud, Selçuklu savaş taktiğine vakıf olduğunu beyan eder, kendisinin de hareket kabiliyeti yüksek bir orduyla savaşacağını açıklar.

İki ordu 23 Mayıs Cuma günü Dandanakan kalesi yakınlarında karşı karşıya geldi. Gazne ordusunun su ihtiyacı dayanılmaz haldeydi ve Dandanakan kalesinden ahali su testileri sarkıtarak orduya su veriyordu. Fakat hayvanların su ihtiyacı karşılanmaktan çok uzaktı. Kale kapıları Gazne ordusuna açılmadı. Kale dışındaki dört kuyuya Selçuklular leş atmış ve kullanılmaz hale getirmişti. En yakın su kaynağı 5 fersah uzaktaydı. Bir fersah yaklaşık 5-6 kilometre olduğuna göre, o günün şartlarında 25-30 kilometreyi gidip bir de geri dönmek oldukça zordu.

Fakat Sultan Mesut burada yanlış bir karar verdi. Kuyuların temizlenmesi fikrini kabul etmedi. Orduya su kaynaklarına doğru hareket etme emrini verdi. Bu da felâketi başlattı. Ayrıca Sultan Mesut'u korumakla görevli 370 saray askeri de kaçarak Selçuklu ordusuna katıldı.

Selçuklu Ordusu vakit geçirmeden şiddetle hücuma geçti ve Gazne ordusunu darmadağın etti. Mesut cansiperane savaştı. Çevresinde 100 adamı kalmıştı, teslim olmadı. Büyük bir cesaretle, esir düşmemek için Selçuklu saflarını yararak savaş alanı dışına çıkmayı başardı ve Merv yönüne ilerledi. Ordusundan geriye kalanlar, yol boyunca tekrar Sultan Mesut'a katıldılar. Haziran 1040'da Gazne şehrine ulaştı.

Selçuklular savaş statejisini, gayri-nizami harp tekniklerini ve lojistik savaşı kullanarak kendilerinden 5 kat fazla sayıdaki Gazne ordusunu yenilgiye uğrattılar. Asker sayısı 16 bine karşılık 80 bindi.

Savaşta stratejik - lojistik taktiklerin iyi kullanılması yanında, Selçuklu ordusunun aynı soydan insanların kayıtsız şartsız dayanışma içinde ölüm- kalım mücadelesi vermesi de önemliydi. Gazneniler Maveraünnehir'den Afganistan ve Hindistan'a kadar çok geniş bir bölgeye hükmeden ve çok çeşitli milletlerden oluşan, daha çok şahsi çıkarların gözetildiği uyumsuz bir kalabalıkla savaşa girmiştiler. Selçuklular ortak bir milli hedefle ve menfaate dayanmayan bir dayanışmayla ve maddiyatı düşünmeden savaşırken, Gazne ordusu kim daha fazla ücret öderse ihanet etmeye ve ona hizmet etmeye hazır kimselerden oluşmaktaydı.

Dandanakan Savaşı, Selçuklu Devletinin ilanına neden olmuş tarihin dönüm noktasını oluşturan bir savaştı. Savaş sonrası Kurultay toplanarak devlet ilan edildi. Tuğrul Bey tekrar Sultan ilan edildi. Nişabur Başkent hedef Batıydı.

Artık Anadolu'da 1071 yılında açılacak olan kilitli kapının anahtarı en maharetli ve cesur ustalar tarafından en has çelikten imal edilmiş ve kapı açılmak üzere harekete geçilmişti.

Türkler Ağustos ayında Anadolu'yu yurt yaptılar ve Türklerin son başbuğu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de 30 Ağustos’ta ebedi yurdumuzdan çıkmayacağımızı, dünyaya ilan ve kabul ettirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kahraman ordumuza ve milletimize kutlu olsun.