Haber: Kübra TÜRKAN

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat;  10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamasında Başkan Fırat; “Bilindiği üzere 10-16 Mayıs, Türkiye dâhil olmak üzere Avrupa ülkelerinde Engelliler Haftası olarak kabul edilmekte ve çeşitli etkinliklerle engellilerin sorunları ve çözüm yolları ele alınmaktadır. Bu yılki Engelliler Haftası, Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasında gerçekleşecektir. Bütün ülke 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine odaklanmıştır” dedi.

“SİYASİ TARTIŞMALAR, BİZ ENGELLİLERİN GÜNDEMİNİN ÇOK UZAĞINDADIR”

“Üzülerek görmekteyiz ki siyasi tartışmalar biz engellilerin gündeminin çok uzağındadır” diyen Başkan Fırat;  “Ne milletvekili adaylarının belirlenmesinde ne de seçim bildirgelerinde engelliler kendilerine bekledikleri yeri bulamamıştır. Böyle olması elbette bizleri sorunlarımızı dile getirmekten alıkoymayacaktır. Tam aksine sorunların sahipleri olarak hep yaptığımız üzere daha fazla sesimizi duyurmak için çabalamamız gerekecektir” dedi.

“ENGELLİLERE VERİLEN DESTEKLERDE ENFLASYON HESABI YAPILMIYOR”

Engellilerin enflasyonun altında ezildiğine ve unutulduğuna dikkat çeken Başkan Fırat; “Yakın zamanda yaşanan deprem başta olmak üzere engellilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve hatta zorunlu tıbbi ve diğer sosyal güvenlik destekleri (Ortez, protez, ilaç vb.) ne yazık ki yıllardır keyfiyet nedeniyle giderek zayıflatılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu bu türden gerekli destek miktarlarını 2010 yılındaki fiyatlandırmaya göre belirlenmeye devam etmektedir. Bunun anlamı, engellilerin son yıllarda artan enflasyonla birlikte veriliyormuş gibi görünen desteklere aslında hiç erişemiyor olmasıdır. Verilen destek miktarları, ürünlerin fiyatlarının yanında olmasa da olur düzeyindedir. Yük engellinin üstüne kalmaktadır” dedi.

“SADAKA AYLIĞI MAHİYETİNDE ENGELLİ AYLIĞI ALIYORUZ VE HAKLARIMIZ BİRER BİRER YOK EDİLİYOR”

“İş bulamayan, sadaka mahiyetindeki engelli aylığı veya destekleriyle günlük gıda gereksinimini bile karşılayamayan engelliler için tıbbi destek ürünlerinin fiyatları karşılanamaz durumdadır” diyen Başkan Fırat; “Yine keyfi düzenlemelerle, sürekli değiştirilen ölçütlerle engellilere sağlanan haklar budanmaktadır. Engelli kotalarıyla iş bulmak, vergi indiriminden yararlanmak, emekli olmak, sürücü belgesi almak başta olmak üzere birçok hak elimizden alınmaktadır” diyerek kazanılmış haklarının bile birer birer yok edildiğini ifade etti.

“BİZZAT DEVLET YASAYA UYMAMAKTA VE AÇILMASI GEREKEN ENGELLİ KADROLARINA ATAMALAR YAPILMAMAKTA”

“Bizzat devlet yasaya uymamakta ve açılması gereken engelli kadrolarına atamalar yapılmamaktadır” diyerek tepkilerini dillendiren Başkan Fırat; “Haliyle özel sektör de bu kurala uymamakta, yakalanırsak cezası daha ucuz diyerek engelli istihdamından uzak durmaktadır. İstihdam edilen engellilere ise başta ücret olmak üzere her türlü ayrımcılık yapılmaktadır. Engelliğin haklarından yararlanması için belirlenen ölçüm ve ölçüt yöntemleri konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün koyduğu ölçütler çok açıktır. Mevcut mevzuatımız ise bu ölçütlere sözde uygun hareket ettiğini iddia etmektedir. Ancak bugüne kadar DSÖ’nün sistemi Türkiye’de hiç uygulanmış, bu nedenle büyük mağduriyetler yaşanmıştır” diyerek son derece ciddi bir iddia da bulundu.

“ENGELLİLERİN ULAŞIM HAKKI ENGELLENMİŞTİR”

Engellilerin ulaşım haklarında da gerekli düzenlemelerin yapılmadığına da dikkat çeken Başkan Fırat; “2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa ile toplu ulaşım araçları ve kamuya açık alanların engellilere uygun hale getirilmesine gerekmekteydi. Ancak bu yasanın ilgili maddeleri bugüne kadar hep ertelenmiştir. Birkaç duyarlı kentin dışında özellikle toplu taşıma sistemlerinde yeterli ve gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. Engelliler ulaşım hakkı engellenmiştir” şeklinde görüş bildirdi.

“ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ, TİCARİ ZİHNİYETİN ELİNE BIRAKILMIŞTIR”

Engelli çocukların eğitim konusunda da bir takım zorluklar çektiğini kaydeden Başkan Fırat; “Geçmişte var olan engelli gruplarına özel okullarımız birer birer kapatılmıştır. Karma eğitim için yeterli derslik ve eğitim kadrosu olmadığı için çocuklarımız temel bir hak olan eğitimden koparılmıştır. Özel eğitim gerektiren engelli çocuklarımız ise ticari zihniyetin eline bırakılmıştır. Mesleki yeterliliği olmayan kişi ve kuruluşların açtığı kimi özel eğitim okulları yeterince denetlenmemiştir. Bu sistem engelli çocuklar üzerinden kamu kaynaklarının sömürülmesine ve çocuklarımızın ise eğitimsiz kalmasına neden olmuştur” dedi.

“ENGELLİLER DE SİYASİ ARENADA OLMALI VE BİR KOTO SİSTEMİ UYGULANMALI! ”

Engellilerin çözüm mekanizmasında yer alması gerektiğini de vurgulayan Başkan Fırat; “ Sıraladığımız ve daha da artırılacak sorunların çözümü ancak katılımcı, açık, liyakatli kadrolar ve insanı temel alan sosyal politikalarla mümkündür. Siyasi partilerden, yerel yönetimlere ve Millet Meclisi’ne kadar her alanda engellilerin temsili için kota sistemi katılımcı bir yönetim anlayışının yolunu açabilir. Nasıl kadınlar ve gençler için kotalar öngörülüyor ise engelliler içinde kota sistemi getirilmelidir. Kota sistemi ancak bilgi ve birikim, liyakat ile birlikte ele alınmalıdır” dedi.

“TÜM TOPLUM; ENGELLERİN KALDIRILMASI ADINA DUYARLI OLMALI”

 Engellilerin ayrıcalık değil, fırsat eşitliği talep ettiğine değinen Başkan Fırat; “Engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşturulması, uluslararası hukuk ve yasalarımız açısından tüm haklarından gerçekten yararlanabilmesi için gerekli politikalar yine doğrudan sorunu yaşayan engellilerin katılımıyla oluşturulabilir, uygulanabilir ve denetlenebilir. Engelliler kendileri için bir ayrıcalık değil, tam tersine siyasal katılımdan başlayarak her alanda fırsat eşitliği talep etmelidir. En azından Türkiye Sakatlar Derneği olarak uzun yıllardır bizlerin talebi bu yöndedir. Bu düşüncelerle, Engelliler Haftası’nda tüm topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.