Özel Haber: Songül DURSUN

2019 Yılı 10 Aralık tarihinde Fırat gazetesi olarak “Elazığ’ın 4. bordo renkli ürünü Elazığ Vişnesi patent yolunda” başlığı ile yaptığımız haber ile Elazığ Vişnesi’nin tescillenmesi için çalışmaların başladığını ilk biz duyurmuştuk. Haberimizde HDC Manolya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ülkü’nün açıklamalarına yer vermiştik. 09.03.2020 tarihinde Coğrafi İşaret Tescili için başvurusu yapılan, Elazığ Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, Elazığ TSO, FKA ve Coğrafi İşaret Komisyonu ile HDC Manolya Şirketler Grubu’nun yoğun çalışmaları sonucunda Elazığ Vişne’sinin tescili alındı.

“COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER, EKONOMİK KALKINMA ARACI OLARAK YEREL KALKINMADA KULLANILMASI AMAÇLANMALI”

Elazığ Vişnesi’nin tescil sürecinin tamamlanarak Coğrafi İşaret alınmasının ilimize sağlayacağı katkılara değinen HDC Manolya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ülkü; “Elazığ Vişnesi tescillendi. Bundan sonraki süreç çok önemli. Tescil sürecinden sonra coğrafi değeri olan ürünlerin değerlendirilerek ekonomik kalkınma aracı ve turistik zenginlik olarak yerel kalkınmada kullanılması amaçlanmalıdır. Yöresel ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesinde coğrafi işaretlemenin rolü açısından bilimsel araştırmaların yapılması önemlidir. Diğer taraftan turizmde bölgesel pazarlamanın başarıya ulaşması bakımından coğrafi işaretli ürünlerin önemi aşikârdır. Coğrafi İşaretler, yöresel ürünleri ortaya çıkarmakta, yöreye özgü ürünleri markalaştırmakta, tescillenen ürünün katma değerini artırarak üreticinin gelirine, kırsal turizme ve kırsal nüfusun farklı iş olanaklarına sahip olmasına katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.

“ELAZIĞ, COĞRAFİ İŞARET ALMA POTANSİYELİNE SAHİP ÇOK SAYIDA ÇEŞİTLİLİK VE ÜRÜN BARINDIRIYOR”

Tescilli ürünlerin tanıtımı için çalışmaların artırılması gerektiğinin üzerinde duran Ülkü, bölgesel kalkınma ve gastronomi turizmini daha dinamik hale getirebilmek için önerilerde bulundu ve “Coğrafi işaretlerin önemini ortaya çıkaran en önemli olgulardan birisi, küreselleşen dünya ticaretine karşı coğrafi işaret bilincinin günümüzdeki mevcut durumu ve bölge ekonomisine katkısı ortaya konarak konu üzerine politika önerileri sunulmalı.  Elazığ, coğrafi işaret alma potansiyeline sahip çok sayıda çeşitlilik ve ürün barındırıyor. Tescil almış ürünlerin ilerleyen dönemlerde bölgesel gelişime ve tanınırlığın artmasına, bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Türkiye’de her şehrin, her ilçenin belli bir ürününün üretimiyle veya bu ürünün kendisiyle ünlenmiş olduğu bir gerçektir. Ayrıca günümüzde, tüketicilerin gıda satın alımlarında doğal, sağlıklı ve mevsimsel gıdayı talep etmelerinin yanı sıra gıdanın menşeini araştırma yoluna gittiklerini göz ardı etmemek gerekir. Coğrafi işaretler ürüne ve ait olduğu bölgeye oldukça fayda sağlamaktadır. Doğallık, geleneksellik, güvenilirlik, kültürü gelecek nesillere aktarabilme, sürdürülebilir kalite, bölgesel ve kırsal kalkınma, dünya pazarında yer edinebilme, bölge insanına farklı iş alanları oluşturma gibi imkânlar coğrafi işaretlerin katma değerleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden Elazığ Vişnesi’nin de hem ilimizde hem de bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek adına coğrafi işaretleri de diğer dinamikler gibi etken bir şekilde kullanmalı. Ürünlerimizin uluslararası tanınırlığını artırabilmek, pazar payımızı genişletebilmek ve marka değeri oluşturabilmek adına çalışmalar yapılmalıdır” dedi.

“ELAZIĞ VİŞNESİ MARKALAŞTIRILARAK, GÜÇLÜ BİR TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETİ İLE TİCARET ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANMALIDIR”

Deniz Ülkü sözlerinin sonunda; “Coğrafi işaretli ürünlerin dış ticaret içerisindeki payının kazandırılmasının önemine de vurgu yaparak, “Coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası alanda söz sahibi olmaya katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Elazığ Vişnesi’nin üretimi ticarileştirilerek sadece Türkiye içinde değil, yurtdışında da pazarlanabilmesi sağlanmalıdır. İyi bir organizasyon ve yönetim ile Elazığ Vişnesi’nin büyük ölçekli girişimcilik, pazarlama ve üretim yetenekleri geliştirilebilir. Sahip olduğumuz yöresel gastronomik ürünlerin tanıtımı ve sürdürülebilirliği için yerel etkinlikler (festivaller, şölen vb.) düzenlenerek ürünlerin özellikleri ön plana çıkarılmalı ve farkındalığı arttırılmalıdır. Elazığ Vişnesi’nin de markalaştırılarak, güçlü bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile ticaret altyapısının geliştirilmesi amaçlanmalıdır. Bu kapsamda hayata geçirilecek entegre tesis ile dondurması, meyve suyu, kurutması vs yapılarak yeni iş istihdam alanı açacak çalışmalar ile üreticiler de teşvik edilebilir. Özetlemek gerekirse fırsat bulduğumuz tüm mecralarda ilimiz ve ülkemiz başta olmak üzere uluslararası arenada tanıtılmalı. Yerel kurum ve kuruluşların yani valilikler, belediye, kaymakamlıklar, sanayii-ticaret-meslek odaları, kooperatifler, şirketler, borsalar, çeşitli kamu kurumlarının da coğrafi işaretli ürünlerin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Bu anlamda yerel dinamikler de harekete geçmelidir” ifadelerini kullandı.