T.C.

ELAZIĞ İLİ

YURTBAŞI BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

 

 

ARSA SATIŞ İLANI

Yurtbaşı Belediye Başkanlığından duyurulur.

Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ile satışı yapılacaktır.

Ada                  Parsel                                  Yüzölçümü                      Muhammen Bedeli

310                      26                                      103,13 m2                          123.756,00 TL

329                      88                                      699,91 m2                       1.049.865,00 TL

334                      52                                      700,00 m2                       1.050.000,00 TL

262                      9                                        720,00 m2                       1.440.000,00 TL

154                      4                                   16.176,00 m2                       3.235.200,00 TL

154                      6                                     2.328,00 m2                          465.600,00 TL

405                      1                        (860,46 m2) 570,00                        1.425.000,00 TL

1.      İhale 25/12/2023 tarihi Pazartesi günü Saat 10:00 ‘da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2.      İhalede Geçici teminat oranı %3 Kati teminat tutarı %6 ‘dır.

3.      İhale dosyasına ait belgeler mesai saatleri içerisinde Belediye İhale Komisyon Odasında görülebilir.

#ilangovtr Basın No ILN01949128