Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama arpa ve buğday üreticilerine yönelik oldu. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanan ‘Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin 5802 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ 21/07/2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” bilgileri vardı.

BUĞDAYA KİLOGRAM BAŞINA 1TL, ARPAYA KİLOGRAM İÇİN 50 KURUŞ ÖDEME YAPILACAK!

Kararnamenin devamında da “Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere yapılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda; 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday ürünü için kilogram başına 1 TL arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi olarak ödenecek” bilgileri yer aldı.

PRİM ALMAK İSTEYENLER, ÇKS’YE BAŞVURMALI!

Prim almak isteyen arpa ve buğday üreticilerinin ÇKS kayıtlarının olması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada; “2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, destekleme uygulamalarında belirtilen şartları sağlamaları halinde Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak. Bu destekleme uygulamasında, 06/06/2022 ile 01/09/2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacak. TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecek. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları İl/İlçe müdürlüklerine dilekçe ve alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve kazançlarının bereketli olması dileğiyle, ilgili tüm çiftçilerimize ilanen duyurulur” şeklindeki bilgiler de yer aldı.