Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimlere gitti. Yüksek Seçim Kurulunun resmi olmayan açıklamalarına göre TBMM’de temsil edilecek milletvekilleri belli oldu. İller tarafından hazırlanan mazbatalarını alan milletvekilleri adım adım TBMM yolunu tutarak kayıt ve diğer resmi iş ve işlemlerini yapmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu resmi olarak kesin bir açıklama yapmadığı için gözler, kulaklar milletvekillerinin alacakları mazbata sonrası TBMM’nde yapılacak giriş- kayıtlar ile bir noktada milletvekilleri temsil edecekleri kuruma ilk adımlarını atacak. Yüksek Seçim Kurulunun yapacağı açıklama 28 Mayıs 2023 tarihinden önce açıklansa bile sanki milletvekillerinin yapacakları yemin töreni genel seçimlerden sonraya kalacak gibi görünüyor.

Mazbatalar sonrası milletvekilleri TBMM ilk giriş-kayıtlarını yapıyorlar. İlk karşılama ile milletvekillerine yönelik hizmetlerin tanıtımı ile birlikte rozetler takılacak, belirlenen milletvekili odalarına yeni milletvekilleri yerleşecek.

Şimdiye kadar mazbatalarını alıp da TBMM kayıtlarını yapan milletvekili sayısı seçilenlerin yarısı kadar değildir. Görünen o ki TBMM kayıt iş ve işlemleri ikinci turdan sonra yapılacağa benzemektedir. Bu durumu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse yeni seçilen milletvekilleri teşekkür gezisi ile birlikte malum ikinci tura çalışıyorlar.

Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 28 Mayıs 2023 tarihinde en fazla iki oyu alan aday için cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Bu seçim Türkiye ile ilgili bir tercih iken sanki dünya bu tarih ve sonrasına kilitlenmiş gibi!

Yüksek Seçim Kurulunun yapacağı kesin resmî açıklamalar sonrasındaki üçüncü gün saat 14:00’te anayasa gereği TBMM’nin en yaşlı üyesi başkanlığında, ikinci en yaşlı üyenin başkan vekilliğinde ve en genç milletvekillerin katipliğinde alfabetik sıralamaya göre milletvekilleri yemin töreni ile vekil olma hakkını elde edecekler.

Yemin törenine katılmayan; yemin etmeyen milletvekilleri temsil edecekleri görevin haklarından faydalanamayacaklar. Yani yemin şart ve gereklilik. Bu anlamda en yaşlı sıfatıyla TBB Başkanı olan merhum Ali Rıza Septioğlu’nu da hayırla hatırlayalım. Daha sonra da TBMM yeni başkanını seçene kadar geçici TBMM başkanının görevi yenisinin kazanmasına kadar devam edecek.

TBMM Başkanını seçilmesiyle TBMM temsil durumuna göre öncelikle on beş kişiden oluşacak TBMM Divanı oluşturularak ana komisyonlar ve sonrasında dostluk grupları ve uluslararası komisyonlar oluşturulacak; seçimleri yapılacaktır.

Dönelim tekrar TBMM çatısı altına; milletvekillerine…

TBMM’de iktidar, ana muhalefet, muhalefet dönemlerinde görev yapan milletvekili danışmanı-sekreteri, basın danışmanı, komisyon çalışanı olarak görev yapan bir kişi, Parlamenter Danışmanlar Derneği kurucusu olarak tecrübelerimiz, yaşanmışlıklar var. Bir talebimiz yok, danışmanlık istemiyoruz ama zamanla, mekânla mahdut olmayan miri malı kabul ettiğimiz bilgilerimiz var.

İşte bizim dağarcığımızdakiler, işte yaşananlar, işte pusula, işte projeler. Mesele gerçek danışman olmak, insana dokunmak, gönül ikliminde yaşamak, geride hoş bir sada bırakmaktır.

Yüksek Seçim Kurulu resmî açıklama yapmamasına rağmen TBMM’nde bu dönem bağımsız milletvekili yok sanki. İttifaklar TBMM şekil verecek gibi. Yani toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı sorunu şimdilik yaşanmayacak gibi. Gelecekte de neler olur bekleyip görmek lazım.

27. Dönem milletvekili olanlar, ya da TBMM çatısı altında milletvekilliği yapmış olanlar durumuna göre; daha önce aktif bir şekilde milletvekilliği yapmışlar ise biraz şanslılar ve daha önceki kadrosu ile hareket edeceklerse daha avantajlı oldukları da söylenebilir. İstisnasına gelince her şeyde olduğu bu işte de ben biliyorum, bana akıl verilmesin gibi yaklaşım ile birlikte genel güncellemenin yapılmaması.

TBMM çatısı ilk defa milletvekili seçileceklerin plan, program, proje kadar ekibi, mesai arkadaşları, danışmanları da bir o kadar önem arz etmektedir. Normal şartlarda milletvekillerinin iki danışmanı, bir tane de ilave yardımcı personel hakları bulunmaktadır. Danışmanlardan bir tanesinin de resmî kurumlarda çalışması tercih sebebi…

27. Dönemde aday olmayan, ya da seçilmeyen milletvekillerinin danışmanları TBMM daha önce danışmanlık yaptım, bilgiliyim, tecrübeliyim gibi ifadeleri de belirterek bir noktada potansiyel olarak danışmanlık için haliyle uğraşı halindeler. Bununla birlikte danışmanlık arayanlar var. Haliyle milletvekilinin de kendi tercihleri de bir o kadar önemli.

Ha bu arada milletvekilinin danışmandan ne anladığı ve ne beklediği de bir o kadar önemli ve anlamlı. Şahit olmuştum bir milletvekili aradığı danışmandan iki yabancı dil, iki yerel dil ve özel de birçok şey istemişti. O zaman Sayın Milletvekiline yabancı dilin elbette ki çok önemli olduğunu; ancak temsil ettiği ilden bu tür talepten ziyade halkın taleplerine cevap verilmesinin daha önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Sayın Vekil aylarca danışman aramıştı. Bir ara karşılaştığım o güzel insana zamanın kalmadığını, belki meclis dışında da kalma ihtimali olduğunu söylemiştim. Kalem keşkeleri pek sevmez ama keşke milletvekilliği devam etseydi.

Bazı milletvekilleri anlatılanlar karşısında işte aradığım bu diyebilir, bazen beklentilerin yüksekliği kafa karıştırır; bazen danışmanın ne yapacağı kestirilmez. Bu arada siyaseti, politikayı, halkla ilişkileri, ikramı, samimiyeti, çalışkanlığı elden bırakmadan kendini geliştiren, değiştiren ve özeleştiriye açık bir anlayış insanı; milletvekilini kalıcı kılar. Ha TBMM, Başkent, idare, bürokrasi, insan, teknoloji hasbiyane önem az eder ha bu unutulmazsa kalıcı adımlar atılır.

Doksanlı yıllarda Kalemin de görev yaptığı milletvekillerine yakın ve yakin olduğu çalışmada danışmanın adı Milletvekili Yardımcı Personeli idi. Biz anlayışı ile bu unvanın adı Milletvekili Danışmanı oldu. En son da Milletvekili I. Danışmanı, Milletvekili II. Danışmanı ve Milletvekili İlave Yardımcı personeli.

… Ve haftaya bütün milletvekillerimiz mazbatası ile TBMM teşrif ederek yemin töreni ile önce kendi illerinin, sonra da Türkiye’nin milletvekili olacak.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinin anlayışı içerisinde yer alan İnsani hasletlerin öncülüğünde, hizmetkâr yönetici edasında, insana hizmette sınır tanımayan yaklaşımı ile geride hoş bir sada bırakacak şekilden öte anlayış durusu ile hoş, safa geldiniz, hayırlı olsun…