Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

Maliye Kayıt Dışı İle Mücadelede Samimî Mi?

Ö.Alpaslan ARİTE

Yeminli Mali Müşavir

 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 752 milyar TL harcama yapmasına izin verildi,  bu harcamaların 684 milyar TL’si gelirler ile geri kalanı net borçlanma ile karşılanacak.  Bütçe gelirleri içinde

2017 projeksiyonu ile baktığımızda 684 milyar TL gelirin %85’i yani yaklaşık 584 milyar lirası vergi gelirlerinden sağlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bütçe gelirlerinin toplanması ile yetkili kamu idaresidir. Bahse konu 584 milyar TL’yi hakkıyla toplamak kolay iş değil. Başkanlık, bunun için yeterli ve etkili bilgi ve insan kaynağına sahip olmalı;  bina, araç, gereç vb. teçhizatla mücehhez olmalı.

Öte yandan, GİB Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı 2015-2018 Eylem Planında;  kayıt dışı ekonominin, ülkemiz açısından halen önemli sorun alanlarından birisi olmaya devam ettiğini ve bu programla, kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlandığını ortaya koymuştur. Bu programla kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının mevcuttan beş puan azaltılarak 2018 sonunda %21,5’e, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının mevcuttan beş puan azaltılarak %17’ye indirilmesini hedef olarak belirlemiştir.

Bu iki veriyi birlikte düşündüğümüzde vatandaş olarak Maliye-GİB’nin başarısını isteyip istemeyeceğimizi önce şahsi vaziyetimize göre tayin etmemiz gerektiği düşünülebilir.

Öteden beri bildiği işi yaparak kayıt dışı gelir elde eden bir vatandaş yada kayıt dışı gelir elde eden bir işverenin yanında kayıt dışı istihdamla ücret elde edip ailesinin maişetini temin eden bir şahıs için elbette bu Maliyenin başarısı pek matah bir şey olmasa gerek. Ancak bireysel çıkarlarla çelişse de devlet bütçesinin selâmeti için Maliyenin başarısı zaruri. Bu yüzden de devletin varlık sebebi olan vatandaşın canından bezdirmeden devletin operasyonel becerisini en fazlaya çıkartmak hedeflenmeli.

Şimdi devleti samimiyet testine tabi tutmak gibi bir aşırılığa bulaşmadan bir örneği nazarı dikkatlere sunmak istiyorum.

Bazen büfe, tekel bayii vb. yerlerde ellerinde cep telefonundan biraz irice bir aleti sigara paketlerine ve içki şişelerine doğrultan Maliye memurlarına yada polislere rastlarsınız. Bu cihazın ve bu işlemin mahiyetini herkes bilmeyebilir, açıklayayım.

Ellerdeki cihaz: mobil bandrol denetim cihazı olup bu cihaz, online konumunda iken Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri (GPRS) ile Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Yönetim Sistemine bağlanmak suretiyle kod kontrolü yapabilmektedir.

İşlem ise: GİB, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)  ile birlikte tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üzerine yapıştırılacak olan bandroller üzerinde yapılan denetim ile elde edilebilen ürün yılı, mamulün özellikleri gibi bilgiler dahilinde bandrolün geçerli olup olmadığına ilişkin kontrol yapmaktadır.

Bu bandroller, taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları tüketiciler tarafından, gizli güvenlik unsurları özel olarak üretilmiş taşınabilir cihazlarla kamu denetçileri tarafından tespit edilebilir özelliklere sahiptir. Yasal olarak üzerinde bandrol/kod bulunmayan yurtiçindeki içkiler kaçak olarak tanımlanmaktadır.

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri ya da taklit işaretleri taşıyan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar ile; bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlara; 4733 ve 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hapis ve para cezası uygulanmaktadır.

Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği uyarınca, piyasada 5 Kasım 2007 tarihinden sonra bandrolsüz ürün bulundurulmaması ve satışının yapılamaması sağlanmaktadır.

Yani, Maliye tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında kayıt dışılığı önlemek için memurların ellerine GPRS ile çalışan özel cihazlar verebiliyor. Peki, bu denetim, bizim tütüncü Ali Dayı’ya mı yoksa Philip Morris’e mi yarıyor? Onu anlamakta güçlük çekiyorum.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet