Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

GMSİ VERGİLEMESİNDE DERDİMİZ 300 MİLYON TL MİYDİ?

Ö.Alpaslan ARİTE

Yeminli Mali Müşavir

Son Torba Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden,  Gelir Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususlar Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 300 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklandı.

7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 25’ini” ibaresi “% 15’ini”şeklinde değiştirilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir.

Tebliğde konu 2 örnekle somutlaştırılmıştır. Birinci örnekte Bayan A’nın 13.900TL yıllık konut kira geliri bulunmaktadır; başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan A, GMSİ safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir. Yasa değişikliğinden önceki hükme göre:  1.125 TL vergi ödemesi gereken Bayan A, götürü gider oranını %15 uygulayarak bu kez 1.275 TL gelir vergisi ödeyecektir. Yani bu yasa değişikliği Bayan A’ya elde ettiği gelirin %1’i oranında, 150 TL ilave vergi ödemesi sonucunu doğurmuştur.

İkinci örnekte: Bay B, sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay C’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay B, gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir. Yasa değişikliğinden önceki hükme göre:  5.350 TL vergi ödemesi gereken Bay B, götürü gider oranını %15 uygulayarak bu kez 6.430 TL gelir vergisi ödeyecektir. Yani bu yasa değişikliği Bay B’ye elde ettiği gelirin %3’ü oranında, 1.080 TL ilave vergi ödemesi sonucunu doğurmuştur.

GİB, 2016 yılı GMSİ toplam tahakkuk rakamını net olarak yayınlamadı ama hesaplamalarıma göre mükellef sayısı kabaca1,6 milyon kişi,  toplam gelir yaklaşık 20,4 milyar TL, toplam vergi beyanı ise 5 milyar TL civarında.

Hazineye bu yasa değişikliğinin ne kadar ek gelir getireceğini yukardaki örneklerden hareketle toplamda yaklaşık 300milyon TL olarak tahmin edebiliriz.

Değişiklik,01.01.2017’den geçerli olarak uygulanacak, yani Bayan A ve Bay B’nin 2017 yılının başında yaptığı vergi hesaplaması çöpe gidecek. Mükellefler, yılın sonunda gelirlerinin düşmesi gibi bir sürprizle karşılaşacaklar.

Böylelikle300 milyon TL için, milyonlarca Bayan A ve Bay B’nin, yani kümesteki kazların canı biraz daha acıtılacak.  Hazine’ye dişe dokunur bir gelir yok ama Bayan A ve Bayan B’nin yaşam kalitesinde  ve en önemlisi devlete güven duygusunda bir azalma olacağı muhakkak.

Oysa GMSİ vergilemesinde beyan edilen matrahı gerçek tutarlara çıkarmaktan başka çözüm yok. Bu ülkede kümesteki kazlar dışında en az 1.6 milyon daha kira gelir elde eden var ve beyan edilmesi gereken matrah da en beyan edilen kadar.

Daha önce “KİRA STOPAJI ORANI YÜZDE 1’E İNMELİDİR” başlıklı yazımda anlatmıştım. Önerimi yineliyorum.

Kira stopajında hâlihazırda uygulanan %20 oranı kayıt dışılığı besleyen en önemli kaynak.

Amaç gayrimenkul sermaye iradı elde edenleri (mülk sahiplerini) vergilendirmekse süreci kayıt altına almak için “iz bedeli” kabilinden %0,01, hadi bilemedin %1 stopaj oranı belirlenmesi bu sorunu çözer. Kiralayan işletme mülk sahibi ile herhangi bir kayıt dışı işleme girmeksizin %1 stopajını beyan eder, vergi dairesi de GMSİ sahibini izler, vergisini alır.

GVK 94’üncü maddede yer alan oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bakanlar Kurulu, derhal bu oran değişikliğini yaparak GVK 94/5-a uyarınca kesinti oranını %1 olarak belirlemelidir.

Bu oran değişikliği, Hazine yönünden bakacak olursak kısa vadede kısmi bir gelir kaybına yol açacak gibi gözükse de en geç 6 aylık uyum sürecinden sonra gerçekçi kira ödemelerinin sisteme girmesine yol açacağından ciddi bir gelir artışına sebep olacaktır.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet