Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İMALAT SANAYİİ İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADESİ

YMM Ö. Alpaslan ARİTE

 Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi almış ve bu belge kapsamında imalat sanayiine yönelik sabit yatırım yapan mükelleflerin inşaat yatırım harcamaları nedeniyle yüklendikleri ve indirim mekanizması ile telafi edemedikleri KDV’nin belirli şartlarda mükellefe iadesi müessesesi 2017 yılında mevzuatımıza girmiştir.

İlk halinde kapsamı 2017 yılı ile sınırlanmakta iken son torba kanunla 2018 yılını da kapsayacak değişikliğe tabi tutulan müessese,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37’nci maddesinde şu hükümde ifadesini bulmuştur.

"İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur.

Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir.

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.

Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde telafi edilemeyen KDV tutarının izleyen dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşmayan kısmı iade edilir.

Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet