Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

KOBİ TFRS’DEN BOBİ FRS’YE

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık BOBİ’ler, BOBİ TFRS kullanacak.

Ama asıl sorun kim BOBİ, kim KOBİ meselesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2011’de yayınlanan ilk hali ile başladı sorun. Yeni TTK bu kanuna tabi tüm işletmelerde KGK tarafından belirlenecek muhasebe standartlarına uygun muhasebe tutulacağına hükmediyordu. Bu hüküm, küçük büyük tüm işletmelerin KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları –Türkiye Finansal Raporlama Standartları  (TMS -TFRS) uyarınca mali tablo oluşturacağı anlamına geliyordu. Bu aynı zamanda 1994 yılından bu yana uygulanmakta olan Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri (MSUGT) ile çerçevesi çizilen Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) ve Tek Düzen Hesap Planı (TDHP)’nın uygulamadan kalkacağı anlamına geliyordu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle kanunun ilk halindeki “tüm ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olma zorunluluğunun” kaldırılıp yerine bu uygulamanın KGK tarafından belirleneceği kuralı getirilince TMS-TFRS’lerin uygulanma alanı sınırlanmıştı.

Bu durumda KGK’nın aceleyle gündeme getirdiği ve bir sürü emekle ortaya koyulan, haftalarca eğitim,i verilen, yüzlerce broşürü, kitabı basılan KOBİ TFRS uygulama gün yüzü görmeden uçup gitti dünyamızdan.

Yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda sonradan yapılan değişiklikler uyarınca bu kanunun uygulamasında temel bileşenlerden olan “Bağımsız Denetim”in hangi şirketler için yapılacağı Bakanlar kurulu düzenlemelerine bırakılmıştı. Bakanlar Kurulu bu yetkisini (en son 19/3/2016 da güncellenen tutarları taşıyan ) 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı karar ile kullanmıştır. Anılan kararlarda bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınacak aktif, ciro ve işçi sayısı büyüklükleri belirlenmekle birlikte kararın uygulanma esasları konusunda KGK’ya yetki verilmiştir.

                KGK, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 1. maddesi ile  Kuruma verilen “değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarından muaf olacakları tespit etmeye veya bunlar için ayrı düzenlemeler yapma” yetkisine istinaden 75935942-050.01.04-[01/30] numaralı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar düzenlemesinde 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslar’ın 11. maddesindeki “Denetime tabi olan şirketler, finansal tablolarını 6102 sayılı Kanun ve TMS’ye göre hazırlar” cümlesini kaldırmıştı.

 

KGK,  2014 yılında TFRS uygulama kapsamını bağımsız denetim kapsamından ayrıştırarak diğer ülke uygulamaları gibi TFRS uygulama kapsamını genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarla (KAYİK) sınırlandırmıştı.

Bu kez, BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerde (ülke düzeyinde toplam 4.700 şirket)  MSUGT ve İlave Hususlar’ın yerini almak, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere üretilmiştir.

Bu durumda, muhasebe camiası yeni bir ezber bozma süreciyle karşı karşıyadır. Önce TFRS’yi ezberlemiştik;  KGK, “onu unutun KOBİ TFRS’i yutun” dedi;  onu hazmetmeye çalışırken  “yok vazgeçtik siz MSUGT ‘la idare edin” demişti.  Şimdi de “BOBİ FRS’ geleceğin muhasebe standardı, bunu iyi öğrenin” diyor.

Hadi hayırlısı. Bize her yer TDHP.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet