Hikmet HAZAROĞLU

Hikmet HAZAROĞLU

GALAN İŞE GAR YAĞAR

GAKGO’NUN  PENCERESİ       

HİKMET HAZAROĞLU 

İşlerini zamanında yapmama hasteliği bi tek bizde mi  yohsam her milletde de var mı,eyi bülmim. Varsa bile ele zannedim ki bizdeki gader  gatmerli  değüldür .“Hele baba gün mi bitti yarın  yaparıh.”  “Gün çuvala girmedi ya!” “Yarın ola, heyilli ola.” bele bele  diyerekten yapılacah işleri bi başga zamana erteleme, yapmamah içün uydurduğumuz  bahanelerdir.

Yazıda, tarlada çalışan reşberimiz  üzüger esmi, yarpah oynami, sıcah da bastırdı hele bah söğüdün gölgesi de sanki insana çağiri , hele gün dönsün derse; dairede çalışan memurumuz vatandaşına, hele hemşerim  bügün get yarın gel deyip ense yapmayı marifet addederse; işçimiz, baba çıha hele bi nefeslenek, iki de poçiğine vurah çiğaranın deyip gaytarmayı kâr sayarsa , talebe ödevini tembel gutusundaki  diziden sonaya bırahırsa işde o zaman poçiğimize gar da yağar dolu da.

Ne demiş böyüklerimiz tandır sıcahken ekmek tutar. Eh biz beklemeye bırahırsak işlerimizi, araya giren zaman  bizi işden  soğutur mu soğutmaz mı ? Ahan da size sorim. İşlerini ele üst üsde yığan altından gahar mı gahamaz mı?

Aslına baharsaz işlerimizi bi sonaki güne ertelemek tembelliğin ta kendisidir. Tembelliğin ne menem bi iş olduğunu insanların başlarına her değişik renk ve desende çoraplar ördüğünü herhal bilmiyen yohtur. Onun üçündür ki dinimiz tembelliği yasahlamıştır. İki günü bir olanı bizden değil demiştir. Hanı peygamberimiz adı güzel Muhammed bişe yapmadan oturan bi gişinin yanından geçiken selam vermemiş sona dönüşde bahmış ki bi çöp parçası ile toprağı eşi, zaman o gişiye selam vermiş ya işde  dinimiz tembele selam vermeyi dahi caiz görmi.

 Her ne halsa ele tembellik yapanlar çalışanlardan daha fazla gürültü patırdı çıhari. Hanı ne demiş atalarımız: “Tembele iş buyur sahan akıl öğretsin” işde bele baharsın gendisi yerinden gımılamahtan acizleni emme oturduğu yerden de dünyaya nizam vermeye çalışi. Diyemisin ki gardaş, bacı hele sen önce öğündeki naneyi ye de sona da başgalarının başkgalarının maydonoslarını gohla.

Tembellik bi adamın ganına girmesin alimallah damarlarını gemürür. O gişiyi iş yapamaz hala getirmek üçün sadece yapacağı işlerini bi sonaki güne erteleme gibi birez de masum olan davranışlarla insanı oyalasa eyi. Daha da kötülüklere de sürükler. Atasından gendisine miras galan malı ,mülkü arturacağı yerde eskültür. Satar,savar sona da suçlu gendisi değilmiş gibi döner şevk ve şikayetde bulunur. Tembel içün suçlanacah o gader insan ve guruluş vardır ki sormayın. O gendisinden başga herkesi her bi şeyi suçlar.

Her neyse gakgoşlarım, bacılarım tembellik hem vücudumuzu hem de ruhumuzu tahrip eden en böyük hasteliktir. Ne demiş Hazreti Ali Efendi’miz: “insanı vahtından evel yıpratan bi işe varsa o da tembelliktir.”  Onun için gendizi bu hastelikten goruyun. Siz siz olun yabayı gışdan, abayı yazdan hazırlayın. İşizi de haman yapın.ertelemeyin  Heç bi zaman ele “verin yiyem,örtün yatam,bekleyin ölmiyem” demeyin. Duru sunan zerde olmaz ha bunu eyi bilin. Zamanızı eyi değerlendirin .İş işden geçtikden sonra gafanızı çoh vursaz da para etmez..Unutmayın ki galan işe gar yağar. 

Günün tekerlemesi: (D)

Dili düdüğün dilinden düşürmediği dalga dallaması masalı aklına gelen Dümenci Derviş,  derin düşüncelere dalmışken gelen dalganın dalgalandığını denizi fark etmiş; ani bir hareketle teknesinin dümenini doğuya kırmış; ancak Dümenci Derviş, derinden gelen dalganın teknesini alabora etmesini önleyememiş.

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet